• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 768 items
 1. International Language Programme, Spanish as main subject

  International Language Programme, Spanish as main subject ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. International Language Programme, Chinese as main subject

  International Language Programme, Chinese as main subject ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Russian, Introductory course, course package

  Russian, Introductory course, course package ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Russian, Intermediate course, course package

  Russian, Intermediate course, course package ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bachelor´s Programme in Language, Literature and Media

  Är du språkintresserad och vill arbeta med kommunikation? Här får du lära dig hur medier har påverkat våra språkliga uttrycksformer och föreställningar om samhället samt hur språk och litteratur fungerar i dagens medielandskap.Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier ger dig kritisk, analytisk och praktisk kunskap om hur kulturella och mediehistoriska förhållanden påverkar vår samtid. Dagens digitala omvandling av samhället innebär att text och information produceras och publiceras i en allt snabbare takt. I en mångkulturell och flerspråkig värld finns behov av värdering, tolkning och utformning av information och texter inom många områden. Utbildningen ger dig en bred litterär och språklig orientering, som i kombination med övning i att kritiskt läsa, bedöma, redigera och producera texter i olika genrer och medier gör dig väl förberedd att möta dagens mediala förändringar.Efter utbildningen är du kvalificerad att arbeta inom t.ex. kommunala och statliga organisationer, medie-, förlags- eller skolvärlden eller inom nationella och internationella företag. Du kan arbeta som kommunikationsanalytiker, redaktör, litteraturkritiker, översättare, språkvårdare eller med kommunikationsplanering i vid mening. Programmet ger behörighet för studier på avancerad nivå. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Asian Studies- Japan

  Asian Studies - Japan ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Asian Studies- China

  Asian Studies - China ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bachelor Programme in Japanese

  Bachelor Programme in Japanese ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Education Programme: Upper Secondary Education Teachers, Swedish

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Teacher Education Programme for Grades 7 to 9: Swedish, English, Swedish as a Second Language

  Teacher Education Programme for Grades 7 to 9: Swedish, English, Swedish as a Second Language ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages