• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1937 items
 1. Grafisk fortælling

  Du lærer at arbejde på tværs mellem ideen til en fortælling, udførelsen via det tegnemæssige håndværk, de teknologiske redskaber og det forretningsmæssige, der handler om salg og markedsføring.Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde inden for forlags-, dagblads-, film-, medie-, spil- og reklamebranchen. Du kan også starte din egen virksomhed. ...

  Provider NameKarakteranimationsuddannelsen i Viborg - VIA UC (Karakter.Viborg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Assyriologi

  Du lærer at læse tekster, som er skrevet i kileskrift på forskellige mesopotamiske sprog, og du får forståelse for de historiske og kulturhistoriske forhold, teksterne er skrevet under og siger noget om.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil kunne arbejde inden for undervisning og forskning, men der er også mulighed for at arbejde med kulturformidling bl.a. ved museer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Medieproduktion og ledelse

  Du får indsigt i, hvordan medier fungerer og produceres, og kendskab til grafiske teknikker. Endvidere lærer du om økonomi, markedsføring og rådgivning af kunden.Uddannelsen retter sig mod beskæftigelse inden for medie- og kommunikationsfunktioner som koordinator, projektleder og mellemleder. Typiske arbejdspladser er web- og reklamebureauer, forlag, trykkerier, in-house grafiske afdelinger i større virksomheder mv. ...

  Provider NameDanmarks Medie- og journalisthøjskole, København (DMJX Kbh)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Lingvistik

  På uddannelsen læser du teorier om sprogenes status i en globaliseret verden. Du lærer om sprogs rolle i kultur og samfund, om sprogets psykologi og forankring i hjernen. Du får redskaber til at analysere både det talte og det skrevne sprog. Du arbejder også med den måde børn og voksne lærer sprog på.Efter bacheloruddannelsen kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse. Du har jobmuligheder inden for bl.a. kommunikation, undervisning, sprogteknologi, konsulentarbejde, sprogvejledning og interkulturelt arbejde i både offentlige og private virksomheder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. International virksomhedskommunikation- engelsk og international marketing

  Du lærer bl.a. om principperne for markedsanalyse og markedsføringsplanlægning samt markedsføringsstrategier i et internationalt perspektiv.Med en bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du være i stand til at løse kommunikationsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Slagelse (Syd.U.Slagelse)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. International virksomhedskommunikation- et fremmedsprog, it og webkommunikation

  Du kommer til at arbejde med virksomhedskommunikation både på dansk og på et fremmedsprog (engelsk).Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet bliver du i stand til at løse kommunikationsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Journalist

  Du kommer fx til at arbejde med artikler til aviser og internet eller produktioner til radio og fjernsyn. Du vil bl.a. lære at indsamle information og at formidle denne information til mange forskellige målgrupper. Du bliver også trænet i argumentation og fortælleteknik.Som færdiguddannet fra journalisthøjskolen kan du finde beskæftigelse på dagblade, aviser, radio- og tv-stationer samt på online platforme. Nogle journalister bliver ansat i virksomheder eller i produktionsselskaber. ...

  Provider NameDanmarks Medie- og journalisthøjskole, Aarhus (DMJX Aarhus)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Animation

  Du lærer om både 2D og 3D, og dit værktøj er tegninger eller digital teknik. Du får desuden mulighed for at komme i praktik, hvor du kan omsætte din teoretiske viden til praksis og få lov at lave produktioner.Efter afsluttet uddannelse kan du finde beskæftigelse på tv-stationer og i multimedievirksomheder. Du kan også blive ansat i reklamebranchen eller arbejde med computerspil. ...

  Provider NameKarakteranimationsuddannelsen i Viborg - VIA UC (Karakter.Viborg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Engelsk

  Ud over træning i sproget får du også indsigt i litteratur og kultur i den engelsktalende verden, fx De Britiske Øer, USA og Australien. Undervisningen foregår på engelsk med undtagelse af oversættelsesopgaver. Du får også en grundig viden om samfundsforhold og historie i de engelsksprogede lande.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have muligheder for at arbejde med bl.a. formidling, information og kommunikation inden for både den offentlige og den private sektor. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

  Uddannelsesforløbet udbydes med to sproglige retninger: tysk eller engelsk og kvalificerer dig til et job inden for information, marketing og kommunikation. Du får desuden et grundigt kendskab til sprogområdets samfund og kultur.Som færdiguddannet vil du typisk blive ansat, eller selv drive virksomhed, inden for PR, kommunikation og markedsføring samt på bureauer enten i Danmark eller i udlandet. ...

  Provider NameErhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, Haderslev (UC Sydd komm.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages