• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1312 items
 1. Autógyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: gyártási folyamatokat biztosító utasításokat és információkat használni tevékenységeihez meghatározott gépeket, szerelőés segédberendezéseket, szállító eszközöket és szerszámokat használni az általa használt berendezéseken, gépeken és eszközökön a beállítást, ápolást és karbantartást végezni elektromos és fémipari kéziszerszámokat használni mérőeszközöket kezelni gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről anyagmozgató eszközöket használni speciális technológiai berendezéseket kezelni gépjármű részegységeket be-, vagy kiszerelni végellenőrzéseket végezni, dokumentálni automata vagy félautomata összeszerelő gépsorokat kezelni és felügyelni forgácsoló szerszámgépeket kezelni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. autóipari minőségirányítási szakember

    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:       a minőségirányítás és a speciális autóipari minőségirányítás területén az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása, az autóipari minőségirányítás kapcsolódó korszerű, szabványos vizsgálati, problémamegoldó, minőségfejlesztő módszerek, technikák elméletének és gyakorlatának magas fokú ismerete, a szabványismeret, minőségügy, műszaki szabályozás alapvető ismeretei, alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban, adatgyűjtésben és elemzésben, a felmerülő minőségirányítási problémák korrekt felismerése és javaslattétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra.       Személyes adottságok, készségek:       problémafelismerő és -megoldó képesség; fejlett műszaki érzék; együttműködő képesség; rugalmasság, kreativitás; a minőség iránti elkötelezettség; rendszerező képesség, stratégiai szintű gondolkodás; képesség önálló munkavégzésre, ugyanakkor csapatmunkában való részvételre.       A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:       A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek az ipar és azon belül az autóipar vagy a gazdaság különböző területein felmerülő minőségirányítási problémák megoldására.   Az autóipari minőségügyi szakember szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak a különböző minősé ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. autóipari minőségirányítási szakmérnök

    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:       a minőségirányítás és a speciális autóipari minőségirányítás területén az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása; az autóipari minőségirányítás kapcsolódó korszerű, szabványos vizsgálati, problémamegoldó, minőségfejlesztő módszerek, technikák elméletének és gyakorlatának magas fokú ismerete; a szabványismeret, minőségügy, műszaki szabályozás alapvető ismeretei; alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban, adatgyűjtésben és elemzésben; a felmerülő minőségirányítási problémák korrekt felismerése és javaslat tétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra.       Személyes adottságok, készségek:       problémafelismerő és -megoldó képesség; fejlett műszaki érzék; együttműködő képesség; rugalmasság, kreativitás; a minőség iránti elkötelezettség; rendszerező képesség, stratégiai szintű gondolkodás; képesség önálló munkavégzésre, ugyanakkor csapatmunkában való részvételre.       A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:       A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakmérnökök képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek az ipar és azon belül az autóipar vagy a gazdaság különböző területein felmerülő minőségirányítási problémák megoldására.   Az autóipari minőségügyi szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak a különböző min ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Autószerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges okait eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek vizsgálatához szükséges rendszertesztereket elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal szakmai tudását karbantartani és fejleszteni gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Autótechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika) meghatározni a szükséges munkaműveleteket kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést szemrevételezéssel és off-board diagnosztikai eszközökkel elvégezni a jármű mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát, különös tekintettel a műszaki vizsga követelményeire diagnosztizálni, karbantartani, alkatrészcserével javítani a belső égésű Ottoés dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó, keverékképző, gyújtó és izzító rendszereit elvégezni a rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát elvégezni a motorok levegőellátó, feltöltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani elvégezni a fázisszögés löketállítású töltetcsere szelepvezérlő rendszer vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani elvégezni a főegységek szabályozott hűtőrendszereinek vizsgálatát elvégezni az erőátviteli rendszer teljes átvizsgálását elvégezni az összkerékhajtású gépjárművek görgős fékerőmérő próbapadi fékvizsgálatát ellenőrizni a kormányzás és a kormányszerkezet vizsgálatát diagnosztikai módszerekkel ellenőrizni a korrekciós hátsókerék kormányzást, a beavatkozó elemeket, vezérlést ellenőrizni az aktív stabilizátor szerkezeteket, a beavatkozó elemeket, vezérlést ellenőrizni a korszerű nem aktív és aktív futómű szerkezeteket ellenőrizni a korsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Aviacijos mechanikos inžinerijos profesinis bakalauras

  Aviacijos mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti įvairiose aviacinėse su orlaivių remontu bei technine priežiūra ir eksploatavimu susijusiose gamyklose bei įmonėse. Aviacijos mechanikos inžinerijos profesijos bakalauras turi: - Žinoti aeronautikos inžinerijos veiklai reikalingas technologijas ir gebėti jas diegti profesinėje veikloje; - Išmanyti orlaivių konstrukcijos elementų, hidraulinių ir pneumatinių tinkle, pavarų, orlaivių skrydžio ir nusileidimo sistemų remonto, techninės priežiūros bei eksploatavimo ypatumus; - Būti plačios erudicijos, gebėti kūrybiškai ir kritiškai mąstyti; - Gebėti palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visa gyvenimą. Aviacijos mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikaciją galima įgyti Kauno technikos kolegijoje. Stojant į aviacijos mechanikos inžinerijos pirmos pakopos koleginių studijų programą, reikalingas vidurinis išsilavinimas. Specialiųjų reikalavimų nėra. Asmenys, įgiję aviacijos mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikaciją užsitikrina tęstinumą įgyjant licen zijuoto orlaivių mechanikos remonto ir techninės priežiūros specialisto kvalifikaciją. ...

  Awarding bodyKauno technikos kolegija

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Avionikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a megfelelő kéziszerszámok, ellenőrző berendezések és kiszolgáló eszközök használatával ellenőrizni, karbantartani és javítani a fedélzeti műszer rendszereket, a hírközlő és rádió navigációs rendszereket, a hajtómű ellenőrző és vezérlő rendszereket, a vil munkája során felismerni és alkalmazni a megfelelő jogszabályi és humán faktor környezetet angol nyelvű karbantartási dokumentációt használni. kiszerelt repülőelektronikai és elektromos komponenseken ellenőrzést, karbantartást és hibajavítást végezni. meghatározni és felismerni, valamint vezetni a szükséges dokumentációkat ...

  Awarding bodyBudapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Bachelor Degree in Electrical Engineering of Technological Education.

  Upon completion of their studies, graduates acquire the necessary scientific and technological knowledge, abilities and skills in the fields of Power Distribution and Transmission, Technologies of High Voltage, Electrical Machinery, Home Installations, Renewable Energy, Cruise, Electronics and Telecommunications Control and in Computer Sciences.In particular, graduates may operate as independent professionals or business and organizations executives in areas such as:• Drawing up feasibility studies and application studies for electrical, electronic systems, automation systems and electrical power production and distribution systems.• Technical support of electricity installations, electrical and electronic installations and automation and information systems facilities.• Organization of power plants, management and power transmission units and electric control units.• Implementation of standards and regulations in the study and design of electrical installations, systems and products.• Management and implementation of environmental and legal obligations and regulations for the safety of electrical installations and work in production units.• Ability to implement quality control and quality assurance.• In applied research, innovation and development programs relating to techniques, production, integration and application in the areas mentioned above.• Acquisition of knowledge that could lead to postgraduate studies related to the subject of the TE Department of Electrical Engineering. More information: http://ww ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor degree in Informatics and Telecommunications Engineering. Department of Informatics and Telecommunications Engineering. Polytechnic School. University of Western Macedonia

  Following the successful completion of their studies, the graduates may:- apply knowledge of mathematics and physics in the description, interpretation, resolution, and investigation of problems of informatics and telecommunications; - recognize the individual building blocks of computer systems and telecommunications networks and know their role;- develop software, by using suitable programming languages and techniques; - design computer and telecommunications networks, such as electrical and electronic arrangements, under realistic conditions and limitations; - analyse systems, signals, and data with the use of suitable tools;- describe and resolve composite IT and telecommunication problems, by making use of the knowledge acquired; - develop accurate or approximate models for various problems and conduct simulations and calculations using suitable methods; - construct experimental arrangements, conduct measurements and interpret the results thereof;- work with and adjust to different architectures and operating environments; - study, compare, implement, and improve algorithms; - express clearly and with accuracy, through oral presentations and written texts; - integrate modern software packages in their work method; - make use of laboratory and relevant measuring equipment with safety and reliability;- understand modern and future IT and telecommunications applications; - collaborate with others and operate effectively, within the context of a group;- learn new knowledge and technologies, and adjust to diff ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor Degree in Mechanical and Instrumental Engineering, Engineer in Mechanical Engineering (RTU)

  Knowledge:   - ability to demonstrate basic and specialised knowledge characteristic of the science of manufacturing engineering and the profession of mechanical engineer and critical understanding of this knowledge, in addition, a part of this knowledge is on the level of the latest achievements of the respective field of science or profession; - ability to demonstrate comprehension of the most crucial notions and regularities of the science of manufacturing engineering and professional sphere.     Skills (ability to apply knowledge, communication, general skills), graduates are able:   - to use the mastered theoretical basis and skills of mechanical engineer;    - to carry out professional innovation or research activity;   - to formulate and analytically describe information, problems and solutions in the sector of science of manufacturing engineering and profession of mechanical engineer;    - to explain and argue on the above mentioned topics both with specialists and laymen;    - to structure independently his/her studying, lead further learning and professional improvement of himself/herself and his/her subordinates;     - to demonstrate scientific approach to problem solution;    - to take responsibility and initiative, carrying out work individually, in team or leading work of other people;    - to make decisions and find creative solutions under changing or unclear conditions.    Competencies (analyses, synthesis and evaluation), graduates are able:    - to independently acquire, select an ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages