• EQF Home Page Icon

Qualification: Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mākslīgās apsēklošanas tehniķis

Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mākslīgās apsēklošanas tehniķis

Qualification Information

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs

Kompetences:
Informācija nav pieejama

Prasmes:
Informācija nav pieejama

Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Awarding body contact info: 

"Bebrenes muiža", BEBRENE, BEBRENES PAGASTS, ILŪKSTES NOVADS, LV-5439
Tālr.: 65444936, 65425966
Fakss: 65444937, 65425973
E-pasts: skola@bebrene.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Mākslīgās apsēklošanas tehniķis PKL3 (3240 03)

Access requirements: 

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Ways to acquire: 

Formāls (apgūstot izglītības programmu)/
Formāls (ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas procedūras ietvaros)