• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. Automobilių kėbulo remontininkas, LTKS IV

  Automobilių kėbulo remontininkas įvertina automobilio kėbulo techninę būklę, nustato defektus, operatyviai ir kokybiškai atlieka kėbulo priežiūros bei remonto darbus. Ardo kėbulą, lygina deformuotas dalis, dujinio ir elektrinio suvirinimo įrengimais virina ir lituoja kėbulo detales, šalina koroziją, remontuoja nemetalinius elementus. Surinktą automobilio kėbulą dažo. Braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo darbo bei surinkimo brėžinius, įvairias schemas. Dirbdamas naudoja kontrolines matavimo priemones, rankinius (plaktukai, veržliarakčiai, glaistyklės ir kt.), elektrinius, pneumatinius ir hidraulinius (gręžimo, pjovimo, šlifavimo, suvirinimo, dažymo ir kt.) įrankius bei mechanizmus, įvairias kėbulų remonto ir priežiūros medžiagas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Automobilių mechanikas/4

  Automobilių mechaniko kvalifikacija reikalinga norint dirbti automobilių mechaniku. Asmuo, įgijęs automobilių mechaniko kvalifikaciją, turi: - gebėti braižyti ir skaityti brėžinius ir schemas, atlikti techninius matavimus, parinkti tinkamas konstrukcines ir eksploatacines medžiagas, atlikti šaltkalvio darbus, įvertinti automobilio mechanizmų ir sistemų būklę pagal išorinius požymius, atlikti reglamentinius automobilių techninės priežiūros darbus, laikantis gamintojo nurodymų ir rekomendacijų, ardyti, surinkti, reguliuoti ir derinti automobilio mechanizmus bei sistemas, aptikti gedimus, nustatyti jų priežastis ir jas pašalinti, pakeičiant arba suremontuojant detales; - žinoti saugaus darbo reikalavimus, automobilio bei jo mechanizmų ir agregatų konstrukciją, dujinio ir elektrinio suvirinimo įrengimų konstrukciją, darbo su diagnostikos prietaisais ir remonto technologine įranga, suvirinimo elektra ir dujomis įranga reikalavimus, pagrindinius ekonomikos ir darbo teisės pagrindus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, mokėti bent vieną užsienio kalbą, mandagiai bendrauti su klientais, domėtis automobiliais, būti pastabiu, kruopščiu, tvarkingu ir sąžiningu. Automobilių mechaniko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal automobilių mechaniko mokymo programą. Norintiems siekti automobilių mechaniko kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję automobilių mechaniko kvalifikaciją asmenys gali dirbti automobilių mechanikais ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Bendrosios praktikos slaugytojas

  Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti bendrosios praktikos slaugytoju. Asmuo, įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, turi: " gebėti įvertinti gyvybinius paciento poreikius ir nustatyti jo savirūpos išgales, sudaryti slaugos planą ir slaugyti pacientą, individualizuoti slaugą visuose slaugos proceso etapuose, koreguoti slaugos planą ir numatyti jo taikymo sąlygas, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos tausojimo mokymą, bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais bei jų šeimos nariais, dirbti komandoje, įvertinti pagrindinius gyvybinių funkcijų sutrikimų požymius, suteikti skubią medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių bei traumų atvejais, paimti organizmo skysčių bei išskyrų tyrimams, atlikti skiriamas gydymo procedūras; " žinoti anatominius, fiziologinius, psichologinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus, bendrąsias ligų priežastis ir eigą, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, pagrindines vaistų grupes, vaistų laikymo taisykles ir vartojimo būdus, įvairius slaugos modelius, slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus, sveikatos rizikos veiksnius, pagrindinius reabilitacijos etapus ir priemones, instrumentinių tyrimų rūšis ir atlikimo metodikų principus, ėminių paėmimo taisykles, būdus ir metodiką; " mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, tolerantiškai bendrauti su kolegomis, pacientais bei jų artimaisiais, kritiškai mąstyti, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Slaugos profesinio bakalauro kval ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Biotechnologijų magistras

  Biotechnologijų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti biotechnologijos, biofarmacijos, biochemijos, cheminės technologijos, maisto pramonės mokslo ir technologijų srityse. Asmuo, įgijęs biotechnologijų magistro kvalifikacinį laipsnį, turi - turėti studijų kryties dalykų teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius, - gebėti savarankiškai, kruopščiai planuoti eksperimentus ir atsakingai dirbti laboratorijose, - mokėti apibendrinti, vertinti mokslinę informaciją ir eksperimentinius duomenis, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti informaciją žodžiu ir raštu. Biotechnologijų magistro kvalifikacinis laipsnis įgyjamas studijuojant magistrantūros studijų programą Nanobiotechnologija Vilniaus Gedimino technikos universitete. Nanobiotechnologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bioinžinerijos, biochemijos, biotechnologijos, molekulinės biologijos, chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biotechnologijų magistru nėra pripažįstami. Biotechnologijų magistro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys gali dirbti įvairiose su biologiniais objektais susijusiose mokslo ir gamybos institucijose technologijos srityse. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Chemijos magistras

  Absolventas gali dirbti chemijos laboratorijose, su chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse. Ugdomos funkcinės kompetencijos: Naudotis laboratorijų technika, ją prižiūrėti, Gebėti atlikti sintezės ir analizės darbus su cheminiais junginiais, Gebėti tirti objekto chemines ir fizikines savybes, Gebėti atlikti tyrimus, eksperimentus, Gebėti atlikti įvairius matavimus ir skaičiavimus, Gebėti registruoti gautus matavimus, Gebėti interpretuoti laboratorinių tyrimų duomenis, Gebėti įvertinti laboratorinių tyrimų duomenis, Gebėti saugiai elgtis su cheminėmis medžiagomis. Ugdomos pažintinės kompetencijos: Išmanyti chemijos principus, dėsnius, Gebėti tinkamai vartoti chemijos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus, Taikyti žinias apie struktūrinius medžiagų tyrimo metodus, Gebėti demonstruoti esminių faktų, sąvokų, principų ir teorijų išmanymą, Gebėti parinkti ir pritaikyti dalyko metodiką, Gebėti taikyti įgytas žinias ir patirtį, sprendžiant praktines (chemijos) problemas, Išmanyti cheminės analizės principus, Gebėti taikyti skaičiavimo ir duomenų suvedimo įgūdžius, Išmanyti chemijos eksperimento techniką ir metodiką, Taikyti žinias apie darbų saugą, Išmanyti kitų reikalingų dalykų pagrindus. Ugdomos bendrosios kompetencijos: Gebėti įgytas žinias taikyti praktikoje, Gebėti planuoti darbą, organizaciniai gebėjimai, Gebėti komunikuoti raštu ir žodžiu gimtąja kalba, Gebėti komunikuoti užsienio kalba(-omis), Gebėti mąstyti sistemiškai ir analitiškai, Gebėti mąstyti kritiškai, Gebėti mąstyti kūrybiškai, ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas, LTKS IV

  Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo darbą. Asmuo, įgijęs dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, interjero tekstilės dirbinių gamybos specializaciją, turi: - atlikti namų ir įstaigos interjero dekoravimo tekstile paslaugas; - dirbti savarankiškai individualiose įmonėse ar kolektyve; - išmanyti interjero dizaino pagrindus; - komponuoti ir gaminti namų ir įstaigos interjero aksesuarus; - taikyti įvairias tekstilės gaminių dekoravimo technikas; - priderinti interjero aksesuarus aplinkoje, papuošti kostiumą, priderinti aksesuarus; - eksploatuoti interjero aksesuarų gamybai skirtą įrangą; - parinkti medžiagas interjero dekoravimui; - mokėti dirbti kūrybiškai, atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, koncentruotai, integruotai, turėti gerą regėjimą. Asmuo, įgijęs dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, kostiumo dekoravimo specializaciją, turi: - gebėti teikti paslaugas muziejams, proginių drabužių salonams, aprangos studijoms; - dirbti savarankiškai individualiose įmonėse ar kolektyve; - išmanyti kostiumo kompoziciją; - komponuoti kostiumo puošybą; - taikyti įvairias tekstilės gaminių dekoravimo technikas; - papuošti kostiumą; - priderinti aksesuarus; - eksploatuoti kostiumo puošybai skirtą įrangą; - parinkti medžiagas; - mokėti dirbti kūrybiškai, atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, koncentruotai, integruotai, turėti gerą regėjimą. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profe ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas/2

  Dailiųjų tekstilės dirbiniųgamintojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailiųjų tekstilės dirbinių gamintoju. Asmuo, įgijęs dailiųjų tekstilės dirbiniųgamintojo kvalifikaciją, turi: - gebėti kurti drabužių bei tekstilės dirbinių modelius, sukirpti drabužius, išmieruotidrabužį, parinkti ir pritaikyti gaminiui pagrindines bei pagalbines medžiagas ir žaliavas, dirbti su universaliomis bei specialiomis siuvimo mašinomis ir įvairia audimo įranga, naudoti drėgminio-šiluminio apdorojimo įrenginius, siūti ir siuvinėti rankomis bei mašina drabužių detales ir drabužius, meniškai apipavidalinti drabužių detales, drabužius bei kelių kostiumų ansamblį, austi juostas ir gobelenus, taikyti pynimo technikas, naudoti batikos bei pinikų rišimo techniką, apskaičiuoti darbų ir gaminių kainas bei kaštus, naudotis informacinėmis technologijomis - žinoti rišimo bei pynimo technikas, žaliavas bei dirbinių gamybos būdus, tapybos bei kompozicijos pagrindus, darbo ir sveikatos saugos reikalavimus - mokėti kruopščiai, atidžiai ir savarankiškai dirbti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo mokymo programą. Norintiems siekti dailiųjų tekstilės dirbiniųgamintojo kvalifikacijos galima turėti nebaigtą pagrindinį išsilavinimą. Įgiję dailiųjų tekstilės dirbiniųgamintojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailiosios tekstilės dirbinių gamintoj ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Dietistas

  Dietisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti dietisto darbą. Asmuo, įgijęs dietisto kvalifikaciją, turi: " gebėti nustatyti paciento ar kliento maistinių medžiagų poreikius, parengti maitinimosi priežiūros, įskaitant dietos koregavimą ir adaptavimą bei mitybos palaikymą, planą ir valgiaraštį, analizuoti ir vertinti dietos koregavimo ir adaptavimo efektyvumą, koreguoti maitinimosi priežiūros planą, ugdyti teisingos gyvensenos ir tinkamo maitinimosi įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos tausojimo mokymą, bendrauti ir bendradarbiauti su klientais/pacientais bei jų šeimos nariais, dirbti komandoje, įvertinti maisto sudėtį ir energinę vertę, įvertinti maisto kokybę pagal juslinius ir laboratorinės kontrolės rodiklius, įvertinti pagrindinius gyvybinių funkcijų sutrikimų požymius, suteikti neatidėliotiną pagalbą gyvybei pavojingų būklių bei traumų atvejais, vykdyti mokslinius taikomuosius tyrinėjimus; " žinoti anatominius, fiziologinius, psichologinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus, bendrąsias ligų priežastis ir eigą, per maistą plintančias infekcines ligas, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, rizikos veiksnių analizės bei svarbių valdymo taškų sistemą, pagrindines vaistų grupes ir vartojimo būdus, įvairias maisto gamybos technologijas, dietų modifikacijas ir klasifikaciją, pagrindinių maisto produktų grupes ir šaltinius, žaliavų ir medžiagų priežiūros reikalavimus, vadybos ir administravimo pagrindus, veiklą reglamentuojančius dokumentus; " mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiška ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, dirba duonos ir pyrago gaminių gamybos ceche, parenka maisto produktus ir žaliavas, gamina duonos ir pyrago gaminius. ...

  Awarding bodyKauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS III

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, dirba duonos ir pyrago gaminių gamybos, konditerijos ceche, parenka maisto produktus ir žaliavas, gamina duonos ir pyrago gaminius, gamina kreminius gaminius. ...

  Awarding bodyKauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages