• EQF Home Page Icon

Qualification: Inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (RTU)

Inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (RTU)

Qualification Information

Studiju programmas absolventi:   
- spēj identificēt, pamatot un formulēt informācijas tehnoloģijas risinājumu izmantošanas iespējas uzņēmumā;   
- spēj izstrādāt integrētus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmuma biznesa procesu nodrošināšanai;   
- spēj izvēlēties un izmantot kvantitatīvās modelēšanas metodes un metodoloģijas, piemērojot tās konkrētās problēmas risināšanai;   
- spēj izstrādāt lēmuma atbalsta sistēmas;   
- spēj izstrādāt un iedzīvināt uzņēmuma IT pārvaldības noteikumus, balstoties uz labo praksi un industrijas standartiem;  
- spēj nodrošināt informācijas tehnoloģijas drošības pārvaldību;   
- spēj pārvaldīt uzņēmuma informācijas tehnoloģijas risinājumus visā to dzīves cikla laikā;   
- spēj plānot un īstenot informācijas tehnoloģijas projektus;   
- spēj patstāvīgi īstenot zinātniskus pētījumus informācijas tehnoloģijā.   

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Rīgas Tehniskā universitāte

Awarding body contact info: 

KAĻĶU IELA 1, RĪGA, LV-1050
Tālr.: 67089300
Fakss: 67820094
E-pasts: rtu@rtu.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Access requirements: 

LKI 6. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (akadēmiskais vai profesionālais bakalaurs) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, ko nosaka augstskola

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)