• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 768 items
 1. Language, Rhetoric and Communicative Leadership

  På programmet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap lär du dig att kommunicera, påverka och leda på svenska och engelska i framtidens företag, myndigheter och organisationer. Det kommunikativa ledarskapet har sin grund i retorikens syn på kommunikation som dialogisk, mottagarorienterad och strategisk.Programmet har en tydlig internationell prägel. Kombinationen av kunskaper i retorik, svenska språket och engelska är unik, vilket märks i de kärnkompetenser som programmet erbjuder: produktion av professionella texter och muntliga presentationer på svenska och engelska, förståelse för interkulturell kommunikation samt argumentations-, debatt- och mötesteknik med sin grund i retoriken.Arbetslivsanknytningen är stark genom hela programmet, och som student har du möjlighet att göra en hel termins praktik på ett företag, myndighet eller organisation i Sverige eller utomlands. Du kan istället välja att under denna termin bredda dina studier genom att läsa valfri kurs eller utbytesstudier. I slutet av programmet väljer du inriktning för att efter tre års studier ta examen i antingen retorik, svenska språket eller engelska. Du går sedan ut i arbetslivet med en bred utbildning som kvalificerar dig för arbete med exempelvis samordning, information och kommunikation inom såväl näringslivet som inom offentlig sektor. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. English Online III: Sociolinguistics and English Literature

  Varför är engelska ett globalt språk och hur har språket blivit det? Vilka politiska och kulturella faktorer har bidragit till språkets spridning? Talar män och kvinnor olika språk? Finns det en engelska eller flera? Hur uttrycker litteratur och andra konstformer från olika delar av världen idéer om identitet och konflikter? Den här kursen utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till språket genom att studera engelskans användning ur både historiska och sociala perspektiv. I kursen breddar du även din förmåga att analysera det engelska språkets många dimensioner, och du vidareutvecklar dina möten med engelskspråkig litteratur och engelskspråkiga kulturer i olika delar av världen.Undervisningsspråk sker på engelska.Alla distanskurser i engelska vid Högskolan Väst ges helt online, utan sammankomster. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Russian, Introductory course, course package

  Russian, Introductory course, course package ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Practical English

  Kurserna i paketet syftar till att ge deltagarna möjlighet att tala, skriva, läsa och förstå engelska bättre samt att förmedla vissa kunskaper om kultur och samhälle i engelskspråkiga länder. Kurspaketet består av fyra kurser à 7,5 hp, som ligger parallellt över hela terminen: Grundläggande grammatik, Muntlig och skriftlig produktion, Kultur och samhälle, samt Litteratur. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. English II

  The aim of this course is for students to develop a basic understanding of some of the core areas of English literature and English linguistics. Students will develop their ability to critically reflect on, analyse and interpret texts, both from literary and linguistic perspectives. In the literary part of the course, students will develop their ability to communicate and argue for their own interpretation of literary texts in light of various social and cultural contexts. More specifically, student work will be focused on the development of British and American literature in relation to the history of ideas. In the linguistic part of the course, students will develop their knowledge of theories and methods used in a selection of areas of English linguistics, including morphology, syntax, semantics, pragmatics and sociolinguistics. A range of authentic data will be analysed to promote a deeper understanding of theory and method, and to provide opportunities to practice applying linguistic terminology. Students will develop their academic proficiency in both spoken and written English. The course involves writing practice in the form of final essays in both literature and linguistics ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Swedish as a Second Language II

  Inom kurspaketet Svenska som andraspråk läser du fyra delkurser som behandlar andraspråksinlärning ur olika perspektiv, ett individuellt, ett didaktiskt och ett samhällsinriktat. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Swedish as a Second Language I

  Inom kurspaketet Svenska som andraspråk läser du fyra delkurser som behandlar andraspråksinlärning ur olika perspektiv, ett individuellt, ett didaktiskt och ett samhällsinriktat.Observera att två delkurser läses parallellt under respektive period!Period 1 (två parallella delkurser)Flerspråkighet och andraspråksutvecklingSvenska språkets struktur i ett andraspråksperpektiv IPeriod 2 (två parallella delkurser)Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperpektivSkrifspråksutveckling och flerspråkighet ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. English Online (1-30): Language, Text and Culture

  Den här kursen ger grundläggande kunskaper om engelska i världen. Idag är engelska ett globalt kommunikationsspråk, och det blir viktigare och viktigare att kunna delta i den globala konversationen. I den här kursen utvecklar du din förmåga att uttrycka dig på engelska, och du lär dig hur språket är uppbyggt. Du får också inblick i de många olika kulturella sammanhang där engelska är framträdande. I kursen läser du om olika kulturer och du studerar litteratur från många olika engelskspråkiga länder. Genom att läsa kursen få du en större förståelse för språket som alltmer dominerar internationell kommunikation.Utbildningen ges nätbaseradUtbildningen förutsätter grundläggande datorvana samt tillgång till internet och e-postInternetanslutna PC:s, grupp- och studierum, teknisk och administrativ support finns på närmaste lärcentrum.Alla distanskurser i engelska vid Högskolan Väst ges helt online, utan sammankomster. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Starpkultūru sakari (uzņemšana 2019./20. gadā)- Bak. studijas

  APAKŠPROGRAMMAS MĒRĶIS Sniegt iespēju iegūt starpdisciplināras zināšanas par Latvijas kultūru pasaules kultūras kontekstā, kā arī detalizētākas zināšanas par konkrēta reģiona kultūru, lai apgūtu prasmi būt par vidutāju starpkultūru saskarsmē. APAKŠPROGRAMMAS APRAKSTS Apakšprogramma tiek īstenota bilingvāli – latviešu un mērķkultūras valodā (skat. Specializācijas). Latviešu valodā studējošie apgūst vispārīgus kultūrvēsturiskus un kultūrteorētiskus jautājumus, izzina Latvijas kultūru pasaules kontekstā. Lai izprastu konkrētu mērķkultūru, studējošie uzsāk vai turpina intensīvu specializācijas valodas apguvi. Valodas zināšanas ir atslēga veiksmīgai starpkultūru dialoga veidošanai. Būtisku studiju sastāvdaļu veido kultūras procesu pētniecība. Studiju laikā studējošie attīsta analītisko un kritisko domāšanu, radošumu, izkopj starpkultūru saskarsmes prasmes; izzinot svešo, iepazīst sevi. Specializācijas: 1. Latvija – Austrumāzija 2. Latvija – Dānija 3. Latvija – Francija 4. Latvija – Francija/ Beļģija 5. Latvija – Itālija 6. Latvija – Lielbritānija 7. Latvija – Nīderlande/ Vācija 8. Latvija – Spānija 9. Latvija – Turcija 10. Latvija – Vācija 11. Latvija – Ziemeļvalstis. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Skolotājs, studiju modulis: "Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs". Absolventu iespējas • studēt pedagoģijas maģistrantūrā; • strādāt skolotāja profesijā pamatizglītības pakāpē. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages