• EQF Home Page Icon

Qualification: ATESTĀTS PAR VISPĀRĒJO VIDĒJO IZGLĪTĪBU

ATESTĀTS PAR VISPĀRĒJO VIDĒJO IZGLĪTĪBU

Qualification Information

Mācīšanās rezultātus nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi vispārējās vidējās izglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” (pieņemti 21.05.2013.): Lasīt standartu

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

Ādažu vidusskola

Awarding body contact info: 

GAUJAS IELA 30, ĀDAŽI, ĀDAŽU NOVADS, LV-2164
Tālr.: 67996165
Fakss: 67996276
E-pasts: vidusskola@adazi.tl.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

-

Access requirements: 

Apliecība par pamatizglītību

Ways to acquire: 

Formāls (apgūstot izglītības programmu)