• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 62 items
 1. Stalius, LTKS IV

  Staliaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti staliumi. Asmuo, įgijęs staliaus kvalifikaciją, turi: - gebėti saugiai dirbti, skaityti darbo brėžinius, apskaičiuoti medžiagas, matuoti ir žymėti medieną, paruošti medieną apdirbimui, atlikti medinių paviršių apdailą, rankinio medienos apdirbimo operacijas, dirbti mechanizuoto medienos apdirbimo staklėmis ir įrengimais, gaminti medienos gaminius pagal pateiktus brėžinius, montuoti medinius statybinius gaminius, baldus, įrengti patalpų interjerą, statyti medinius pastatus ir juos apšiltinti, montuoti medines stogo konstrukcijas, pašalinti medienos gaminių defektus - žinoti darbų saugos ir sveikatos reikalavimus, naudojimosi specialiaisiais darbo įrankiais taisykles, medienos apdirbimo technologiją, apdirbamos medienos savybes ir gaminių kokybės priklausomybe nuo jų. - mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti Staliaus kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal staliaus mokymo programą. Norintiems siekti staliaus kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję staliaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti staliais medžio apdirbimo įmonėse, staliaus dirbtuvėse, statybos-remonto, statybos organizacijose, įmonių remonto cechuose ir kt. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Suvirintojas/4

  IV kvalifikacijų lygio suvirintojo (pagal LTKS ir EKS) kvalifikacija reikalinga suvirinant plieno, aliuminio, vario ir jų lydinių detales, mazgus ir konstrukcijas inžinerinės pramonės, statybos, energetikos ir kituose ūkio sektoriuose. Asmuo įgijęs IV kvalifikacijų lygio (pagal LTKS ir EKS) kvalifikaciją suvirintojas geba naudotis rankinio lankinio, lankinio suvirinimo lydžiuoju ir nelydžiuoju volframo elektrodu apsauginėse dujose, dujinio suvirinimo, terminio metalų pjaustymo įrenginiais ir įrankiais. Suvirintojas veiklas atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę. Suvirintojas geba pasirinkti atlikimo būdus, medžiagas, priemones ir kontroliuoja veiklos kokybę, pritaikyti įvairius ne visuomet gerai žinomus ir išbandytus sprendimus, medžiagas ir įrankius. Vertina atliekamų darbų eigą, priima sprendimus dėl atliekamų darbų derinimo su kitais darbais. Prižiūri žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą. Planuoja ir organizuoja savo bei grupės veiklą, vadovaujasi projektu, bendradarbiauja su aukštesnės kvalifikacijos asmenimis. IV kvalifikacijų lygio suvirintojas turi gebėti: paruošti suvirinimui ir surinkti detales bei taikyti suvirinimo technologiją, suvirinti lakštų kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, suvirint ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Svečių aptarnavimo darbuotojas/4

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: Privalomosios kompetencijos: teikia svetingumo paslaugas, teikia informaciją viešbučio svečiams, prižiūri bendrąją tvarką viešbutyje ir jo padaliniuose, valo ir tvarko viešbučio kambarius ir bendrąsias patalpas, paruošia, patiekia nesudėtingus pusryčius viešbutyje, serviruoja stalus viešbučio restorane, aptarnauja viešbučio svečius pusryčių bei kavos pertraukų metu. Pasirenkamosios kompetencijos: organizuoja kambarių priežiūros tarnybos veiklą viešbutyje, vykdo viešbučio patarnautojo pareigas, organizuoja augalų priežiūros darbus viešbutyje, prižiūri tekstilės gaminius viešbutyje. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Technikos priežiūros verslo darbuotojas, LTKS IV

  Asmuo, įgijęs technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, turi: gebėti organizuoti darbo vietą, priimti užsakymą paslaugai atlikti, parinkti žemės ūkio mašinoms eksploatacines medžiagas, medžiagas ir jas apdirbti, atlikti žemės ūkio mašinų, jų agregatų techninės priežiūros operacijas, nustatyti jų gedimus naudojantis techninio serviso įranga ir juos šalinti, remontuoti detales šaltkalvio, kalvio, suvirinimo ir mechaninio apdirbimo būdais, paruošti žemės ūkio mašinas laikymui, vairuoti (B,C1 kategorijų automobilius ir TR1, TR2, SZ kategorijų traktorius) transporto priemones, skaityti darbo brėžinius; žinoti automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto technologijas, darbo organizavimo, raštvedybos, darbo apskaitos pagrindus, aplinkosaugos ir darbų saugos reikalavimus; mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, mandagiai bendrauti su aplinkiniais, domėtis technika, būti pastabiu, kruopščiu, tvarkingu ir sąžiningu. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, LTKS IV

  Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti skalbyklose ir cheminio valymo valyklose, taip pat užsiimti šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais. Asmuo įgijęs tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, turi: -gebėti nustatyti tekstilės gaminių būklę ir defektus, vertinti tekstilės gaminių rūšį, gaminio paskirtį, konstrukciją, tekstilės gaminių medžiagų sandarą, atnaujinti, taisyti, valyti, skalbti, lyginti ir pakuoti įvairius tekstilės gaminius. - žinoti įvairių taikomų technologijų skirtumus, suderinamumo ypatumus, darbo saugos ir higienos reikalavimus. - mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, skaityti techninę literatūrą lietuvių ir užsienio kalbomis, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu. Sėkmingam tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo darbui reikalingos šios bendrosios kompetencijos: mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė pilietinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninė, kultūrinė. Asmeninės savybės: kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, komunikabilumas, kūrybingumas, atsakingumas. Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinę mokymo programą. Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą. Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities ...

  Awarding bodyKaraliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Viešbučio ekonomas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: organizuoja ir kontroliuoja kambarinių ir kitų pagalbinių tarnybų darbą pagal apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klasifikavimo reikalavimus, užtikrina ekonomišką materialinių išteklių naudojimą, moko pavaldžius darbuotojus ir prižiūri pavaldžių darbuotojų veiklą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Virėjas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, dirba virtuvėje, naudoja ir prižiūri virtuvės įrengimus ir inventorių, parenka maisto produktus ir žaliavas, gamina salotas, užkandžius, šaltuosius ir karštuosius patiekalus, sriubas, saldžius patiekalus, proginius patiekalus, pildo dokumentus, atlieka žaliavų ir produktų apskaitą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Virėjas/4

  Virėjo kvalifikacija reikalinga virėjo profesijai įgyti. Virėjo veiklos objektas: patiekalų gaminimas ir patiekimas. Virėjo veiklos uždaviniai: parinkti maisto produktus bei žaliavas; apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų reikmes; parengti darbo vietą; apdoroti maisto produktus ir žaliavas; naudotis technologiniais įrenginiais, inventoriumi, įrankiais ir saugiai jais dirbti; gaminti pusgaminius; gaminti bei patiekti patiekalus; įvertinti jų kokybę. Virėjui svarbios šios asmeninės savybės: darbo organizavimas, bendradarbiavimas, iniciatyvumas, kūrybingumas, meninis suvokimas, kūrybiškumas, kruopštumas, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Virėjo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal virėjo profesinio mokymo programas arba neformaliuoju ar savaiminiu būdu. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

  Vizualinės reklamos gamintojo kvalifikacija reikalinga vizualinės reklamos gamintojo profesijai. Vizualinės reklamos gamintojo veiklos objektas: vidaus reklamos projektavimas ir gamyba, lauko reklamos projektavimas ir gamyba, reklaminės spaudos projektavimas ir gamyba. Vizualinės reklamos gamintojo veiklos uždaviniai: bendrauti su klientais; išklausyti pageidavimus bei patarti; parinkti ir naudoti medžiagas vizualinės reklamos gamybai; atlikti vidaus ir lauko reklamos bei reklaminės spaudos projektavimo ir gaminimo darbus, laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų; saugiai dirbti bei prižiūrėti vizualinės reklamos gamybos įrankius ir įrenginius; įvertinti reklamos išlaidas ir efektyvumą; gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis; atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, greitai reaguoti į permainas ir prie jų prisitaikyti, būti kūrybiškas, mandagus ir sąžiningas; savo veikloje taikyti teisės, ekonomikos ir verslo žinias. Vizualinės reklamos gamintojui svarbios šios asmeninės savybės: dėmesio koncentracija, kruopštumas, kūrybiškumas, gebėjimas dirbti komandoje. Asmuo, siekiantis įgyti vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją, turi įgyti visas privalomųjų modulių ir dviejų pasirenkamųjų modulių kompetencijas. Vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal vizualinės reklamos gamintojo profesinio mokymo programą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Šaltkalvis remontininkas/4

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: Privalomosios kompetencijos: pasirengia atlikti konkrečius šaltkalvio remontininko darbus, atlieka šaltkalvio matavimus, plokštuminius ir erdvinius žymėjimus, atlieka metalo kirtimo darbus, atlieka metalo pjovimo darbus, atlieka metalo lenkimo ir valcavimo darbus, atlieka metalo tiesinimo darbus, atlieka metalo dildymo ir drožimo darbus, atlieka metalo gręžimo, gremžimo, gilinimo ir plėtimo darbus, atlieka sriegių sriegimo operacijas, atlieka detalių kniedijimo darbus, išardo įrenginius ir juos defektuoja, atlieka metalo pjovimo, tekinimo, frezavimo ir gręžimo bei sriegimo staklėmis darbus. Pasirenkamosios kompetencijos: atlieka korpusinių detalių, stovų ir kreipiančiųjų remonto darbus, atlieka srieginių sujungimų, sukimo judesio, slenkamojo-grįžtamojo judesio detalių ir mechanizmų remonto darbus, atlieka hidraulinių ir pneumatinių įrenginių remonto darbus, atlieka nesudėtingus litavimo, suvirinimo, klijavimo bei alavavimo darbus, atlieka nesudėtingus metalų terminio apdirbimo ir kalvio darbus. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages