• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 88 items
 1. Bachelor of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameGARDA SIOCHANA COLLEGE, TEMPLEMORE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 2. Bachelor of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameGARDA SIOCHANA COLLEGE, TEMPLEMORE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 3. Bachelor of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameGARDA SIOCHANA COLLEGE, TEMPLEMORE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 4. Bachelor of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameGARDA SIOCHANA COLLEGE, TEMPLEMORE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 5. Bachelor of Arts

  See Programme Documentation ...

  Provider NameGARDA SIOCHANA COLLEGE, TEMPLEMORE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 6. Tehniška varnost (Technical safety)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa je usposobiti strokovnjake, ki se bodo znali na osnovi analize tveganja strateško vključevati v procese in bodo lahko varnostna vprašanja obravnavali in analizirali pred izvedbo projektov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Varstvoslovje (Criminal Justice and Security)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je, poleg posredovanja ustreznih znanj, tudi razvijanje sposobnosti diplomantov za samostojno delo, kritičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop k reševanju problemov s področja varnosti. Diplomanti bodo skozi študij teoretičnih in metodoloških konceptov pridobili strokovno znanje in se usposobili za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo metod za razumevanje, vodenje in upravljanje zahtevnejših procesov na področju zagotavljanja varnosti. Pri tem bodo upoštevali pridobljena (spo)znanja glede zahtev strokovne kritičnosti in odgovornosti. S povezanostjo raziskovanja, poučevanja in študija se uresničujejo pričakovanja slušateljev, zaposlenih, bodočih zaposlovalcev in družbe nasploh. Z izobraževanjem in raziskovanjem v okviru programa se razvija varstvoslovje kot posebna interdisciplinarna družbena veda. Diplomant je strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za vodenje varnostnih organizacij, vodenje zahtevnih procesov s področja varnosti ter vodenje in izvajanje zahtevnih strokovnih opravil, ki spadajo na področje varstvoslovja. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri analiziranju, načrtovanju, oblikovanju, razvoju in vodenju varnostnih procesov tako v državnih, nevladnih kot gospodarskih organizacijah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Faculty of Criminal Justice and Security)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Varnost in policijsko delo (Security and Policing)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je, poleg posredovanja ustreznih znanj, tudi razvijanje sposobnosti diplomantov za samostojno delo, kritičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop k reševanju problemov s področja varnosti. Cilj programa je doseči, da bodo diplomanti visokega strokovnega programa usposobljeni za razumevanje, vodenje in upravljanje procesov na področju zagotavljanja varnosti. Poleg posredovanja ustreznih znanj program razvija sposobnosti diplomantov za samostojno delo in kritičnost na specifičnem predmetnem področju. S povezanostjo raziskovanja, poučevanja in študija se uresničujejo pričakovanja slušateljev, zaposlenih, bodočih zaposlovalcev in družbe nasploh. Z izobraževanjem in raziskovanjem v okviru programa se razvija varstvoslovje kot posebna interdisciplinarna družbena veda. Diplomanti so strokovnjaki s teoretičnim in praktičnim znanjem za vodenje varnostnih organizacij, vodenje zahtevnih procesov s področja varnosti ter vodenje in izvajanje zahtevnih strokovnih opravil, ki spadajo na področje varstvoslovja. Sposobni so prevzemati zahtevne naloge pri analiziranju, planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju varnostnih procesov tako v državnih, nevladnih kot gospodarskih organizacijah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Un ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Faculty of Criminal Justice and Security)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Politseiteenistus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=108771 ...

  Provider NameSisekaitseakadeemia

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 10. Päästeteenistus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=115257 ...

  Provider NameSisekaitseakadeemia

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia

Pages