• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 586 items
 1. Reiðmennska og reiðkennsla- leiðbeiningapróf

  Aðgangskröfur: Umsækjandi þarf að hafa lokið stúdentsprófi eða lokið öðrum undirbúningi (sbr. lög nr. 63/2006), sem háskólaráð telur jafngildan. Umsóknum nemenda, sem ekki hafa lokið stúdentsprófi, skal vísað til kennslunefndar til umsagnar. Umsækjendur þurfa að þreyta inntökupróf í reiðmennsku og standast þar lágmarkskröfur til að eiga kost á inngöngu í skólann. Tilhögun náms: Fullt nám Námskröfur: Ljúka þarf 60 ECTS til að brautskrást. ...

  Provider NameHólaskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Ferðamálafræði Diploma

  Aðgangskröfur: Umsækjandi þarf að hafa lokið stúdentsprófi eða lokið öðrum undirbúningi (sbr. lög nr. 63/2006), sem háskólaráð telur jafngildan. Umsóknum nemenda, sem ekki hafa lokið stúdentsprófi, skal vísað til kennslunefndar til umsagnar. Nemendur annarra háskóla geta einnig tekið hluta af námi sínu við Háskólann á Hólum enda sé kveðið á um það í sérstökum samningum milli stofnana. ...

  Provider NameHólaskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Österreichische Barkeeperschule: Basiskurse/Profikurse/Showkurse

  Österreichische Barkeeperschule: Basiskurse/Profikurse/Showkurse ...

  Provider Name1. Österreichische Barkeeperschule

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 4. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 6. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages