• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 904 items
 1. Højere forberedelseseksamen (hf)

  Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv at vælge nogle frem for andre. Efter hf kan du søge optagelse på en videregående uddannelse. ...

  Provider NameEgedal Gymnasium & HF (Egedal Gym.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Diplomingeniør- eksport og teknologi

  Fokus er på eksport, globalisering, international samhandel samt indsigt i og forståelse af andre kulturer. Du får desuden både undervisning i matematik, fysik og kemi og i grundlæggende ingeniørfag som fx materialelære, styrkelære og produktudvikling.Som færdiguddannet eksportingeniør kan du finde arbejde som rådgiver på eksportmarkedet. Du kan typisk blive ansat i leder- eller mellemlederstillinger med opgaver inden for eksportsalg, projektledelse, markedsføring, indkøb og produktudvikling. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Kombinationsprojektet

  På højskolen kan du følge fag, som forbereder dig til din erhvervsuddannelse, men du har samtidig mulighed for at få undervisning i kreative og musiske fag. Du kan også dyrke sport.Når du har gennemført dit ophold, kan du fortsætte på en erhvervsuddannelse. Hvilken uddannelse du kan søge ind på, afhænger af din fagsammensætning. ...

  Provider NameIdrætshøjskolen Bosei (Bosei Idrætsh)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Didaktik

  Uddannelsen handler om måder at undervise på, og I gennemgår både nye og gamle metoder. Du lærer at tilrettelægge, gennemføre og udvikle undervisning på højt niveau inden for det fag, du har valgt. Jobmulighederne med en kandidatuddannelse i didaktik ligger typisk inden for formidling, undervisning og udviklingsarbejde. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Middelalder- og renæssancearkæologi

  Du trænes i videnskabeligt arbejde og metode og videreudvikler kompetencer til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde. Dine jobmuligheder som færdiguddannet kandidat ligger inden for museumsarbejde, undervisning, arkæologisk forskning og formidling. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Internationale studier

  Du lærer om landenes kultur, politik og økonomi og får viden om de konsekvenser, som globaliseringen har for både de politiske, de sociale og de økonomiske forhold.Uddannelsen er et bachelorfag, der kan læses enten som 1-fags bachelor eller i kombination med et andet bachelorfag. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have mulighed for at arbejde i danske og internationale udviklingsorganisationer inden for bl.a. administration, konsulentarbejde, rådgivning og undervisning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Fitnessinstruktør

  En vigtig del af arbejdet går ud på at give kunderne lyst til at motionere. Desuden lærer du, hvordan man rådgiver kunderne, så de undgår skader.Som fitnessinstruktør lærer du også at yde en god service. Fitnessinstruktører kan arbejde i større eller mindre fitnesscentre, i større virksomheder, eller de kan starte deres eget firma. ...

  Provider NameHANSENBERG (CEU Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Dansk tegnsprog og tolkning

  Du lærer at kunne forberede og gennemføre tolkeopgaver for døve, døvblevne og døvblinde ud fra deres forskellige kommunikationsbehov og -vilkår. At simultantolke betyder at tolke samtidig med, at der bliver talt.Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i et tolkebureau, som freelancetolk eller som selvstændig. ...

  Provider NameCenter for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen - UCC (UCC Tegnsprog)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Industrioperatør

  En vigtig del af arbejdet går ud på at sikre kvaliteten, så maskinen ikke udfører arbejde, der senere må smides ud. Som industrioperatør lærer du også om pakning af varer og lagerarbejde.En industrioperatør kan arbejde med maskiner og anlæg på mange forskellige slags virksomheder fx inden for fødevarer, medicin, møbler eller elektronik. ...

  Provider NameKøbenhavns Tekniske Skole (Kbh.Tekn.Sk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Naturforvaltning

  Gennem viden om bl.a. biologi, økologi og lovgivning inden for natur og miljø lærer du om forvaltning og bæredygtig udvikling af naturen og landskabet. Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat ligger inden for forvaltning i offentligt regi, i private konsulentvirksomheder, i interesseorganisationer, i internationale organisationer og inden for undervisning og forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages