• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 91 items
 1. Diplomingeniør- fødevareanalyse

  Du bliver bl.a. undervist i kemi, mikrobiologi og kemi og vil have fokus på kvalitetssikring, hygiejne og kontrol af fødevarer.Du vil kunne få job inden for fødevaresikkerhed og kvalitetssikring eller arbejde med kontrol af overholdelse af lovkrav i fødevareindustrien. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Diplomingeniør- Global Management and Manufacturing (GMM Engineer)

  Det er en ingeniøruddannelse, der giver en god kulturforståelse og internationale samarbejdsevner, og du får den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet.Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde inden for fx ledelse, kommunikation, produktdesign og udvikling samt global forsyning. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Herning (Aarhus univ her)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Diplomingeniør- bygningsdesign

  Du får en ingeniørteknisk viden samtidig med, at du får viden om og forståelse for formgivning og design. På uddannelsen bliver du undervist i en række byggetekniske fag, som giver dig et solidt kendskab til den praktiske udførelse af jobbet.Som bygningsdesigner kan du arbejde i en entreprenørvirksomhed, hvor du rådgiver om og planlægger byggeprojekter. Du kan ligeledes finde arbejde på en tegnestue, hvor du kan bruge dine kombinerede kompetencer inden for arkitekt- og ingeniørfaget. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Diplomingeniør- proces og innovation

  Du specialiserer dig enten i produktudvikling eller i softwareudvikling. Samtidig får du en viden om de nationale og globale samfundsfaglige og økonomiske forhold, der påvirker enhver innovationsproces.Du vil kunne finde beskæftigelse inden for forretningsudvikling, både i private virksomheder og i den offentlige sektor. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Skibsofficer

  Du lærer, hvordan man leder både personale og skib via en lang række praktiske og teoretiske fag. I undervisningen lærer du bl.a. om meteorologi, navigation, management, skibsteknik, kedellære og motorlære.De fleste studerende på junioruddannelsen fortsætter deres uddannelse til seniorniveau. Som skibsofficer kan du arbejde i dansk og internationalt farvand for fx rederier eller færgeoverfarter. ...

  Provider NameSvendborg International Maritime Academy, SIMAC (SIMAC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Maskinmester

  Selv om uddannelsen oprindeligt stammer fra søfarten, arbejder de fleste maskinmestre i dag på land. I løbet af uddannelsen får du undervisning i termiske maskiner og anlæg samt elektriske og elektroniske maskiner. Du får desuden kendskab til procesanalyse og administrativ ledelse.Som færdiguddannet maskinmester kan du fx finde beskæftigelse som projektleder, miljø- og kvalitetschef eller driftsleder. Du vil typisk arbejde med drift og vedligehold af maskiner, elinstallationer og it i tekniske anlæg. ...

  Provider NameMARTEC (MARTEC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Have- og parkingeniør

  Du får desuden undervisning i økonomi, borgerinddragelse, innovation og markedsføring i relation til byens natur. Som et vigtigt element i uddannelsen er der to praktikperioder på i alt trekvart år.Med en uddannelse som have- og parkingeniør kan du arbejde i både privat og offentligt regi som projektleder, driftsleder, parkforvalter eller som rådgiver i eksemplevis grøn klimatilpasning. ...

  Provider NameSkovskolen (Skovskolen)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Diplomingeniør- integreret design

  Det kan fx være alt fra digitale medier til cykler og moderne køkkenudstyr. Du får viden og færdigheder inden for forskellige områder som fx materialer, beregninger af styrkeforhold, formgivning og design, økonomi samt miljø. Du får også kompetencer inden for formgivning og konstruktion.Som diplomingeniør i integreret design kan du finde arbejde som udviklingsingeniør, projektleder, produktchef eller konsulent. Det kan bl.a. være i en produktionsvirksomhed, hvor du kan beskæftige dig med produktudvikling. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Ingeniør uddannelser (SU Ing udd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Diplomingeniør- sundhedsteknologi

  Du får undervisning i såvel fysiologi og sygdomslære som i informations- og kommunikationsteknologi og får viden om den elektronik, der kan benyttes til måling af kroppens fysiske forhold.Uddannelsen giver mulighed for at arbejde på sygehuse, i kommunernes sundhedsafdelinger, i virksomheder indenfor medicoteknologi samt i tele- og kommunikationsbranchen. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Diplomingeniør- elektro

  Produkterne kan være alt fra mobiltelefoner, vindmøller, medicinsk udstyr eller robotter. Du får også kendskab til teorier og metoder, som gør dig i stand til at udvikle elektroniske systemer ved hjælp af beregning og simulering samt computerbaserede udviklingsprogrammer.Efter endt uddannelse kan du bl.a. arbejde inden for udvikling, konstruktion, projektering, vedligeholdelse, rådgivning og projektledelse i elektronik- og it-virksomheder. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages