• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 71 items
 1. Business English

  Objective(-s) of the study programme The aim of the study programme is to prepare a specialist who is able to communicate fluently in Professional English; translate texts (English) and manage information; communicate in the 2nd foreign language; prepare and manage office documentation following the principles of organising office activities; develop abilities necessary to understand, analyse and administrate processes of the performance and business activities of an enterprise. Learning outcomes: Academic results in translation minor: 2. Being able to communicate fluently in written and spoken Professional English. 3. Mastery of written communication in English. 4. Mastery of the methodology of developing documents and being able to concisely convey information. 5. Mastery of general consistent patterns of translation, being able to comprehend the importance of lexical and grammatical transformations. 6. Being able to translate various texts from English into Lithuanian and vice versa. 7. Being able to effectively use information technologies. 8. Mastery of the mother tongue. 9. Being able to communicate in written and spoken 2nd foreign language. 10. Being able to translate simple texts from German/French/Russian to Lithuanian and vice versa. 11. Being able to work with office equipment of various types and use systems of data processing. 12. Being able to prepare, formalize and organize documentation following the standards of the Republic of Lithuania and European Union. 13. Mastery of the principles of org ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. English and the Second Language Teaching

  Būsimieji anglų ir antrosios užsienio kalbos specialistai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus (Filosofiją bei Logiką ir mokslo metodologiją, Retoriką ar Lietuvių kalbą ir redagavimą), studijų krypties dalykus ir laisvai pasirenkamus dalykus. Studijų krypties dalykai sudaro tris pagrindinius studijų blokus: 1) Visuotinės anglų ir antrosios užsienio kalbos studijos (dalykai: Šiuolaikinė anglų kalba, Antroji užsienio kalba, Kalbotyros įvadas, Leksikologija ir leksikografija, Teksto lingvistika ir kt.), 2) Pedagoginių studijų dalykų studijos (dalykai: Edukologija, Užsienio kalbos mokymo metodika, Inovatyvūs užsienio kalbos mokymo metodai, Pedagoginė psichologija, Ugdymo teorijos ir filosofija) 3) Literatūros ir kultūros studijos (dalykai: Literatūros mokslo įvadas, Vakarų literatūra, Šalityra). Būsimieji mokytojai atlieka praktiką nuo pirmųjų studijų metų. Antrojo semestro pabaigoje studentai atlieka Stebimąją praktiką. Ketvirtame ir šeštame semestre studentams skiriama po 162 valandas mokomosios praktikos. Septintajame semestre studentai vyksta į ilgą praktiką, kuriai skiriam 405 val. Praktika skirta dalyko žinių ir mokymo metodikos pritaikymui lavinti. Pedagoginių studijų apibendrinimui rengiamas Pedagogo aplankas. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Lithuanian Comparative Philology

  Objective(s) of a study programme: To prepare Lithuanian philology’s master students - educational and cultural professionals, who are able in a modern Europe context, to demonstrate and promote competencies and continue to develop and apply the ideas of the research context. Learning outcomes: Students will be able to explain the modern conceptual approach to language and cultural problems in the process of historical development; to give new impulses for discussions about Lithuanian identity in Lithuania; to understand philological comparativistics method and use it in theoretical and practical comparative Lithuanian philology scanning; permeated motivation theoretical and practical foundation they will be able to seek for further scientific knowledge – possible (doctoral) studies. Activities of teaching and learning: Lectures, discussions, material abstracting, presentations, teamwork, independent study, reading of educational literature, preparing for mid-term, final exams. Methods of assessment of learning achievements: Knowledge and skills will be assessed in ten – point rating system. Study program and module scores will be evaluated during semester and in mid-term exams. Specialisations: Modern philological research field theory; Philological comparativistics; Cognitive dimention of language and literature; Typology of texts and intertextuality; Reading strategies analysis; Comparative Balic and Scandinavian philology; Conections between Western Europe languages and literature; Intercultural communica ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Translation and Editing

  Būsimieji vertimo ir redagavimo specialistai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus (privalomą dalyką - filosofiją, ir du pasirenkamus dalykus), studijų krypties dalykus ir laisvai pasirenkamus dalykus. Studijų krypties dalykai sudaro du pagrindinius studijų blokus: 1. Kalbos ir literatūros studijos ( Šiuolaikinė anglų kalba ir literatūra, Dabartinė lietuvių kalba ir jos kultūra, Antroji užsienio kalba, Kalbotyros įvadas, Gretinamoji leksikologija ir leksikografija, Literatūros analizės pagrindai, Visuotinė literatūra, lyginamoji literatūra ir kt.). 2. Vertimo ir redagavimo studijos (Vertimo pradmenys, Vertimo praktikumas, Dalykinė anglų kalba ir vertimas, Literatūrinio teksto analizė ir vertimas, Verstinio teksto redagavimas). Kiekvienų akademinių metų pabaigoje studentai atlieka profesinę praktiką: Pažintinę vertimo praktiką (162 val.), Vertimo praktiką (162 val.), Redagavimo praktiką (162 val.), ir paskutinio semestro pabaigoje - Kvalifikacinę vertimo ir redagavimo praktiką (162 val.). Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu, kuriam skiriama 324 val. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Polish philology

  The curriculum for BA in Polish Philology includes such courses as Modern Polish Language; Aspects of Polish Civilization; History of Polish Language; History of Polish Literature; Polish-Lithuanian Boundary Culture; Seminar in Polish Linguistics/Literature; Rhetoric. Practical work is integrated into some disciplines (Translation, Dialectology, Polish Language Teaching) and also offered as a period of internship (translation, methods in Polish teaching, editing, librarianship) lasting four weeks and carried out in institutions outside the university. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Applied English Language

  28 Programos anotacija PR3 Būsimieji vertėjai studijuoja lietuvių kalbos kultūrą ir rašytinę komunikaciją, bendrąją kalbotyrą, psichologiją, filosofiją, verslo ekonomiką, vadybos pagrindus, marketingo pagrindus, teisės pagrindus, aktyviuosius kalbų mokymosi metodus, angliškai kalbančių šalių civilizacijų bruožus, šiuolaikinę anglų ir amerikiečių literatūrą, antrąją užsienio kalbą, informacines technologijas, kalbinės veiklos igūdžių ugdymą, anglų kalbos fonetiką ir fonologiją, anglų kalbos leksikologiją, anglų kalbos leksikografiją, anglų kalbos morfologiją, anglų kalbos sintaksę, akademinį rašymą ir teksto redagavimą, vertimo speckursą, lingvistinę specialiųjų tekstų analizę. Praktinės studijos vyksta dviem etapais: kalbinė praktika ir specializuota vertimo (baigiamoji) praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jos metu įgyjami ir tobulinami kalbinės veiklos įgūdžiai, įmonės dalykinio susirašinėjimo vertimo ir referavimo, reklaminės medžiagos rengimo ir vertimo, ir kt. gebėjimai, vertimo teorijos žinios. Anglų kalbos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vertėjais. ...

  Provider NameVilnius Business College, Public Institution, Contact address Kalvarijų g. 125

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. MA in TESOL

  Būsimieji filologijos magistrai studijuoja dalykus, reikalingus darbui, susijusiam su anglų kalbos kaip svetimosios kalbos mokymu. Programoje persipina teorinės kalbotyros žinios, taikomieji moksliniai tyrimai ir praktinis jų taikymas. Plečiamosios magistrantūros programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį. ...

  Provider NameLCC INTERNATIONAL UNIVERSITY

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Translation and Localization of Technical Texts

  Objective(s) of a study programme: Prepare highly qualified masters who have knowledge of translation and localization theories, methodologies and technologies, text linguistics, terminology, intercultural communication; are able to translate to and from their first and second foreign language; are able to use translation technologies when solving issues related to the process of translation and localization of technical texts; are able to conduct scientific research. Learning outcomes: Knowledge and its application: A1 Have knowledge of up-to-date research-based translation theories and methodologies that focus on translation of technical texts and are able to apply them in solving relevant problems in a new, unfamiliar environment. A2 Have knowledge of text linguistics, understand social factors of text creation and comprehension, are able to relate the concepts of text, context and discourse in the context of intercultural communication. A3 Are able to demonstrate knowledge of terminology by applying it; know the principles of terminology-related work. A4 Have knowledge of linguistic, technical and cultural localization of software and audiovisual media. A5 Know research methodology employed in the spheres of localization and translation and are able to apply it. Research Skills: B1 Are able to process, generalise and interpret translation and localization research findings in a broader social and intercultural context. B2 Are able to integrate research methods of translation and localization when performin ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. English linguistics

  Graduate students of the English linguistics programme study the structure and functioning peculiarities of the English language, get an understanding about similarities and differences between English and Lithuanian and other languages, acquire knowledge about different traditional and modern schools and trends of linguistics. Obligatory subjects include general linguistics, semantics, pragmatics, discourse analysis, theory of English for specific purposes, language philosophy, cognitive linguistics etc. Optional subjects include psycholinguistics, corpus linguistics, applied linguistics, some more specialised subjects. The programme is completed by publicly defending an MA thesis. The thesis is seen as an important step towards a degree in linguistics, thus the programme also includes research-in-progress seminars where students are able to discuss their ongoing research, methodology and stages of writing the paper. The language of instruction in the programme is English and Lithuanian. There is no practical work/internship provided. Upon completing the programme, a degree in linguistics is awarded. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Business English

  Future translators/interpreters study English grammar, phonetics and stylistics; English for special purposes; the literature and basics of English speaking countries; the German language; translation of texts about economics, European economic integration, and international business; translation of legal texts; etc. Practical training is organised in five stages: four stages of educational training and one final training. The duration of training is 20 weeks. Translation of verbal and written information, the use of special terminology dictionaries and IT, and other skills are reinforced and improved during the training. This English language study programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become translators. ...

  Provider NameKolping College, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages