• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 3989 items
 1. Pravo in management infrastrukture in nepremičnin

  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno znanje interdisciplinarnih ved s področja prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. Cilj programa je prispevati k povečanju števila dodiplomskih študentov na področju prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Evropske pravne študije (European Studies and European Union External Relations)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program obsega temeljne vsebine zunanjih odnosov Evropske unije in tiste vidike Evropske integracije, ki so podlaga za oblikovanje in izvajanje zunanjih odnosov Unije. Zunanji odnosi EU so med najbolj dinamičnimi področji razvoja evropske integracije in med seboj povezujejo politične, socialne, ekonomsko-poslovne, varnostne, obrambne, energetske, okoljevarstvene in podobne interese držav članic in Unije kot celote. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pravna fakulteta (Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Pravo in management nepremičnin (Real Estate Law and Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomant pridobi sposobnosti in znanja za učinkovito, strokovno opravljanje, upravljanje ter vodenje nepremičninskih pravnih zadev, investicij, investicijskih naložb, nepremičninskih projektov ter strateških in strokovnih odločitev v zvezi z nepremičninsko stroko z uporabo sodobnih kvalitativnih in kvantitativnih tehnik in sodobnih informacijskih sistemov. Ustrezna splošna pravna izobrazba usposablja za pravniške in ostale poklice v povezavi z nepremičninami in hkrati omogoča nadaljevanje akademskega oz. znanstveno-raziskovalnega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Master of Laws

  Master of Laws ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, German

  Sikta på en karriär i internationell miljö ? det affärsjuridiska programmet med Europainriktning förenar ämnena juridik och ekonomi med det franska språket och med Tysklands rättskultur.En affärsjurist som vill arbeta internationellt måste ha goda kunskaper i språk och om affärs-och rättskulturer i andra länder. På affärsjuridiska programmet med Europainriktning lär du dig att samarbeta över kulturgränser och att använda dina juridiska kunskaper i ett internationellt sammanhang. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law

  Ekonomi och juridik i en spännande förening ? utbildningen till affärsjurist banar väg för en bred och utvecklande karriär i såväl privata som offentliga företag och organisationer.Som affärsjurist räcker det inte att ha juridiska och ekonomiska kunskaper. Man ska också kunna analysera och lösa juridiska problem, bedöma ekonomiska effekter av juridiska beslut och juridiska effekter av ekonomiska beslut. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, French

  Sikta på en karriär i internationell miljö ? det affärsjuridiska programmet med Europainriktning förenar ämnena juridik och ekonomi med det franska språket och Frankrikes rättskultur.En affärsjurist som vill arbeta internationellt måste ha goda kunskaper i språk och om affärs- och rättskulturer i andra länder. På affärsjuridiska programmet med Europainriktning lär du dig att samarbeta över kulturgränser och att använda dina juridiska kunskaper i ett internationellt sammanhang. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Professional Courses of Técnico/a de Serviços Jurídicos

  Professional courses are secondary level courses and aim at the development of personal and professional skills, preparing the students who attend them to enter the job market or to access post-secondary education or higher education, if that is their will. The courses in operation are integrated in several areas of education and training. These courses have a curricular structure organized by modules, which allows greater flexibility and respect for the learning rhythms of each student. The curricular matrix of the Professional Courses integrates components of socio-cultural, scientific and technical formation. The socio-cultural training component aims to contribute to the construction of students' personal, social and cultural identity; The scientific training component aims at acquiring and developing a set of scientific knowledge and basic skills of the respective course. The technical training component aims to acquire and develop a set of knowledge of a technological, technical and practical nature, structuring the professional qualification aimed at. This last component of training must include in-service training, in order to acquire and develop technical, relational and organizational skills relevant to professional qualification. It should also be noted that some of the programs of the Professional Courses are already organized, in terms of the technical component, according to the training guidelines of the National Qualification Framework (NQF). This learning opportunity corresponds to the qualifi ...

  Provider NameEscola Profissional Profitecla, Coimbra (Deleg.)

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal
 9. Professional Courses of Técnico/a de Serviços Jurídicos

  Professional courses are secondary level courses and aim at the development of personal and professional skills, preparing the students who attend them to enter the job market or to access post-secondary education or higher education, if that is their will. The courses in operation are integrated in several areas of education and training. These courses have a curricular structure organized by modules, which allows greater flexibility and respect for the learning rhythms of each student. The curricular matrix of the Professional Courses integrates components of socio-cultural, scientific and technical formation. The socio-cultural training component aims to contribute to the construction of students' personal, social and cultural identity; The scientific training component aims at acquiring and developing a set of scientific knowledge and basic skills of the respective course. The technical training component aims to acquire and develop a set of knowledge of a technological, technical and practical nature, structuring the professional qualification aimed at. This last component of training must include in-service training, in order to acquire and develop technical, relational and organizational skills relevant to professional qualification. It should also be noted that some of the programs of the Professional Courses are already organized, in terms of the technical component, according to the training guidelines of the National Qualification Framework (NQF). This learning opportunity corresponds to the qualifi ...

  Provider NameEscola Profissional Profitecla, Coimbra (Deleg.)

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal
 10. Professional Courses of Técnico/a de Serviços Jurídicos

  Professional courses are secondary level courses and aim at the development of personal and professional skills, preparing the students who attend them to enter the job market or to access post-secondary education or higher education, if that is their will. The courses in operation are integrated in several areas of education and training. These courses have a curricular structure organized by modules, which allows greater flexibility and respect for the learning rhythms of each student. The curricular matrix of the Professional Courses integrates components of socio-cultural, scientific and technical formation. The socio-cultural training component aims to contribute to the construction of students' personal, social and cultural identity; The scientific training component aims at acquiring and developing a set of scientific knowledge and basic skills of the respective course. The technical training component aims to acquire and develop a set of knowledge of a technological, technical and practical nature, structuring the professional qualification aimed at. This last component of training must include in-service training, in order to acquire and develop technical, relational and organizational skills relevant to professional qualification. It should also be noted that some of the programs of the Professional Courses are already organized, in terms of the technical component, according to the training guidelines of the National Qualification Framework (NQF). This learning opportunity corresponds to the qualifi ...

  Provider NameEscola Profissional Profitecla, Coimbra (Deleg.)

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal

Pages