• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 239 items
 1. Živinoreja (Animal Science)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V okviru študija pridobi študent znanja in spretnosti, ki bodo omogočale poznavanje vseh stopenj dela in tehnoloških postopkov, kot tudi kritično oceno, analize ter razlago pridobljenih rezultatov. Sestavni del študijskega programa je tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju. Delovne spretnosti s prakso se lahko pridobivajo na centrih Univerzitetnega kmetijskega posestva Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, na mojstrskih kmetijah in podjetjih, ki delujejo v kmetijstvu, živinorejsko veterinarskih zavodih in državni upravi na področju kmetijstva ter v tujini. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Faculty of Agriculture and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Sredozemsko kmetijstvo (Mediterranean Agriculture)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta, ki bo sposoben interdisciplinarno povezovati vsebine študijskega programa in jih znal samostojno uporabiti na področju biotehnike pri načrtovanju in uresničevanju sonaravne in konkurenčne kmetijske pridelave, ob upoštevanju okoljskih značilnosti pridelovalnega območja. S pridobljenim znanjem bodo diplomanti sposobni samostojnega ali kooperativnega dela na področju naravoslovja in biotehnike, svetovanja v institucionalnih enotah centralne in regionalne ravni države, dela v svetovalnih službah, načrtovanja in organizacije pridelave in prometa rastlin v podjetjih javne ali zasebne dejavnosti, vodenja tehnoloških postopkov, dela v podjetjih z agrarnim okoljem, v zavarovanih območjih in krajinskih parkih, tehničnega in strokovnega dela v raziskovalnih in univerzitetnih ustanovah in dela na področju kmetijskega turizma. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Kmetijstvo- zootehnika (Agriculture- animal production)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj programa je usposobiti kmetijske strokovnjake širokega profila s posebnim poudarkom na znanjih s področja znanosti o živalih. Diplomanti bodo na temelju naravoslovnih, tehnoloških, okoljskih ter splošnih družboslovnih vsebin pridobili celovito razumevanje trajnostnega kmetijstva z izrazitim poudarkom na vprašanjih, povezanih z rejami različnih vrst domačih živali. Cilj programa je, da diplomanti pridobijo kompetence za samostojno interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo ter za projektni in timski pristop. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Aiandus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=119257 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=119337 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Põllumajandusettevõtte majandamine

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80930 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Loomakasvatus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=396 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Põllu- ja aiasaaduste tootmine

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=390 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 9. Undergraduate Studies Programme of the Department of Agriculture. Faculty of Agriculture, Forestry and Natural Environment. Aristotle University of Thessaloniki.

  The programme of studies of the School of Agriculture offers to graduates the necessary education with learning outcomes and acquisition of relevant skills which are considered a basic background for them to rationally manage and use the natural resources and exploit efficiently all inputs increasing the returns via plant and animal farming. Furthermore, the programme of studies offers a broad scientific knowledge which allows the graduates to design and apply innovative technological projects in line with the new agricultural policy in the whole agro-food chain (production, processing and marketing of quality products of plant or animal origin) within the framework of sustainable development and environmental protection. Finally, the graduates obtain all necessary qualifications to successfully follow postgraduate studies. ...

  Provider Name Department of Agriculture. Faculty of Agriculture, Forestry and Natural Environment. Aristotle U...

  Category: Learning Opportunities Location: Greece
 10. Undergraduate Studies Programme of the Department of Agricultural Development. Directions: a) Plant Production, Plant Protection & Environment, b) Agricultural Economics & Agribusiness Management, c) Food Science & Technology. Department of Agricultural

  The mission of the Department of Agricultural Development is to cultivate and promote the science of Agriculture with direction to cutting-edge technologies, advancing scientific knowledge in the area of economics and social development and techniques and social procedures of development in the field of agriculture and especially in peripheral agricultural regions. At the beginning of the 6th semester, students choose the Orientation they want to follow for the remaining five semesters. The Department of Agricultural Development operates three (3) Orientations, as follows: a) Plant Production, Plant Protection & Environment Orientation b) Agricultural Economics & Agribusiness Management Orientation c) Food Science & Technology Orientation ...

  Provider NameDepartment of Agricultural Development. Faculty of Agricultural Sciences & Forestry. Democritus...

  Category: Learning Opportunities Location: Greece

Pages