• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 904 items
 1. Produktør

  Desuden lærer du at anvende enkle tekniske tegninger og at deltage i virksomhedens interne lagerfunktioner. På den måde får du kendskab til virksomhedens logistiksystem.Som produktør arbejder du med maskiner og anlæg på mange forskellige slags virksomheder. ...

  Provider NameMetal College Aalborg (Metal College)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

  Du har mulighed for at give din uddannelse en international profil ved at tage et praktikophold i en udenlandsk virksomhed.Som færdiguddannet kan du arbejde i bl.a. fødevarevirksomheder og medicinalfabrikker med fx projektstyring, udvikling og kvalitetssikring. ...

  Provider NameErhvervsakademiet Lillebælt, Landbrugsvej 55 (EA LB Landbr 55)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Højere teknisk eksamen (htx)

  Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også er mange fag, som du skal have. Noget af undervisningen på htx foregår i værksteder og i laboratorier, hvor du i praksis afprøver de teorier, du lærer. Du lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre - begge dele noget du kan bruge senere i livet. Efter htx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse. ...

  Provider NameKøbenhavns Tekniske Skole (Kbh.Tekn.Sk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Diakon

  De har desuden en faglig uddannelse som fx pædagoger, social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker. Som uddannet diakon eller diakonisse har du mulighed for at arbejde på offentlige og private dag- eller døgninstitutioner, hospitaler, plejehjem, hospicer, herberger og behandlingshjem. ...

  Provider NameDiakonhøjskolen (Diakonhsk)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Kristendom, kultur og kommunikation

  Du får bl.a. undervisning i kultur, kommunikation, ledelse, kristendomskundskab, pædagogik og didaktik samt religions- og kulturmødets udfordringer.Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive ansat i frivillige organisationer og foreninger, kirkelige og diakonale organisationer, boligsociale projekter, integrationsprojekter eller på fri- og efterskoler samt højskoler. ...

  Provider NameKristendom, kultur og kommunikation, Diakonissestiftelsen (KKK Dianonisse)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. TAMU

  På TAMU får du mulighed for at prøve et arbejdsområde af, samtidig med at du får nogle kvalifikationer inden for det, du vælger. Du kan fx vælge fag inden for gartneri, rengøring, kantine eller byggeri. Desuden er der nogle obligatoriske fag, som du skal følge.Når du har gennemført din uddannelse, kan du søge job eller fx fortsætte på en erhvervsuddannelse. Dine fremtidsmuligheder afhænger af det, ud har gennemført på TAMU. ...

  Provider NameTræningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Kontoruddannelsen

  En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre, fx kunder, både mundtligt og skriftligt. Du bruger it til en stor del af dit arbejde. Som kontoruddannet lærer du også at klare dig på andre sprog.En kontoruddannet med speciale kan arbejde inden for sit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder. ...

  Provider NameHandelsfagskolen (Odder HFagsk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Musikprofil

  Man lærer bl.a. at formidle musik til børn og voksne gennem musikpædagogiske og journalistiske fag. Uddannelsen giver også viden om, hvordan musikken påvirker den psykiske udvikling i positiv retning, og man lærer at arrangere og komponere musik.Som færdiguddannet er der jobmuligheder inden for forskellige områder i musikbranchen, fx i forbindelse med musikproduktion eller undervisning på musikskoler. ...

  Provider NameSyddansk Musikkonservatorium Esbjerg (Musikkons Esbj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Pædagogik

  Du vil på uddannelsen også få undervisning i bl.a. psykologi og få kendskab til en række teorier og metoder, du kan bruge i dit praktiske pædagogiske arbejde. Som færdiguddannet i pædagogik kan du fx komme til at arbejde med undervisning og forskning, undervisningsplanlægning, kompetenceudvikling samt personale- og organisationsudvikling i organisationer. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Industrislagter

  En vigtig del af arbejdet går ud på at skære kødet ud, så det passer til efterspørgslen på markederne rundt om i verden. Som detailslagter lærer du også at kontrollere kødets kvalitet samt om love og regler på området.Industrislagtere arbejder typisk i slagtehuse eller på slagterier. Nogle arbejder også som pølsemagere. ...

  Provider NameSlagteriskolen i Roskilde (Slagterisk.Rosk)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages