• EQF Home Page Icon

Qualification: Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Nekustamā īpašuma aģents

Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Nekustamā īpašuma aģents

Qualification Information

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs

Kompetences:
Informācija nav pieejama

Prasmes:
Informācija nav pieejama

Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs"

Awarding body contact info: 

KANĀLU IELA 5 lit.2, JŪRMALA, LV-2008
Tālr.: 27303272
Fakss: 67376272
E-pasts: PITEC@inbox.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Nekustamā īpašuma aģents PKL3 (3334 02)

Access requirements: 

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Ways to acquire: 

Formāls (apgūstot izglītības programmu)/
Formāls (ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas procedūras ietvaros)