• EQF Home Page Icon

Qualification: Profesionālā maģistra grāds datorsistēmās, Sistēmanalītiķis (RTU)

Profesionālā maģistra grāds datorsistēmās, Sistēmanalītiķis (RTU)

Qualification Information

Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar (1) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un (2) attiecīgo profesijas standartu.

Valsts izglītības standarts 

Profesiju standartu reģistrs

Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami

Kompetences:
Informācija nav pieejama

Prasmes:
Informācija nav pieejama

Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Rīgas Tehniskā universitāte

Awarding body contact info: 

KAĻĶU IELA 1, RĪGA, LV-1050
Tālr.: 67089300
Fakss: 67820094
E-pasts: rtu@rtu.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Sistēmanalītiķis PKL5 (2511 02)

Access requirements: 

LKI 6. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (bakalaurs profesionālais bakalaurs vai profesionālās augstākās izglītības kvalifikācija) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, kā arī noteikta veida profesionālā pieredze, ko nosaka augstskola

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)