• EQF Home Page Icon

Qualification: Bioloģijas doktora zinātniskais grāds (Medicīna un farmācija) (LU)

Bioloģijas doktora zinātniskais grāds (Medicīna un farmācija) (LU)

Qualification Information

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
8
Awarding body: 

Latvijas Universitāte

Awarding body contact info: 

RAIŅA BULVĀRIS 19, RĪGA, LV-1586
Tālr.: 67034301,67034700,67034600
Fakss: 67034513,67820113
E-pasts: lu@lu.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Access requirements: 

LKI 7. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (akadēmiskais vai profesionālais maģistrs) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, noteikta veida akadēmiskā un profesionālā pieredze, ko nosaka augstskola

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)