• EQF Home Page Icon

Qualification: Būvinženieris (LLU)

Būvinženieris (LLU)

Qualification Information

Apgūt matemātikas, fizikas, informātikas, teorētiskās mehānikas, materiālu pretestības un būvmehānikas kursus, kas nodrošina būvkonstrukciju projektēšanas izpratni;
- apgūt tēlotājģeometriju, rasēšanu, būvgrafiku, zīmēšanu, kas palīdz apgūt zināšanas arhitektūrā;
- apgūt ķīmiju, būvmateriālus, būvmašīnas, inženierģeodēziju, kas palīdz apgūt būvdarbu procesus, tehnoloģiju, organizāciju un ekonomiku;
- dokumentāli jāapliecina 26 nedēļu darbs ar būvniecību saistītos uzņēmumos;
- izstrādāt un aizstāvēt diplomprojektu.

Kompetences:
Informācija nav pieejama

Prasmes:
Informācija nav pieejama

Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Awarding body contact info: 

LIELĀ IELA 2, JELGAVA, LV-3001
Tālr.: 63005601
Fakss: 63027238
E-pasts: rector@llu.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Relationship type: 

Būvinženieris PKL5 (2142 01)

Access requirements: 

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)