• EQF Home Page Icon

Qualification: Dabas zinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs (VeA)

Dabas zinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs (VeA)

Qualification Information

- sagatavot speciālistu datorzinātnēs ar akadēmisko dabas zinātņu bakalaura grādu, kura teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu līmenis ļauj turpināt studijas dabas zinātņu maģistra līmeņa studiju programmās, augstākā līmeņa profesionālajās studiju programmās informācijas tehnoloģijās 5.limeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un patstāvīgi un sistemātiski pilnveidot savas zināšanas un prasmes, lai piemērotos profesionālai darbībai mainīgos darba tirgus apstākļos;

- izstrādāt un aizstāvēt 10 kredītpunktiem atbilstošu bakalaura darbu datorzinātnēs.

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Ventspils Augstskola

Awarding body contact info: 

INŽENIERU IELA 101, VENTSPILS, LV-3600
Tālr.: 63628303
Fakss: 63629660
E-pasts: venta@venta.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Access requirements: 

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)