• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 45 items
 1. Egészségügyi gázmester

  A képesítéssel rendelkező képes: munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket is figyelembe véve végezni felelősségteljesen végezni feladatát észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezet-egészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket nagy területre kiterjedő szervezett kártevő-mentesítés, légi kémiai szúnyoggyérítés szakmai irányítását végezni irtószereket, gázosítószereket beszerezni, szállítani, tárolni, kezelni és felhasználni ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Szociális gondozó és ápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre köznyelvi és szakmai szöveget írni a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára információk gyűjtésére elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre klienseit motiválni felelősségteljes, nyitott hozzáállásra a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére módszeres, pontos munkavégzésre gyakorlatias feladatértelmezésre az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Youth Work

  Youth Work ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 4. Community Health Services

  Community Health Services ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Healthcare Support

  Healthcare Support ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Health Service Skills

  Health Service Skills ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Community Development

  Community Development ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Community Care

  Community Care ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Early Childhood Care and Education

  Early Childhood Care and Education ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Intellectual Disability Practice

  Intellectual Disability Practice ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages