• EQF Home Page Icon

Qualification: Gaisa satiksmes vadības inženieris (RAI)

Gaisa satiksmes vadības inženieris (RAI)

Qualification Information

Apgūt zināšanas par gaisa satiksmes vadību un tās organizāciju saskaņā ar nacionālajiem, ES, ICAO, un EROCONTROL noteikumiem, kā arī par meteoroloģiju, gaisa kuģiem un navigāciju;

- apgūt prasmes vadīt un kontrolēt gaisa satiksmes kustību;

- komunicēt ar lidmašīnas apkalpi par meteoroloģiskie apstākļiem, iekārtu darbību, lidojuma plānu un lidmašīnas kustību;

- izmantot vadīšanas informatīvās sistēmas analīzes rezultātus lidmašīnas drošāko, ekonomiskāko un racionālāko maršrutu izvēlei;

- izmantot radio elektroniskās un satelītu automatizētās sistēmas lidmašīnas kustības kontrolei un vadīšanai, kā arī organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienestu darbību.

- iegūt kompetenci vadīt gaisa satiksmi, ievērojot reglamentējošos noteikumus, nodrošinot lidojumu drošību un gaisa satiksmes vadības dienesta efektīvu darbu.

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Rīgas Aeronavigācijas institūts

Awarding body contact info: 

MEŽKALNA IELA 9, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1058
Tālr.: 67677831
Fakss: 67677831
E-pasts: rai.lv@ml.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Access requirements: 

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)