• EQF Home Page Icon

Qualification: APLIECĪBA PAR VISPĀRĒJO PAMATIZGLĪTĪBU (personām ar garīgās attīstības traucējumiem)

APLIECĪBA PAR VISPĀRĒJO PAMATIZGLĪTĪBU (personām ar garīgās attīstības traucējumiem)

Qualification Information

Mācīšanās rezultātus nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi izglītības programmām personām ar garīgās veselības traucējumiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumu Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.), 29. pielikumā: Lasīt standartu

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
1
Awarding body: 

Ābeļu pamatskola

Awarding body contact info: 

"Ābeļu pamatskola", ĀBEĻI, ĀBEĻU PAGASTS, JĒKABPILS NOVADS, LV-5212
Tālr.: 65236656, 26422133, 65236835
Fakss:
E-pasts: abelupsk@jekabpilsnovads.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

-

Access requirements: 

Vecums 7 gadi, Valsts/pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)