• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 128 items
 1. Bachelor of Arts (Honours)

  See Programme Documentation ...

  Provider NameGRIFFITH COLLEGE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 2. Bachelor of Laws (Honours)

  See Programme Documentation ...

  Provider NameDUBLIN BUSINESS SCHOOL

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 3. Bachelor of Laws (Honours)

  See Programme Documentation ...

  Provider NameGRIFFITH COLLEGE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 4. Bachelor of Arts (Honours)

  See Programme Documentation ...

  Provider NameWATERFORD INSTITUTE OF TECHNOLOGY

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 5. Special Purpose

  See Programme Documentation ...

  Provider NameGRIFFITH COLLEGE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 6. Bachelor of Arts (Honours)

  See Programme Documentation ...

  Provider NameGRIFFITH COLLEGE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 7. Bachelor of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameGRIFFITH COLLEGE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 8. Bachelor of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameDUBLIN BUSINESS SCHOOL

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 9. Pravo (Law)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa je izoblikovati profil strokovnjaka, ki bo sposoben za samostojno delo v vseh pravniških poklicih, ki ne zahtevajo opravljanja pravniškega državnega izpita. Študentom s ciljem opraviti pravniški državni izpit pa nuditi kvalitetno podlago za nadaljevanje študija po učnem načrtu druge stopnje. Tipični poklici za profil diplomanta prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa so v gospodarstvu, upravi z možnostjo vodenja upravnih postopkov in kot podporni poklici v pravosodju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pravna fakulteta (Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Õigusteadus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=2458 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia

Pages