• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1312 items
 1. Alternatív gépjárműhajtási technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: -kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel; alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika); kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést; a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit feszültségmentesített állapotban elvégezni; az alternatív hajtású gépjárművet hatósági vizsgára felkészíteni, mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát elvégezni; meghatározni a szükséges munkaműveleteket, a munkautasítás alapján; a szervizés munkautasítás alapján diagnosztizálni, karbantartani, feszültségmentesített állapotban alkatrészcserével javítani az alternatív hajtású járművek hajtásláncának részegységeit, biztosítani (betartani és betartatni) a balesetmentes munkavégzés fe elvégezni a kisfeszültségű rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát, hibás részegységeit cserélni; az energiatároló rendszert hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint feszültségmentes állapotban kiés beszerelni; a szerviz-és munkautasítás alapján elvégezni az elektromotorok, generátormotorok, illetve azok energiatároló és töltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani vagy javításukról intézkedni, illetve beállítani azokat; alternatív hajtású gépjárműveket diagnosztizálni; nagyfeszültségű hálózati paramétereket mérni, az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibát megkeresni és megszüntetésére intézkedni; előírásoknak megfelelően elvégez ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó

  Az alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:   – az energianövények termesztésére vonatkozó legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteket,   – az energianövény-termesztés műszaki hátterét,   – a biomassza energetikai felhasználásának előkészítési-, feldolgozási folyamatait,   – a nap-, a szél- és egyéb megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségeit és módszereit,   – az energiatakarékos építészet alapjait,   – a megújuló energiaforrások előállításának és felhasználásának hazai és nemzetközi gyakorlatát,   – a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket,   – a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki- technológiai fejlesztésének alapelveit. Az alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:   – energianövény-termesztési projektek koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,   – a tárgykörben korszerű termesztéstechnológiai és kutatási ismeretek adaptálására,   – a szakterület problémáinak felismerésére,    – megújuló-energia termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására, beruházások szervezésére és üzemeltetésére,   – pályázati tevékenység menedzselésére,   – térségi és régiós szak- és közigazgatási feladatok ellátására a szakterületen,   – minőségi termék előállítás biztonságát, ezáltal a piaci viszonyok harmóniáját fenntartó gazdasági társaságok, gazdaságok vezetésére. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes ad ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó

  Az Alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:   – az energianövények termesztésére vonatkozó legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteket,   – az energianövény-termesztés természettudományos alapjait,   – az energianövény-termesztés műszaki hátterét,   – a biomassza energetikai felhasználásának előkészítési-, feldolgozási folyamatait,   – a nap-, a szél- és egyéb megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségeit és módszereit,   – az energiatakarékos építészet alapjait,   – a megújuló energiaforrások előállításának és felhasználásának hazai és nemzetközi gyakorlatát,   – a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket. Az Alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:   – energianövény-termesztési projektek koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,   – a tárgykörben korszerű termesztéstechnológiai és kutatási ismeretek adaptálására,   – megújuló-energia termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására, beruházások szervezésére és üzemeltetésére,   – pályázati tevékenység menedzselésére,   – térségi és régiós szak- és közigazgatási feladatok ellátására a szakterületen,   – minőségi termék előállítás biztonságát, ezáltal a piaci viszonyok harmóniáját fenntartó gazdasági társaságok, gazdaságok vezetésére. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   – minőségi termékek létrehozása iránti elköt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. anyagtechnológus szakmérnök

  A képzés célja: Anyagmérnökök és gépészmérnökök továbbképzése, akik alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére és irányítására, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag előállítási technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint ezen technológiákkal előállított anyagok minőségének biztosítására.  Ezek alapján képesek – elsősorban fémes – anyagok megválasztására, azok megfelelő tulajdonságainak elérésére, az energiatakarékossági és környezetkímélési szempontokat is figyelembe véve.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - az anyagi rendszerekben zajló fizikai-kémiai folyamatok elméleti alapjainak alkalmazása, - a termodinamika és kinetika törvényeinek megismerése és gyakorlati alkalmazása, - a szilárd anyagok atomi-, mikro- és makro-szerkezetének vizsgálatához szükséges alapvető módszerek és az alapvető eszközök működési elvének ismerete, ezen eszközök mérésekben való alkalmazása, - az anyaggyártó gépek és berendezések működési alapelvei, működtetésük, - a számítógépes technikák, szoftverek alkalmazási lehetőségei a képlékenyalakító technológiai tervezésben, hőkezelésben és hegesztésben. A képzés során megszerezhető személyes adottságok és készségek:  A képzésben végzettek képesek fémes anyagok megválasztására, adott célra megfelelő, optimális fémes anyag kiválasztására, ezek felhasználás szempontjából megfelelő tulajdonságaina ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Aplinkos apsaugos darbuotojas

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: valdo profesinę informaciją, atlieka atliekų surinkimo darbus, atlieka atliekų tvarkymo darbus, atlieka vandens ruošimo ir tiekimo darbus, renka ir valo nuotekas bei tvarko nuotekų valymo atliekas, prižiūri ir aptarnauja oro valymo įrenginius bei apsaugos nuo triukšmo įrangą. Pasirenkamosios kompetencijos: 1. Atlikti asenizacijos paslaugas; 2. Atlikti automobilinių atliekų surinkimo paslaugas; 3. Įkurti atliekų tvarkymo įmonę ir organizuoti jos veiklą. ...

  Awarding bodyKaraliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Aplinkos apsaugos darbuotojas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: renka atliekas, naudoja (rūšiuoja, apdoroja, perdirba, naudoja energijai gauti) atliekas, šalina atliekas sąvartyne, ruošia vandenį, tiekia vandenį, renka nuotekas, valo nuotekas, tvarko nuotekų valymo atliekas, prižiūri oro valymo įrenginius, prižiūri apsaugos nuo triukšmo įrangą ir priemones. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Aplinkos inžinerijos bakalauras

  Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkos apsaugos ir vandentvarkos inžinieriaus darbą. Asmuo, įgijęs aplinkos inžinieriaus kvalifikaciją, turi: - gebėti kritiškai stebėti, analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias aplinkos apsaugos priemones, nagrinėti aplinkos taršos problemas, vertinti aplinkos būklę, taikyti ir realizuoti techninius, technologinius bei organizacinius sprendimus, rinkti ir interpretuoti aplinkosaugos pobūdžio informaciją, apibendrinti statistinę informaciją ir duomenis, planuoti ir įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos priemones, stabilizuoti aplinkos kokybės būklę, taikant šiuolaikines inžinerines priemones, atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas su aplinkosauga susijusias situacijas, vertinti aplinkosaugos rizikos grėsmės mastus, kontrolės mechanizmus, prognozuojamo poveikio aplinkai, jos komponentams ir žmonėms tikimybę, kvalifikuotai spręsti kylančias aplinkosaugos problemas; - išmanyti gyvojoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, nuotekų ir dujinių ištakų valymą, buitinių ir pramonės atliekų nukenksminimą bei prevencinių taršos mažinimo metodų taikymą, šiuolaikinę ūkio raidą, tarptautines ir nacionalines aplinkosaugos ir darnios plėtros problemas ir jų priežastis, administracinių gebėjimų evoliuciją, įvairių socialinių ir ekologinių problemų priežasčių paiešką, jų identifikavimą ir veiksmingą inžinerinių sprendimų taikymą; - mokėti planuoti ir organizuoti darbą, atsakingai, savarankiškai dirbti. - geba nus ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Assayer

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Assistant in Technology Processes (no legal status)

  Certificate holders will be able to: perform simple tasks in manufacturing and technological processes; read simple workshop drawings and technical documentation; use simple technological and working documentation; prepare the workplace for the implementation of technological processes and use machinery in accordance with instructions; carry out manual processing procedures for the processing of materials; use and maintain hand tools and electric hand tools for working with materials; recognise the importance of basic technological parameters; carry out simple procedures for the joining of materials; measure basic technical parameters and dimensions using measuring devices; carry out ongoing maintenance and minor servicing of machinery, equipment and devices; act responsibly in ensuring health and safety at work and the use of protective equipment; manage waste correctly and observe environmental protection measures; (elective) take part in the maintenance and troubleshooting of components of machines and devices; demonstrate mastery of procedures to ensure that machines function efficiently; take part in repairing, testing and checking the functioning of machinery, equipment and devices; set up and start up machinery, equipment and devices and provide basic monitoring of their functioning during the work process; select tools and fix workpieces in place during machining of metals; use machinery and other equipment according to instructions and carry out machining processes; carry out forming processes in acc ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas, LTKS IV

  Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo kvalifikacija reikalinga atsinaujinančios energetikos montuotojo profesijai. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo veiklos objektas - įvairių atsinaujinančios energetikos įrenginių montavimas. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo veiklos uždaviniai: atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo darbo vietos paruošimas, įrankių, įrengimų ir medžiagų parinkimas, įrengimų konstrukcinių elementų ir elektros instaliacijos tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų pagal projektuose nurodytus matmenis ir techninius reikalavimus, jų sujungimas ir prijungimas prie pastato inžinerinių sistemų. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas veiklas atlieka savarankiškai, seka procedūrų ir rezultatų kokybę. Jis pasirenka tvirtinimo ir sujungimo būdus, medžiagas, įrankius, priemones ir įvertina darbų kokybę, pritaiko optimaliausius sprendimus. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas vertina atliekamų darbų eiliškumą, vadovaujasi technine dokumentacija, bendradarbiauja su aukštesnės kvalifikacijos asmenimis. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atidumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, naudojimasis informacinėmis technologijomis. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas turi gebėti atlikti smulkius montavimo darbus ir jėgų reikalaujantį mechaninį surinkimą įvairiomis sąlygomis, t. y. aukštyje, lauke, požeminiuose statiniuose. Bendraujant su kitų sričių specialistais derinti savo ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages