• EQF Home Page Icon

Qualification: Doktora zinātniskais grāds vadībzinātnē (VeA)

Doktora zinātniskais grāds vadībzinātnē (VeA)

Qualification Information

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
8
Awarding body: 

Ventspils Augstskola

Awarding body contact info: 

INŽENIERU IELA 101, VENTSPILS, LV-3600
Tālr.: 63628303
Fakss: 63629660
E-pasts: venta@venta.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Access requirements: 

LKI 7. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (akadēmiskais vai profesionālais maģistrs) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, noteikta veida akadēmiskā un profesionālā pieredze, ko nosaka augstskola

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)