• EQF Home Page Icon

Qualification: Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pirtnieks

Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pirtnieks

Qualification Information

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs

Kompetences:
Informācija nav pieejama

Prasmes:
Informācija nav pieejama

Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3
Awarding body: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pirts skola"

Awarding body contact info: 

"Krastalīči", JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, LV-3031
Tālr.: 28603442
Fakss:
E-pasts: info@pirtsskola.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Pirtnieks PKL2 (5142 13)

Access requirements: 

No 15 gadu vecuma, sekmju izraksts par daļēji apgūtu pamatizglītību VAI Apliecība par pamatizglītību

Ways to acquire: 

Formāls (apgūstot izglītības programmu)/
Formāls (ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas procedūras ietvaros)