• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 768 items
 1. Supplementary programme in Master of Arts in Secondary Education, 90 credits- Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9

  Supplementary programme in Master of Arts in Secondary Education, 90 credits - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bachelor?s Programme in Language and Communication

  Bachelor?s Programme in Language and Communication ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Supplementary programme in Master of Arts in Secondary Education, 90 credits- Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

  Supplementary programme in Master of Arts in Secondary Education, 90 credits - Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Supplementary programme in Master of Arts in Secondary Education, 90 credits- Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9

  Supplementary programme in Master of Arts in Secondary Education, 90 credits - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Supplementary programme in Master of Arts in Secondary Education, 90 credits- Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

  Supplementary programme in Master of Arts in Secondary Education, 90 credits - Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master of Arts in Secondary Education with a specialisation in teaching in the upper-secondary school- Swedish/English

  Master of Arts in Secondary Education with a specialisation in teaching in the upper-secondary school - Swedish/English ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master of Arts in Secondary Education with a specialisation in teaching in the upper-secondary school- Swedish/Social Science

  Master of Arts in Secondary Education with a specialisation in teaching in the upper-secondary school - Swedish/Social Science ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master of Arts in Secondary Education with a specialisation in teaching in the upper-secondary school- Swedish/swedish as a Second Langauge

  Master of Arts in Secondary Education with a specialisation in teaching in the upper-secondary school - Swedish/swedish as a Second Langauge ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor Programme in Oriental Studies- Turkish

  Vill du förena ditt intresse för Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Sydasien med språkstudier i antingen arabiska, hindi, persiska eller turkiska? Orientalistikprogrammet i Uppsala är inriktat på språkliga och kulturella förhållanden som sträcker sig från Indien till Marocko och från Centralasien till Sudan. Genom historien har regionen alltid spelat en viktig roll i världens utveckling. Här har de stora världsreligionerna sitt ursprung. Kulturellt är regionen präglad av bland annat judar och greker, perser och araber, turkar och kurder, som gett upphov till dagens mångskiftande situation med olikartade politiska system och sociala strukturer. Du kommer bland annat att studera politiska, religiösa och språkliga/litterära förhållanden i historia och nutid. Förståelse av kultur och språk är tätt förbundna, varför språket utgör en mycket viktig del av utbildningen. Orientalistikprogrammet leder till filosofie kandidatexamen. Huvudområdet i kandidatexamen är det språk du har fördjupat dig i, det vill säga semitiska språk, indologi, iranska språk, eller turkiska språk. Karriär: Programmet erbjuder en specialutbildning för dig som avser att ägna dig åt internationell verksamhet där kombinationen av språklig kompetens och områdesexpertis är av betydelse, till exempel inom statliga myndigheter, massmedia, biståndsorganisationer, invandrar- och flyktingmottagningar. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bachelor Programme in Oriental Studies- Persian

  Vill du förena ditt intresse för Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Sydasien med språkstudier i antingen arabiska, hindi, persiska eller turkiska? Orientalistikprogrammet i Uppsala är inriktat på språkliga och kulturella förhållanden som sträcker sig från Indien till Marocko och från Centralasien till Sudan. Genom historien har regionen alltid spelat en viktig roll i världens utveckling. Här har de stora världsreligionerna sitt ursprung. Kulturellt är regionen präglad av bland annat judar och greker, perser och araber, turkar och kurder, som gett upphov till dagens mångskiftande situation med olikartade politiska system och sociala strukturer. Du kommer bland annat att studera politiska, religiösa och språkliga/litterära förhållanden i historia och nutid. Förståelse av kultur och språk är tätt förbundna, varför språket utgör en mycket viktig del av utbildningen. Orientalistikprogrammet leder till filosofie kandidatexamen. Huvudområdet i kandidatexamen är det språk du har fördjupat dig i, det vill säga semitiska språk, indologi, iranska språk, eller turkiska språk. Karriär: Programmet erbjuder en specialutbildning för dig som avser att ägna dig åt internationell verksamhet där kombinationen av språklig kompetens och områdesexpertis är av betydelse, till exempel inom statliga myndigheter, massmedia, biståndsorganisationer, invandrar- och flyktingmottagningar. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages