• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 47 items
 1. Procesteknolog

  Det første halve år af uddannelsen er fælles for alle uanset studieretning. Her lærer du om samarbejde og kommunikation og får en grundlæggende viden om naturvidenskab.Dine jobmuligheder er forskellige afhængig af den valgte studieretning, men du vil typisk arbejde med kvalitetskontrol og produktudvikling, både i den offentlige sektor og i private virksomheder. ...

  Provider NameErhvervsakademiet Lillebælt, Landbrugsvej 55 (EA LB Landbr 55)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Radiograf

  Du modtager undervisning i en række fag, der giver dig den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du lærer både at håndtere kompliceret teknisk udstyr og mestre en god patientkontakt.Radiografer får typisk job på sygehuse og klinikker med billeddiagnostiske og nuklearmedicinske afdelinger eller på stråleterapiafdelinger. Nogle radiografer arbejder også som konsulenter inden for det private erhvervsliv. ...

  Provider NameRadiografuddannelsen i Aalborg (Radio. Aalborg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Social- og sundhedsuddannelsen

  Uddannelsen indeholder to trin, så du kan afslutte som social- og sundhedshjælper (sosu-hjælper) eller som social- og sundhedsassistent (sosu-assistent). På skolen bliver du bl.a. undervist i at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver, men også i hvilke ting du kan lave sammen med de ældre.Social- og sundhedspersonale arbejder i folks hjem, på plejehjem, hospitaler eller institutioner for psykisk eller fysisk handicappede. ...

  Provider NameSOSU Sjælland, Slagelse (SOSU Slagelse)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Sundhedsfaglig kandidat

  Du får indsigt i relevante teorier og metoder, ligesom du får undervisning i bl.a. klinisk epidemiologi og biostatistik og lærer om kvalitetsudvikling, medicinsk teknologi, sundhedsøkonomisk evaluering og organisation. Som færdiguddannet sundhedsfaglig kandidat vil du typisk finde job inden for sundhedsområdet, hvor du kan arbejde med kvalitetssikring og sundhedsorienterende information. Nogle kandidater bliver også ansat som forskere i den kliniske sektor og i den private lægemiddelsektor. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Sygeplejerske

  Du får undervisning i en række teoretiske fag, som giver dig de nødvendige redskaber til at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du bliver bl.a. undervist i folkesundhedsvidenskab samt sygeplejebegreber og -modeller. Ligeledes lærer du håndteringen af begreber som død, angst og smerte.Som sygeplejerske finder du typisk job på hospitaler, på plejehjem og i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre eller hos de praktiserende læger. Ligeledes er der mulighed for at arbejde for humanitære organisationer i verdens brændpunkter. ...

  Provider NameBornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Syg, Rønne)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Tandklinikassistent

  En vigtig del af arbejdet går ud på at tage imod patienter og passe telefon samt at rengøre og finde redskaber frem til tandlægen.Som tandklinikassistent lærer du også at tage røntgenbilleder og fortælle patienterne om, hvordan de bedst passer deres tænder og undgår tandsygdomme. Tandklinikassistenter kan arbejde på kommunale eller private tandklinikker. ...

  Provider NameEUC Sjælland, Næstved - Jagtvej (EUC Sj Næstv J)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Tandplejer

  Du lærer også om behandling af huller i tænderne og paradentose og får viden om betydningen af levevilkår og livsstil for tændernes tilstand. I løbet af uddannelsen kommer du i praktik, dels på skolens klinikker og dels i kortere forløb på private og offentlige tandlægeklinikker eller institutioner.Som færdiguddannet kan du fx arbejde i en kommunal tandpleje, hvor patienterne er børn og unge. Du kan også arbejde på et hospital, i en privat praksis eller i dentalbranchen. ...

  Provider NameSKT - Skolen for Klinikass. -Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (Klinikass.Årh.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages