• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. Virėjas/4

  Virėjo kvalifikacija reikalinga virėjo profesijai įgyti. Virėjo veiklos objektas: patiekalų gaminimas ir patiekimas. Virėjo veiklos uždaviniai: parinkti maisto produktus bei žaliavas; apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų reikmes; parengti darbo vietą; apdoroti maisto produktus ir žaliavas; naudotis technologiniais įrenginiais, inventoriumi, įrankiais ir saugiai jais dirbti; gaminti pusgaminius; gaminti bei patiekti patiekalus; įvertinti jų kokybę. Virėjui svarbios šios asmeninės savybės: darbo organizavimas, bendradarbiavimas, iniciatyvumas, kūrybingumas, meninis suvokimas, kūrybiškumas, kruopštumas, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Virėjo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal virėjo profesinio mokymo programas arba neformaliuoju ar savaiminiu būdu. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

  Vizualinės reklamos gamintojo kvalifikacija reikalinga vizualinės reklamos gamintojo profesijai. Vizualinės reklamos gamintojo veiklos objektas: vidaus reklamos projektavimas ir gamyba, lauko reklamos projektavimas ir gamyba, reklaminės spaudos projektavimas ir gamyba. Vizualinės reklamos gamintojo veiklos uždaviniai: bendrauti su klientais; išklausyti pageidavimus bei patarti; parinkti ir naudoti medžiagas vizualinės reklamos gamybai; atlikti vidaus ir lauko reklamos bei reklaminės spaudos projektavimo ir gaminimo darbus, laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų; saugiai dirbti bei prižiūrėti vizualinės reklamos gamybos įrankius ir įrenginius; įvertinti reklamos išlaidas ir efektyvumą; gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis; atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, greitai reaguoti į permainas ir prie jų prisitaikyti, būti kūrybiškas, mandagus ir sąžiningas; savo veikloje taikyti teisės, ekonomikos ir verslo žinias. Vizualinės reklamos gamintojui svarbios šios asmeninės savybės: dėmesio koncentracija, kruopštumas, kūrybiškumas, gebėjimas dirbti komandoje. Asmuo, siekiantis įgyti vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją, turi įgyti visas privalomųjų modulių ir dviejų pasirenkamųjų modulių kompetencijas. Vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal vizualinės reklamos gamintojo profesinio mokymo programą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Šaltkalvis remontininkas/4

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: Privalomosios kompetencijos: pasirengia atlikti konkrečius šaltkalvio remontininko darbus, atlieka šaltkalvio matavimus, plokštuminius ir erdvinius žymėjimus, atlieka metalo kirtimo darbus, atlieka metalo pjovimo darbus, atlieka metalo lenkimo ir valcavimo darbus, atlieka metalo tiesinimo darbus, atlieka metalo dildymo ir drožimo darbus, atlieka metalo gręžimo, gremžimo, gilinimo ir plėtimo darbus, atlieka sriegių sriegimo operacijas, atlieka detalių kniedijimo darbus, išardo įrenginius ir juos defektuoja, atlieka metalo pjovimo, tekinimo, frezavimo ir gręžimo bei sriegimo staklėmis darbus. Pasirenkamosios kompetencijos: atlieka korpusinių detalių, stovų ir kreipiančiųjų remonto darbus, atlieka srieginių sujungimų, sukimo judesio, slenkamojo-grįžtamojo judesio detalių ir mechanizmų remonto darbus, atlieka hidraulinių ir pneumatinių įrenginių remonto darbus, atlieka nesudėtingus litavimo, suvirinimo, klijavimo bei alavavimo darbus, atlieka nesudėtingus metalų terminio apdirbimo ir kalvio darbus. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Želdinių tvarkytojas/2

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: paruošia teritoriją apželdinimui, saugiai dirba su želdinių priežiūros mašinomis ir apsaugos nuo kenkėjų priemonėmis, atpažįsta, parenka, paruošia ir prižiūri dirvožemį, atlieka mažosios architektūros elementų kūrimo darbus, atskiria augalų ligas ir kenkėjus, parenka ekologiškas apsaugos nuo ligų ir kenkėjų priemones, sodina, augina, daugina ir prižiūri gėles, krūmus ir medžius, įvertina verslo aplinką, naudojasi informacinėmis technologijomis. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

  Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirti žemės ūkio gamybos verslo darbuotoju. Asmuo, įgijęs žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo kvalifikaciją, turi: gebėti paruošti dirvą žemės ūkio augalams auginti, atlikti sėjos, sodinimo, augalų priežiūros ir derliaus nuėmimo darbus, auginti žemės ūkio augalus, parinkti gyvulius ir paukščius, tinkamus reprodukcijai ir produktyvumui, parinkti pašarus gyvuliams ir paukščiams, šerti ir prižiūrėti gyvulius ir paukščius, melžti taikant melžimo technologijas, vairuoti žemės ūkio traktorius, savaeiges žemės ūkio mašinas, atlikti nesudėtingus technikos remonto darbus ir techninę priežiūrąžinoti augalininkystės, agrotechnikos, gyvulininkystės, ūkio veiklos, buhalterinės apskaitos ir darbo teisės pagrindus, darbuotojų saugos reikalavimusmokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo mokymo programą. Norintiems siekti žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti žemės ūkio gamybos verslo darbuotoju juridinėse bei individualiose žemės ūkio verslo įmonėse, privačiuose ekologiniuose ūkiuose, kooperatyvuose bei netradiciniais kaimo verslais užsiimančiose įmonėse. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Žiniatinklio programuotojas/4

  Žiniatinklio programuotojo kvalifikacija reikalinga norint projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius IT įmonėse. Asmuo įgijęs žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją, turi: - gebėti projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius. - mokėti programuoti PHP ir JAVA kalbomis. - analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo priemones. - eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą. - parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas. - žinoti kompiuterinio raštingumo reikalavimus, įvairių taikomų technologijų skirtumus, suderinamumo ypatumus, darbo saugos ir higienos reikalavimus. - mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, skaityti techninę literatūrą lietuvių ir užsienio kalbomis, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu. Sėkmingam žiniatinklio programuotojo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir verslumo, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos. Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas. Žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal žiniatinklio aplikacijų programuotojo mokymo programą. Žiniatinklio programuotojo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo m ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages