• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 388 items
 1. EURES Czech Republic

  EURES napomáhá pracovníkům překračovat hranice Evropské služby zaměstnanosti (angl. European Employment Services - EURES) tvoří síť, jejímž cílem je usnadnit volný pohyb pracovních sil v rámci Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Mezi partnery sdružené v této síti patří veřejné služby zaměstnanosti, odborové svazy a organizace zaměstnavatelů. Celou síť koordinuje Evropská komise. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 2. Centrum pro studium vysokého školství

  Posláním Centra je shromažďovat, analyzovat, porovnávat a šířit informace o vysokém školství a výzkumné činnosti. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 3. Informace pro cizince na území České republiky

  Act No. 326 of November 30th, 1999 on Residence of Aliens in the Territory of the Czech Republic and Amendment to Some Acts. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 4. Cizinci v České republice

  The Information Publication for Foreigners in the Czech Republic provides an overview of the basic information on the Czech Republic. It aims to help foreigners coming primarily from outside the EU countries to get better understanding of common life situations, which they may encounter within the process of integration into the Czech society. Apart from the basic information on the Czech Republic, the Publication informs about the structure and functioning of the public administration dealing with emergency situations, education system, healthcare and social security, employment, residence, transport and other issues. Moreover, it should serve as a comprehensible and practical guide, which refers to more detailed information sources in case of further interest in a given field. The information contained in the Publication refers to conditions applicable as of 1. 1. 2011 if not stated otherwise. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 5. Czech Republic Travel Guide

  A historic jewel at the heart of Europe, the Czech Republic packs a sizeable punch for a small country; from its fairytale castles and medieval towns, to elegant spa resorts and scenic national parks. This is also the birthplace of some of the world's finest beer.The Czech Republic’s capital is the culture-filled Prague, whose imposing castle is the centre piece. Easy daytrips from Prague include the spa resort of Karlovy Vary, Karlštejn and Konopiště castles, and the historic towns of Mělník and Kutná Hora.The Czech Republic is peppered with fascinating UNESCO World Heritage sites, including the picture-postcard town of Český Krumlov, and the Renaissance architecture of Telč.For natural beauty, try Šumava National Park, the weird and wonderful rock pinnacles of the Adršpach-Teplice Rocks, and the spectacular caves and underground rivers of the Moravian Karst. The rich agricultural area of Moravia in the eastern half of the country offers rolling ranges of wooded hills and vineyards. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 6. Česká správa sociálního zabezpečení (CSSA)

  One of the main tasks of the CSSA is to collect and enforce payable social security premiums, which includes pension insurance, sickness insurance and a contribution to the state employment policy.  The CSSA takes decisions on pension benefits (except pensions within the responsibility of the Interior, Defence and Justice Ministry) and arranges to pay them.  These include old-age pensions or disability pensions, widows’ and widowers’ pensions and orphans’ pensions.  The CSSA also takes decisions on sickness benefits in cash (sickness benefits, maternity cash benefits, compensatory pregnancy and maternity benefits and also allowances for care of a family member) and arranges for them to be paid.  The CSSA also includes the Medical Assessment Service which assesses the health condition and work ability of citizens for the purposes of sickness and pension insurance, state social support and long-term care benefits.  They also check the assessment of temporary work inability made by treating physicians.  In accordance with Regulation (ECC) No. 883/04 and 987/09 on the coordination of social security systems, the CSSA is the liaison body and competent institution for cash sickness benefits and maternity benefits, pensions and determining the applicable legislation.  The CSSA also makes sure bilateral agreements on social security falling under the scope of its activities are implemented. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 7. Ministerstvo zahraničních věcí ČR

  Official site for the Czech Republic administrated by Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.   ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 8. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy- školský zákon

  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 9. Guide to the Healthcare System in the Czech Republic

  Guide to the Healthcare System in the Czech Republic. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 10. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro veškerá školská zařízení, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu a sport.The Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS, MŠMT in Czech) is responsible for public administration in education, for developing educational, youth and sport policies and international cooperation in these fields. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic

Pages