• EQF Home Page Icon

Qualification: Profesionālā maģistra grāds mūzikā, Solo dziedāšanas skolotājs (DU)

Profesionālā maģistra grāds mūzikā, Solo dziedāšanas skolotājs (DU)

Qualification Information

Programmas mērķis ir:
- pilnveidot studējošo profesionālo māksliniecisko un mūzikas pedagoģisko izglītību;
- sekot līdzi un pielāgoties straujai attīstībai mūzikas izglītības, pedagoģijas un zinātnes jomā pasaulē, ar savu darbību sekmēt Latvijas, īpaši Latgales kultūrvides attīstību.

Programmas ietvaros ir:
- iegūta profesionālā kompetence, kas atspoguļojas prasmēs un raksturo mūzikas speciālista padziļinātās zināšanas par mākslinieciskās jaunrades konceptuāliem aspektiem;
- izpratne par mūziķa un mūzikas skolotāja lomu sabiedrībā;
- iegūti profesionālie pamati aktīvai līdzdarbībai mūsdienu mūzikas mākslā, radošo mūzikas projektu izstrādē un mākslinieciskās jaunrades ideju realizācijā un prezentācijā.

Kompetences:
Informācija nav pieejama

Prasmes:
Informācija nav pieejama

Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Daugavpils Universitāte

Awarding body contact info: 

VIENĪBAS IELA 13, DAUGAVPILS, LV-5400
Tālr.: 65422180
Fakss: 65422890
E-pasts: du@du.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Profesionālās izglītības skolotājs PKL4 (2320 01)

Access requirements: 

LKI 6. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (bakalaurs profesionālais bakalaurs vai profesionālās augstākās izglītības kvalifikācija) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, kā arī noteikta veida profesionālā pieredze, ko nosaka augstskola

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)