• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 45 items
 1. Curso Tecnológico de Animação Sociocultural

  Curso Tecnológico de Animação Sociocultural ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 2. Family Support and Community Support Technician

  Provide direct support care to individuals, both at home or in institutional settings, such as elderly, people with disabilities, and people with other types of temporary or permanent functional dependency, in accordance with instructions from the technical team, and in compliance with deontological principles. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 3. Curso Científico-Tecnológico de Animação Sociocultural

  Curso Científico-Tecnológico de Animação Sociocultural ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 4. Curso Científico-Tecnológico de Ação Social

  Curso Científico-Tecnológico de Ação Social ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 5. Activities Coordinator

  Promote the social and cultural development of groups and communities, namely by organizing, coordinating and / or developing activities of a cultural, educational, social, recreational, and playful nature. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 6. Técnico de Apoio à Infância

  Técnico de Apoio à Infância ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 7. Socialinio darbuotojo padėjėjas/4

  Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialinio darbuotojo padėjėjo darbą socialinių paslaugų įstaigose bei samdomais darbuotojais senyvo amžiaus, neįgalių asmenų namuose. Asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, turi: - globoti ir prižiūrėti vaikus, neįgaliuosius, senyvo amžiaus asmenis, lankyti juos namuose; -padėti namų ruošoje, parinkti sveiką maistą, jį nupirkti, gaminti valgyti; - teikti buitines paslaugas; - palydėti asmenis į kitas įstaigas; - analizuoti asmenų globą ir rūpybą, reglamentuojančius įstatymus, konsultuoti klientus globos ir gerovės kūrimo klausimais; - ginti ir atstovauti kliento teises ir teisėtus interesus; - žinoti sanitarijos taisykles ir teikti pirmąją pagalbą; - žinoti pagrindinius dokumentus, reikalingus paramai gauti; - būti empatiškam, tolerantiškam, komunikabiliam. Socialinio darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti profesinėje mokykloje. Norintiems siekti socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Įgiję socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti vaikų namuose, sveikatos priežiūros įstaigose, senyvo amžiaus asmenų namuose, neįgaliųjų pensionatuose bei dienos centruose, reabilitacijos įstaigose, bendruomenėse, tautinių mažumų centruose, parapijose, katalikiškose organizacijose, lankomaisiais socialinio darbuotojo padėjėjais asmenų namuose prižiūrint senyvo amžiaus ir neįgalius asmenis. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Demencia gondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakterületekre vonatkozó ismereteit a gyakorlatban alkalmazni a betegség kialakulásának folyamatában, a demenciával élő személy ellátása érdekében, felismerni a megjelenő, demenciára utaló új tüneteket, felismerni, ha a betegség aktuális stádiumában szükség van arra, hogy a kliens problémái kapcsán konzultációs hátteret vegyenek igénybe, illetve a klienst szakorvoshoz kell irányítani, a demencia stádiumát azonosítani, felismerni a BPSD tüneteket és a megfelelő viselkedés alkalmazásával képes úgy reagálni, hogy azok egyensúlyban tarthatók legyenek, részt venni, együttműködni a hozzátartozók vagy a környezet számára nyújtott edukációs programokban alkalmazni a hatékony, speciális kommunikáció eszközeit, mintáit a gondozó-beteg, gondozó-hozzátartozó kapcsolatokban, alkalmazni saját kompetenciáján belül a szükséges gyógyszeres és fizikai kezelést jelentő beavatkozásokat, a beteg számára inspiráló napirendet összeállítani, felismerni saját terhelődését, a szakmai konzultációs hátterek biztosítása mellett a terápiás csapat tagjaként kezelni a demenciával élő személynél fellépő viselkedészavarokat, továbbá képes felismerni és kezelni a megváltozott, egészséges működéstől eltérő állapotokat, felismerni az egyén mindennapi tevékenységében megjelenő zavarokat és ehhez igazítani a gondozási, ápolási ellátás folyamatát, csapat munka keretében együttműködni az ápolási diagnózis kialakításában és ennek nyomán azt a gyakorlatban alkalmazni, partnerként együttműködni a beteg családjával, fol ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni betegelőjegyzést, betegirányítást végezni mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni munkatárssal, a beteggel és a hozzátartozójával szakmai kommunikációt folytatni a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban tájékoztatni a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz előkészíteni a beavatkozások, vizsgálatok során közreműködni betegmegfigyelést végezni, kardinális tüneteket észlelni, dokumentálni a beteg állapotváltozására utaló j eleket felismerni az alapápolási, gondozási és prevenciós folyamatokban részt venni a végzett orvosi,asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni orvosi elrendelésre gyógyszerelésnél segédkezni az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni, diagnosztikai teszteket használni, értelmezni a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit elkészíteni az egyszer használatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni, a nosocomialis survaillance tevékenységben részt venni biztonságos és higiénikus betegkörn ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Egészségügyi gázmester

  A képesítéssel rendelkező képes: munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket is figyelembe véve végezni felelősségteljesen végezni feladatát észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezet-egészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket nagy területre kiterjedő szervezett kártevő-mentesítés, légi kémiai szúnyoggyérítés szakmai irányítását végezni irtószereket, gázosítószereket beszerezni, szállítani, tárolni, kezelni és felhasználni ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages