• EQF Home Page Icon

Qualification: Doktora zinātniskais grāds ģeogrāfijā (Vides zinātne) (LU)

Doktora zinātniskais grāds ģeogrāfijā (Vides zinātne) (LU)

Qualification Information

Mācīšanās rezultātus katrai studiju programmai formulē attiecīgā augstskola saskaņā ar Augstskolu likumā studiju programmām noteiktajām prasībām. Vairāk informācijas skatīt Augstskolu likuma (pieņemts 02.11.1995.) 55.pantā:  Lasīt likuma pantu

Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
8
Awarding body: 

Latvijas Universitāte

Awarding body contact info: 

RAIŅA BULVĀRIS 19, RĪGA, LV-1586
Tālr.: 67034301,67034700,67034600
Fakss: 67034513,67820113
E-pasts: lu@lu.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Access requirements: 

LKI 7. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (akadēmiskais vai profesionālais maģistrs) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, noteikta veida akadēmiskā un profesionālā pieredze, ko nosaka augstskola

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)