• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 101 items
 1. Insinööri (AMK), logistiikka, liikenneala

  Liikennealan insinöörin ydinosaamiseen kuuluvat seuraavat yhteiset 15 opintopisteen moduulit:•    Ihminen liikenteessä•    Liikennealan perusteet•    Liikenne ja yhteiskunta•    Joukkoliikenne ja matkaketjut•    Liikenteen vaikutukset•    Väyläsuunnittelun perusteet•    Elinkeinoelämä ja kuljetukset•    Älyliikenteen perusteet Kolmantena opintovuotena voit suunnata opintosi joko•    liikennesuunnitteluun ja/tai•    älykkäisiin liikennejärjestelmiin Liikennesuunnittelun opinnoissa perehdyt kaikkien liikennemuotojen - joukkoliikenteen, autoliikenteen, pyöräilyn, kävelyn - ja pysäköinnin suunnitteluun sekä myös liikenteen ympäristövaikutuksiin ja niiden arviointiin. Lisäksi saat valmiudet liikennesuunnittelussa tarvittavien liikennetutkimusten ja välityskykytarkastelujen tekemiseen. Älyliikenteen opinnoissa saat kokonaiskäsityksen tieto- ja viestintätekniikan erilaisista keinoista ja mahdollisuuksista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi ja opit hyödyntämään kehittyvän tekniikan mahdollisuuksia osana liikenteen ja kuljetusten suunnittelua. Opintoihin voi sisällyttää myös tuotantotalouden ja logistiikan opintoja HAMK:n virtuaalitarjontaa hyödyntäen. Opintojesi aikana kehität myös pitkin matkaa kielitaitoasi ja viestinnän osaamista, perehdyt projektityöskentelyyn ja opit toimimaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Sinulla on mahdollisuus valita henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti opintoja myös muista koulutusohjelmista tai suorittaa opintoja jossakin yhteistyöoppilaitoksessa ulkom ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Riihimäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Merikapteeni (AMK), päivätoteutus

  Opetus ja työharjoittelut kauppalaivoilla toteutetaan käytännön tehtävissä yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Työharjoittelut kauppalaivoilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälisillä väylillä. Oppimisympäristöinä hyödynnetään: modernia simulaattorikeskusta koulualus Katarinaa sekä erilaisia yhteistyöprojekteja. Koulutus jakautuu kolmeen eri tasoon. Support-, Operational-, ja Management- tasoihin. Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön tehtävissä miehistötasolla. Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä ja Management-taso sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritat vahtimiehen pätevyyden harjoitteluineen. Vahtiperämiehen tutkintoon liittyvät opinnot ja osa ohjatusta harjoittelusta suoritetaan kolmannen vuoden loppuun mennessä ja loput opinnoista seuraavan 1,5 vuoden aikana. Halutessasi voit täydentää koulutustasi tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla. Kielitaito on kaiken a ja o Olennainen osa merikapteenin työtä ovat hyvät kieli- sekä kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Merikapteenin hyvää kielitaitoa, erityisesti englanninkielen taitoa, edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja meriradioliikenteen hoitaminen. Koulutukseen hyväksyttävän on osoitettava todistus terveydentilastaan. Li ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kotka campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Merikapteeni (AMK), monimuotototeutus

  Koulutus on tarkoitettu jo vahtiperämiehen tutkinnon suorittaneille ja pätevyyskirjan omaaville, jotka haluavat suorittaa merikapteenin tutkinnon. Koulutus on mahdollista suorittaa oman työn ohessa. Koulutus jakautuu kolmeen eri tasoon: Yleisiin opintoihin Operational-tason täydentäviin opintoihin Management- tason opintoihin. Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. Kielitaito kaiken a ja o Olennainen osa merikapteenin työtä ovat hyvät kieli- sekä kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Merikapteenin hyvää kielitaitoa, erityisesti englanninkielen taitoa, edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja meriradioliikenteen hoitaminen. Opiskelija voi halutessaan täydentää koulutustaan tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kotka campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Merikapteeni (AMK), monimuotototeutus

  Koulutus on tarkoitettu jo vahtiperämiehen tutkinnon suorittaneille ja pätevyyskirjan omaaville, jotka haluavat suorittaa merikapteenin tutkinnon. Koulutus on mahdollista suorittaa oman työn ohessa. Koulutus jakautuu kolmeen eri tasoon: Yleisiin opintoihin Operational-tason täydentäviin opintoihin Management- tason opintoihin. Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. Kielitaito kaiken a ja o Olennainen osa merikapteenin työtä ovat hyvät kieli- sekä kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Merikapteenin hyvää kielitaitoa, erityisesti englanninkielen taitoa, edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja meriradioliikenteen hoitaminen. Opiskelija voi halutessaan täydentää koulutustaan tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kotka campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Merikapteeni (AMK), päivätoteutus

  Koulutus jakautuu kolmeen eri tasoon. Support-, Operational-, ja Management- tasoihin. Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön tehtävissä miehistötasolla. Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä ja Management-taso sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. Koulutukseen hyväksyttävän on osoitettava todistus terveydentilastaan. Lisätietoja koulutuksesta ja sen vaatimuksista Kyamkin sivulta: www.kyamk.fi/merenkulku_merikapteeni Lisätietoja merimiehen lääkärintarkastuksista ja terveydellisistä vaatimuksista löytyy laista laivaväen lääkärintarkastuksista 1171/2010 Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta laivaväeltä vaadittavasta näkö- ja kuulokyvystä 224/2013. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kotka campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain

  The core studies cover the duties of deck officers. Content of studies navigation seamanship ship technology cargo handling radio communication. A large part of the education is realized through on-board training and the school’s simulator bridges.   ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Turku, Juhana Herttuan puistokatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Merikapteeni (AMK)

  The core studies cover the duties of deck officers. Content of studies Navigation Seamanship Ship technology Cargo handling Radio communication On-board training. The core studies cover the duties of deck officers. A large part of the education is realized through on-board training and the school’s simulator bridges. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Turku, Juhana Herttuan puistokatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Merikapteeni (AMK), monimuotototeutus

  Koulutus kattaa kansipäällystön keskeiset työtehtävät. Sisällöt ovat esim. seuraavia: navigointi merimiestaito laivateknologia lastinkäsittely radiokommunikaatio. Merkittävä osa opinnoista on ohjattua harjoittelua kauppa-aluksilla sekä tilanneharjoitteita koulun simulaattoreissa.  ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Turku, Juhana Herttuan puistokatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Sjökapten (YH), Åland

  Utbildningen till sjökapten passar dig som är intresserad av teknik och samtidigt tycker om att jobba med människor. Du studerar bland annat navigation, lasthantering, meteorologi, ledarskap och ekonomi. Utbildningen varvar teori med praktik i högskolans simulatorer, ombord på vårt skolfartyg och ombord på fartyg i utrikestrafik. Sjökaptensutbildningen vid Högskolan på Åland följer internationella bestämmelser (STCW-konventionen) och erbjuder mångsidig praktik under studietiden. ...

  Provider NameHögskolan på Åland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. ROAD TRAFFIC

  ROAD TRAFFIC (DRUMSKI SAOBRAĆAJ) is Bachelor programme of applied studies offered by the Technical College of Applied Studies ...

  Provider NameTechnical College of Applied Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia

Pages