• EQF Home Page Icon

Qualification: Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Remontstrādnieks

Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Remontstrādnieks

Qualification Information

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs

Kompetences:
Informācija nav pieejama

Prasmes:
Informācija nav pieejama

Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
2
Awarding body: 

Mācību centrs "BUTS"

Awarding body contact info: 

LĀČPLĒŠA IELA 125, RĪGA, LV-1003
Tālr.: 67221736
Fakss: 67221744
E-pasts: buts@buts.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Remontstrādnieks PKL1 (9313 02)

Access requirements: 

Bez iepriekšējās izglītības vai kvalifikācijas ierobežojuma

Ways to acquire: 

Formāls (apgūstot izglītības programmu)/
Formāls (ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas procedūras ietvaros)