• EQF Home Page Icon

Qualification: APLIECĪBA PAR VISPĀRĒJO PAMATIZGLĪTĪBU (personām ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem)

APLIECĪBA PAR VISPĀRĒJO PAMATIZGLĪTĪBU (personām ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem)

Qualification Information

Mācīšanās rezultātus nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi izglītības programmām personām ar smagiem garīgās veselības traucējumiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumu Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.), 30. pielikumā: Lasīt standartu

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
1
Awarding body: 

Aleksandrovas internātpamatskola

Awarding body contact info: 

"Aleksandrovas skola", ALEKSANDROVA, KONSTANTINOVAS PAGASTS, DAGDAS NOVADS, LV-5680
Tālr.: 65621023
Fakss: 65621024
E-pasts: aleksandrova-skola@inbox.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

-

Access requirements: 

Vecums 7 gadi, Valsts/pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)