• EQF Home Page Icon

Qualification: Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pavāra palīgs

Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pavāra palīgs

Qualification Information

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs

Kompetences:
Informācija nav pieejama

Prasmes:
Informācija nav pieejama

Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
2
Awarding body: 

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Awarding body contact info: 

MIERA IELA 57, DAUGAVPILS, LV-5404
Tālr.: 65434106
Fakss: 65434106
E-pasts: dts@apollo.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Pavāra palīgs PKL1 (9412 01)

Access requirements: 

Bez iepriekšējās izglītības vai kvalifikācijas ierobežojuma

Ways to acquire: 

Formāls (apgūstot izglītības programmu)/
Formāls (ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas procedūras ietvaros)