• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 116 items
 1. Autóelektronikai műszerész

  A képesítéssel rendelkező képes: a gépjármű villamos hálózatának áttekintésére, a vezetékhálózat és a csatlakozások ellenőrzésére, javítására, a hálózat működésének biztosítására, tekintettel a villamos energiatermelés és fogyasztás egyensúlyára a villamos hálózat soros kommunikációs rendszereinek hibafeltárására, a vonatkozó diagnosztikai hibakódok értelmezésére, a speciális hálózatok (pl. optikai) javítására soros-, párhuzamos-, perifériadiagnosztika segítségével műszeres vizsgálatokra az egyes alrendszerekben, a jeladók és beavatkozók tekintetében a gépjármű akkumulátorokat azok tulajdonságainak ismeretében – összehasonlítani, a jármű-specifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő töltöttségét biztosítani a jármű hálózatán belül vagy külső feszültségforrásról a töltési-, indítórendszert és részegységeit (pl. generátor, feszültségszabályzó, indítómotor stb.) ellenőrizni, beépített vagy kiszerelt állapotban javítani, felújítani, az alkatrészcseréket elvégezni az elektronikus gyújtási rendszerek különböző rendszerváltozatait beazonosítani, a részegységek, alkatrészek funkcióit, működését megérteni. Az összetett rendszer működésében bekövetkezett hiba esetén a hibajelenségből és a diagnosztikai ellenőrzés során Ottóés dízelmotorok elektronikusan irányított tüzelőanyag ellátó-, keverékképző, rendszereinek diagnosztizálására, karbantartására: képes elvégzi a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatát, alkatrészcserével történő javítását a világító, fény és hangjelző berendezése ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Fegyverműszerész

  A képesítéssel rendelkező képes: biztosítani a karbantartáshoz, javításhoz és alkatrész után-gyártásához szükséges anyagokat előkészíteni a munkakörnyezetet megtervezni, megszervezni a munkavégzését kézi és gépi anyagmegmunkálást végezni alkatrészés termék ellenőrzést végezni elvégezni a fegyverek állapotfelmérését elvégezni a fegyverek és a munkaeszközök karbantartását elvégezni a fegyver és tartozékainak javítását elvégezni a fegyveren az alkatrészek cseréjét elvégezni a céltávcső fegyverre való szerelését elvégezni a fegyverek hideg-, és melegbelövését fegyverlámpát szerelni szíjkengyelt felszerelni elvégezni a javított-, és alkatrészcserés fegyvereken az ellenőrzést hatástalanítani a forgalomból kivont fegyvert ...

  Awarding bodyDIANA Vadász-Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Erősáramú elektrotechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: villamos kapcsolásokat értelmezni villamos méréseket végezni motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, fűrészelés, hajlítás, reszelés, csiszolás) villamos és mechanikai kötéseket készíteni egyszerű villamos kapcsolási rajzot készíteni mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni feszültség alá helyezni a berendezést villamos berendezések feszültségmentesítését végezni intelligens épületek erősáramú szerelését végezni kommunális és lakóépületek villanyszerelését végezni, áramköreit ellenőrizni kialakítani a kommunális és lakóépületek elosztóit felszerelni/összeszerelni a vezérlések készülékeit felszerelni/összeszerelni a szabályozások készülékeit energiagazdálkodással összefüggő méréseket végezni mérőváltók ellenőrzésével kapcsolatos méréseket végezni villamos hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végezni villamos gépeket szállítani, telepíteni, üzembe helyezni és üzemeltetni számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat szerelni, üzemeltetni rajzkészítő programot használni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Élelmiszeripari gépésztechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: lemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) A B C 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 3.1.2. 3116 Élelmiszeripari gépésztechnikus Élelmiszeripari gépésztechnikus 3.1.3. 3910 Műszaki ügyintéző 3.1.4. 8112 felismerni a jellemző élelmiszeripari műveleteket és azok gépeit élelmiszeripari üzemek gépsorait üzembe helyezni, üzemeltetni, karbantartani, javítani ellenőrizni a gépegységek működését felmérni a javításhoz szükséges alkatrészeket, anyagokat szét-, és összeszerelni a gépet, berendezést felismerni az élelmiszeriparban alkalmazott vezérlési és szabályozási körök működését egyszerű alkatrészt elkészíteni kézi és gépi alapeljárásokkal, hegesztéssel kiválasztani a feladatnak megfelelő anyagminőséget használni a gépészeti szabványokat munkája során betartani a munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat az élelmiszeripar különböző ágazataiban a technológiai folyamat legfőbb jellemzőit felismerni vállalkozási tevékenység alapvető feladatait elvégezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Elektronikai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni villamos kapcsolásokat értelmezni villamos méréseket végezni mérési jegyzőkönyvet készíteni áramköröket éleszteni, áramkör működését ellenőrizni, és elvégezni a javításokat elektronikai áramköröket építeni, üzembe helyezni feszültség alá helyezni az áramkört ipari gyártórendszereket üzemeltetni, karbantartani műszeres hibakeresést végezni és irányítani kijavított áramkör működését méréssel ellenőrizni irányítástechnikai rendszereket programozni PLC programot írni, programot módosítani grafikus és szöveges programnyelveken mikrovezérlőket (PIC-et) használni mechatronikai rendszereket működtetni elektronikai tervező programokat telepíteni, beállítani és használni elektromechanikus vezérléseket megvalósítani, működésüket ellenőrizni motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni elektronikus vezérléseket szabályzásokat kezelni, működtetni távvezérléseket alkalmazni, működtetni karbantartási munkákat végezni és irányítani a karbantartási utasítás szerint dokumentálni az üzemeltetési, karbantartási munkákat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Alternatív gépjárműhajtási technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: -kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel; alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika); kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést; a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit feszültségmentesített állapotban elvégezni; az alternatív hajtású gépjárművet hatósági vizsgára felkészíteni, mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát elvégezni; meghatározni a szükséges munkaműveleteket, a munkautasítás alapján; a szervizés munkautasítás alapján diagnosztizálni, karbantartani, feszültségmentesített állapotban alkatrészcserével javítani az alternatív hajtású járművek hajtásláncának részegységeit, biztosítani (betartani és betartatni) a balesetmentes munkavégzés fe elvégezni a kisfeszültségű rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát, hibás részegységeit cserélni; az energiatároló rendszert hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint feszültségmentes állapotban kiés beszerelni; a szerviz-és munkautasítás alapján elvégezni az elektromotorok, generátormotorok, illetve azok energiatároló és töltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani vagy javításukról intézkedni, illetve beállítani azokat; alternatív hajtású gépjárműveket diagnosztizálni; nagyfeszültségű hálózati paramétereket mérni, az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibát megkeresni és megszüntetésére intézkedni; előírásoknak megfelelően elvégez ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Drog- és toxikológiai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: mintákat venni vagy átvenni a vizsgálandó mintákat dokumentációs feladatokat végezni felkészülni és megtervezni a napi munkáját elvégezni a minták előírás szerinti vizsgálatait kiértékelni az elvégzett vizsgálatokat alkalmazni a munkájára vonatkozó szabványokat, jogszabályokat betartani a minőségbiztosítási rendszer előírásait figyelemmel kísérni a felügyelete alá tartozó berendezések műszaki állapotát oktatásokon, továbbképzéseken részt venni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Gyógyszeripari szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: mintákat venni vagy átvenni a vizsgálandó mintákat dokumentációs feladatokat végezni felkészülni és megtervezni a napi munkáját elvégezni a minták előírás szerinti vizsgálatait kiértékelni az elvégzett vizsgálatokat figyelemmel kísérni a felügyelete alá tartozó berendezések műszaki állapotát oktatásokon, továbbképzéseken részt venni ellenőrizni az alapanyagok beszállítását, raktározását alkalmazni a minőségbiztosítási rendszer előírásait elvégezni az eszközök, eljárások validálási feladatait speciális gyógyszerészeti, laboratóriumi vizsgálatokat végezni gyógyszergyártási műveleteket végezni elkészíteni és kiszerelni a gyógyszerformákat betartani a gyógyszerkönyvi előírásokat részt venni a gyógyszerkutatás és gyógyszerfejlesztés folyamataiban gyógyszeralapanyag gyártó, fermentáló műveleteket végezni gyógyszerkiszerelő berendezéseket kezelni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Gázipari technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: Nyomásszabályozó állomásokat üzembe helyezni, javítani, karbantartani Karbantartási munkákat tervezni, elvégezni A megfelelő gáztüzelő berendezést kiválasztani, a fogyasztói vezetékhez csatlakoztatni, beüzemelni, beszabályozni, karbantartani és javítani A gázfogyasztót a gázkészülék biztonságos és gazdaságos üzemeltetésére kioktatni Tüzeléstechnikai méréseket végezni, a mérés során kapott eredményeket kiértékelni Szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát elvégezni, a kapott eredményt értékelni, dokumentálni PE csöveket kezelni, hegeszteni A megfelelő hegesztési eljárásokat kiválasztani A hegesztésre vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat betartani, betartatni A tűzvédelmi rendszabályok betartását ellenőrizni Szerelési vázlatot készíteni Gáztervek alapján anyagés szerszámigényt összeállítani, gázszerelések technológiai lépéseit összeállítani Értelmezni a terveket, részletterveket készíteni és szerkeszteni Elkészíteni az ajánlatot, elkészíteni a tételes anyagjegyzéket Előkészíteni a kivitelezési és szerelési munkákat Irányítani a kivitelezési és szerelési munkákat Hőközpontokat, kazánházakat üzemeltetni Tervezni és irányítani a karbantartási, javítási és szerelési feladatokat Elvégezni az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket Propán-bután hálózatokat, falugáz rendszereket üzemeltetni ...

  Awarding bodyDUNAGÁZ GÁZIPARI OKTATÁSI ÉS MINŐSÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Járműipari karbantartó technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: meghatározni a szükséges munkaműveleteket elvégezni a rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát minősíteni a kiszerelt egységeket, alkatrészeket összegyűjteni a szakmai munka-információkat, adatbázist kezelni gondoskodni a szükséges anyagokról, alkatrészekről, segédeszközökről, célszerszámokról szakmailag segíteni, irányítani és betanítani a hozzá beosztott munkatársakat kapcsolatot tartani a szakmához kötődő szervezetekkel az automatizált berendezés szerelői ellenőrzésére kisfeszültségű villamos berendezések egyszerű hibáinak keresésére kisfeszültségű berendezések üzemeltetésére egyszerűbb villamos mérések elvégzésére szabvány szerinti feszültségmenetesítésre, valamint feszültség alá helyezésre rendszerek és részegységek hibafeltárására önálló hibakezelés végzésére az automatizált gépekben alkatrészek, komponensek szakszerű cseréjére műszaki dokumentációk értelmezése és kezelésére időszakos karbantartási tevékenységek tervezésére, szervezésére, irányítására, végrehajtására automatizált gép/berendezés technológiai szempontú optimalizálására betartani, alkalmazni a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat, a megfelelőséget biztosítani biztonsági (safety) rendszerek hibakeresésére, diagnosztizálására terepi és integrált buszrendszerek telepítésére, beállítására, hibakezelésére, technológiának megfelelő paraméterezésére intelligens perifériák telepítésére, beállítására, hibakezelésére, technológiának megfelelő paraméterezésére gyártási vizualizációs és minőségellenőr ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages