• EQF Home Page Icon

Qualification: Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mājkalpotājs

Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mājkalpotājs

Qualification Information

Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs

Kompetences:
Informācija nav pieejama

Prasmes:
Informācija nav pieejama

Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
2
Awarding body: 

Tilžas internātpamatskola

Awarding body contact info: 

PĀRUPES IELA 4, TILŽA, TILŽAS PAGASTS, BALVU NOVADS, LV-4572
Tālr.: 64563858
Fakss: 64563858
E-pasts: tis_dati@inbox.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Mājkalpotājs PKL1 (9111 01)

Access requirements: 

Bez iepriekšējās izglītības vai kvalifikācijas ierobežojuma

Ways to acquire: 

Formāls (apgūstot izglītības programmu)/
Formāls (ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas procedūras ietvaros)