• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. Logistas ekspeditorius, LTKS IV

  Logisto ekspeditoriaus kvalifikacija reikalinga Logisto ekspeditoriaus profesijai. Logisto ekspeditoriaus veiklos objektas: krovinių sandėliavimas ir transportavimas. Logisto ekspeditoriaus tikslas – atlikti krovinių sandėliavimo ir transportavimo darbus. Logisto ekspeditoriaus Veiklos uždaviniai: vykdyti prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, įforminti krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarkyti vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūrėti sandėlyje laikomus krovinius. Įgiję Logisto ekspeditoriaus kvalifikaciją turės šias kompetencijas: Naudoti geografines informacines sistemas, transporto sekimo programas; logistinės informacines sistemas, modernias bendro pobūdžio informacines sistemas; biuro techniką; Parinkti vežėją ir transportą krovinių gabenimui šalyje ir tarptautiniais maršrutais; Įvertinti krovinį ir jo gabenimo specifiką; Pristatyti logistikos ir transporto paslaugas užsienio kalba; Nustatyti optimalų krovinių gabenimo maršrutą; Organizuoti krovinių tikrinimo ir deklaravimo procedūras muitinėje; Vykdyti logistinę veiklą pagal atsakomybę ir veiklą reglamentuojančius dokumentus; Gabenti pavojingus, greitai gendančius bei didžiagabaričius krovinius; Kontroliuoti ir teikti informaciją apie krovinio gabenimo režimą; Rengti krovinių vežimo dokumentaciją. Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmo ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojas

  Maisto pramonės darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti maisto pramonės darbuotoju įvairiose maisto pramonės įmonėse, kurti savo verslą. Maisto pramonės darbuotojas galės įmonėse atlikti technologines operacijas pagal įgytas kompetencijas. Asmuo įgijęs maisto pramonės darbuotojo kvalifikaciją turi gebėti parinkti tinkamas žaliavas ir medžiagas maisto produktų gamybai, atlikti žaliavos paruošimo technologines operacijas, naudojantis įrengimais bei inventoriumi, nustatyti žaliavos kokybę, apskaičiuoti reikiamą žaliavos kiekį, ruošti pusgaminius, nustatyti pusgaminio kokybę, kokybiškai atlikti maisto produktų gamybos technologinius procesus, įvertinti maisto produkto, gauto technologinio proceso tarpiniu ir galutiniu etapu, kokybę. naudoti pažangias darbo priemones ir technologijas, saugiai dirbti, vadovautis gamybos ir asmens higienos tvarka, naudotis technologine literatūra, informacinėmis priemonėmis, taikyti ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias. Maisto pramonės darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, profesinio mokymo sektoriniuose centruose, vykdančiuose mokymą pagal maisto pramonės darbuotojo mokymo programą. Norintiems siekti maisto pramonės darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję maisto pramonės darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti maisto pramonės darbuotojais maisto pramonės įmonėse. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Medžiagų technologijų profesinis bakalauras

  Technologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti interjero elementų konstravimo ir gamybos technologu. Asmuo, įgijęs technologo kvalifikaciją, turi: - gebėti analizuoti interjero elementų projektavimo ir gamybos technologinius procesus, parenkant tinkamą įrangą ir medžiagas, projektuoti interjero elementus įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmonėms bei įvairios paskirties interjerą, pritaikyti naujus konstrukcinius elementus ir furnitūrą, nustatyti trūkumus bei pakeitimų galimybes gaminamame gaminyje, naudotis naujausiomis taikomosiomis kompiuterinėmis programomis, parengti verslo planą, organizuoti gamybos procesą įmonėje/ padalinyje, užtikrinti veiklos kokybę - žinoti interjero elementų projektavimo ir gamybos vystymosi kryptis, gamybos technologinių procesų struktūrą, atskirų technologinių operacijų pagrindus, dizaino ir konstravimo pagrindus, naudojamus įrengimus ir medžiagas, bionikos, ergonomikos ir antropometrijos pagrindus, pagrindinių interjero elementų tipus, matmenis, proporcijas ir grupavimą, perspektyvos dėsnius, kompozicinius variantus, inžinerinės grafikos pagrindus, naujausias medžiagas ir furnitūrą, naujausius standartus baldų projektavime, esamos technologinės įrangos galimybes, teisės ir darbų saugos pagrindus, rinkos tyrimo metodus, vadybos pagrindus - mokėti atsakingai, savarankiškai dirbti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais Technologo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal interjero element ...

  Awarding bodyKauno kolegija

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Meno pedagogikos, muzikos profesinis bakalauras

  Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti muzikos mokytoju. Asmuo, įgijęs mokytojo kvalifikaciją, turi: - gebėti lavinti ugdytinių muzikinius ir kūrybinius gebėjimus, formuoti vertybinę orientaciją muzikos ir kitų menų srityse, organizuoti mokyklos bendruomenės muzikinę veiklą, valdyti praktinius ir kūrybinius muzikavimo įgūdžius, perteikti sceninės kultūros pagrindus, praktiškai taikyti įvairias muzikinio ugdymo metodikas, skirti ir vertinti individualius ugdytinių asmenybės bruožus, sudaryti palankią kūrybai ir asmenybės saviraiškai aplinką, muzikuoti solo ir ansamblyje, suburti muzikinį kolektyvą ir jam vadovauti, planuoti ir valdyti ugdymo procesą, įvertinti ugdymo proceso veiksmingumą, nustatyti ugdytinių muzikinius gebėjimus, organizuoti muzikinį ugdymą įvairių poreikių vaikams, taikyti muzikos kalbos ir kultūros žinias praktinėje veikloje, kurti individualias programas, pastebėti individualias skirtybes, pastebėti vaikų ir paauglių vystymosi sutrikimus ir jų įtaką asmenybės raidai, skaityti ir užrašyti muziką įvairias būdais, groti dviem muzikos instrumentais ir akompanuoti, taisyklingai valdyti balsą, diriguoti muzikiniam kolektyvui, rinkti, kaupti, analizuoti, sisteminti mokomąją medžiagą - žinoti muzikinių gabumų, muzikinio mąstymo bei muzikos mokymosi raidos koncepcijas, visuotinę muzikos raidos istoriją, lietuvių folkloro tradicijas ir ypatybes, motyvacijos būdus ir priemones, psichofizinės raidos ir amžiaus tarpsnių ypatumus, garso išgavimo muzikos instrumentais ir žmogaus balsu principus, LR ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas/3

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: Privalomosios kompetencijos: eksploatuoja transporto priemonę ar transporto priemonių junginį, identifikuoja transporto priemonės gedimus, pašalina nesudėtingus transporto priemonės gedimus, saugiai, tausojant aplinką, vairuoja transporto priemonę bei transporto priemonių junginį įvairiomis eismo sąlygomis, numato pavojingas situacijas kelyje, numato netinkamų veiksmų darbe teisines pasekmes, laikosi darbo ir poilsio režimo, saugiai pakrauna ir iškrauna, tvirtina krovinį, užtikrina saugų krovinio gabenimą, tvarko krovinių vežimo dokumentaciją, naudojasi navigacinėmis sistemomis, ryšio priemonėmis bei kitais IT įrenginiais, saugiai gabena pavojingus krovinius. Pasirenkamosios kompetencijos: bendrauja ir pildo dokumentaciją užsienio kalba, panaudoja visavertės mitybos (maisto ruošimo) pagrindus praktikoje. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Naftos produktų operatorius, LTKS IV

  Naftos produktų operatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti naftos verslo įmonėse, degalinėse, prekiaujančiose skystais ir dujiniais degalais, įvairių įmonių naftos terminaluose, naftos perdirbimo įmonėse, individualiose įmonėse, turinčiose automobilių parką, naftos produktų logistikos įmonėse, žemės ūkio paskirties įmonių degalų ir tepalų terminaluose, alternatyviųjų degalų prekiniuose terminaluose. Asmuo, įgijęs naftos produktų operatoriaus kvalifikaciją, turi išmanyti, kaip tirti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų sudėtį ir savybes; gaminti prekinius naftos produktus ir alternatyviuosius degalus; mokėti eksploatuoti naftos produktų ir alternatyviųjų degalų gamybos technologinę įrangą; gebėti naudotis matavimo prietaisais ir automatika; mokėti paimti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų ėminius; vertinti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų kokybę; sandėliuoti naftą, naftos produktus bei alternatyviuosius degalus; eksploatuoti technologinę įrangą potencialiai sprogioje ir kitoje aplinkoje; apskaityti naftą, naftos produktus bei alternatyviuosius degalus; valdyti naftos terminalo aprūpinimą veiklą užtikrinančiais resursus. Sėkmingas naftos produktų operatorius turi gerai komunikuoti lietuvių kalba, dirbti atsakingai, inciatyviai, savarankiškai, laikytis profesinės etikos, dirbti saugiai tausojant savo ir kolegų sveikatą. Pageidautinos asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėme ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Padavėjas-barmenas

  Padavėjo-barmeno kvalifikacija reikalinga norint dirbti viešojo maitinimo įmonėse, viešbučiuose, steigiant nuosavą prekybos įmonę. Padavėjas ir barmenas geba aptarnauti lankytojus maitinimo įmonėse ir už jos ribų, paruošti priimti ir aptarnauti pokylių, priėmimų svečius, aptarnauti lankytojus prie baro, gaminti ir pateikti maišytus gėrimus ir kokteilius, karštus gėrimus. Bendrauti su lankytojais bent viena užsienio kalba. Padavėjui ir barmenui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: bendravimas, užsienio kalbos mokėjimas, informacinių technologijų naudojimas, problemų sprendimas, dėmesingumas klientui, pareigingumas, matematinis raštingumas. Padavėjo ir barmeno kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal padavėjo ir barmeno mokymo programą. Norintiems įgyti padavėjo-barmeno kvalifikaciją, reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Baigus padavėjo ir barmeno mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo studijų krypties programas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Programų sistemų inžinerijos magistras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgiję programų sistemų inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, programų sistemų projektavimo, programavimo, vadovaujamą ir kitą inžinerinį darbą verslo įmonėse, valstybės institucijose bei mokslo įstaigose. Tolesnių studijų galimybės: Baigus Programų sistemų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti 07T (Informatikos inžinerija) ir 09P (Informatika) mokslų srities (krypties) doktorantūros studijų programose. ...

  Awarding bodyKauno technologijos universitetas

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Psichologijos magistras

  Psichologijos magistro laipsnis reikalingas norint dirbti psichologo, psichologijos dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą. Asmuo, įgijęs psichologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi: - gebėti organizuoti ir atlikti psichologinius tyrimus, identifikuoti bei įvertinti biologinės, pažintinės ir psichosocialinės raidos ypatumus, suprasti asmenybės funkcionavimą bei raidos procesus ir dėsningumus konkrečiose augančio žmogaus elgsenos apraiškose, veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus; - žinoti šiuolaikinių psichologijos teorijų aprašomus procesus, pagilintą vystymosi psichologiją, įvairių tyrimų organizavimo principus, asmenybės funkcionavimo ir raidos ypatumus visuose amžiaus tarpsniuose; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu Psichologijos magistro laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal psichologijos magistrantūros studijų programą. Norintiems siekti psichologijos magistro laipsnio reikia turėti psichologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti psichologu nėra pripažįstami. Įgiję psichologijos magistro laipsnį asmenys gali dirbti psichologijos mokytojais gimnazijose arba profesinėse ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Saugaus eismo inžinerijos bakalauras

  Saugaus eismo inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti su sausumos kelių transporto saugaus eismo ir jo valdymo užtikrinimu susijusius inžinerinės pakraipos darbus. Asmuo, įgijęs saugaus eismo inžinerijos kvalifikacinį laipsnį, turi: – gebėti taikyti įgytas žinias ir supratimą sausumos transporto eismo saugos ir valdymo problemoms nustatyti ir spręsti pasirenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą, – gebėti projektuoti ir modernizuoti sistemas ir jų elementus, susijusius su eismo sauga ir valdymu, atsižvelgiant į eismo, kelio ir aplinkos sąlygas bei eismo dalyvius, taikant sausumos transporto priemonių, kelių ir jų elementų konstrukcinias ir funkcinias žinias, rengti ir įgyvendinti saugų eismą užtikrinančius projektus; – žinoti inžinerinių eismo organizavimo ir valdymo bei saugumo gerinimo priemonių taikymą automobilių kelių bei geležinkelių transporto sistemoms, – išmanyti modernias sausumos transporto priemonių aktyviosios ir pasyviosios saugos sistemas bei transporto infrastruktūrą valdančias sistemas ir ateities valdymo perspektyvas, jų sąsajas tarpusavyje ir su kelio elementais bei eismo dalyviais; – mokėti atsakingai ir efektyviai dirbti savarankiškai ir organizuoti darbą komandoje, sklandžiai reikšti mintis, logiškai, kūrybiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagus, tolerantiškas, mokėti išlaikyti savitvardą. Norintiesiems siekti saugaus eismo inžinerijos kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį ...

  Awarding bodyVilniaus Gedimino technikos universitetas

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages