• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. Kambarių tvarkytojas, LTKS II

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: tvarko kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje. ...

  Awarding bodyKauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Kirpėjas, LTKS IV

  Kirpėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti kirpėjo darbą. Asmuo, įgijęs kirpėjo kvalifikaciją, turi: - gebėti paruošti darbo vietą ir planuoti darbo laiką, saugiai valyti ir sterilizuoti įrankius, įrengimus bei kitas darbo priemones, atlikti klientų aptarnavimo paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus, parinkti ir paruošti naudojimui kosmetines priemones, natūralias priemones, cheminius preparatus bei plaukų dažus, plauti ir masažuoti galvą, kirpti bei skusti plaukus, barzdą, ūsus, šukuoti ir dažyti plaukus (atlikti cheminius garbanojimus), gaminti pastižo gaminius ir taikyti šukuosenų modeliavime, naudoti cheminius kosmetikos preparatus, plaukų priežiūros įrankiais ir prietaisais - žinoti plaukų struktūrą, plaukų tipus, natūralias ir chemines medžiagas bei jų sudėtį, darbo higienos ir saugos reikalavimus, kosmetines priemones - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais Kirpėjo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal kirpėjo mokymo programą. Norintiems siekti kirpėjo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję kirpėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti kirpėjais privačiose kirpyklose, grožio salonuose bei užsiimti individualia veikla. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Kompiuterinio projektavimo operatorius/3

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: dirba dokumentų rengimo programomis, naudoja išorinius kompiuterio įtaisus, perteikia objektų formą, spalvą, medžiagiškumą, vaizduoja objektus pagal reikalavimus, konstruoja gaminius, maketuoja vizualinius reklamos objektus, parengia leidinio maketą, sukuria internetinio puslapio grafinį vaizdą, įformina grafinę dokumentaciją, braižo geometrinius elementus, kuria blokus ir juos taiko projektuojant objektus, formuoja statybinius brėžinius, formuoja mechanikos brėžinius, formuoja kinematines ir elektros schemas, braižo medinių konstrukcijų, baldų surinkimo brėžinius. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Kompiuterinio projektavimo operatorius/4

  Kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikacija reikalinga kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesijai. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus veiklos objektas: schemų, techninių brėžinių, baldų ir interjero detalių, mechaninių konstrukcijų, statybinių konstrukcijų projektavimas. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus veiklos uždaviniai: parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias kompiuterines programas, skirtas projektuoti schemas, techninius brėžinius, baldus ir interjero detales, mechanines konstrukcijas, statybines konstrukcijas. Kompiuterinio projektavimo operatoriui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai. Asmenys, įgiję kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti IT įmonėse, teikiančiose projektavimo paslaugas arba vykdyti individualią veiklą. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programą arba neformaliuoju ar savaiminiu būdu. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Kompiuterinės įrangos derintojas, LTKS IV

  Kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikacija reikalinga kompiuterinės įrangos derintojo profesijai. Kompiuterinės įrangos derintojo veiklos objektas: kompiuterinės technikos surinkimas bei programinės įrangos diegimas ir priežiūra, kompiuterinio tinklo montavimas ir administravimas, IT sistemų derinimas ir remontas. Kompiuterinės įrangos derintojo veiklos uždaviniai: parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias bei kompiuterių derintojams skirtas programas, išmanyti kompiuterio aparatinės dalies bei periferinių įrenginių struktūrą, parametrus ir veikimo principus, projektuoti kompiuterinį tinklą, išmanyti jo funkcionavimą ir užtikrinti saugumą bei atlikti IT sistemų derinimo ir remonto darbus. Kompiuterinės įrangos derintojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, gebėjimas dirbti komandoje. Asmenys, įgiję kompiuterinės įrangos kvalifikaciją, galės dirbti IT įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal kompiuterinės įrangos derintojo profesinio mokymo programą arba neformaliuoju ar savaiminiu būdu. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Konditeris, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai dirba konditerijos ceche, laikosi geros higienos praktikos taisyklių, naudoja ir prižiūri įrengimus ir inventorių, parenka maisto produktus ir žaliavas, gamina mielinių, nemielinių tešlų, kreminės konditerijos gaminius, gamina konditerijos pusgaminius ir dekoravimo elementus. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Konditeris/4

  Konditerio kvalifikacija reikalinga norint dirbti konditeriu ar kurti savo verslą. Asmuo, įgijęs konditerio kvalifikaciją, turi: - gebėti savarankiškai parinkti žaliavas bei jas paruošti gamybai; maišyti tešlas ir paruošti konditerinius pusgaminius; gaminti miltinę konditeriją; gaminti kreminę konditeriją; gaminti cukrinę konditeriją ir papuošimo elementus; gaminti sveikos mitybos ir mažo kaloringumo konditerinius gaminius; gaminti duonos ir pyrago gaminius, įvertinti verslo aplinką, organizuoti savo darbą, naudotis informacinėmis technologijomis; - žinoti gaminių gamybos technologijas, receptus, darbų saugos ir higienos normų reikalavimus, gaminio kokybės reikalavimus. 1. Sėkmingam konditerio darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: tvarkingumas, geros higienos praktikos taisyklių laikymasis, sveikatos tausojimas ir darbo sauga, užsienio kalbos mokėjimas, bendravimas, informacinių technologijų naudojimas, problemų sprendimas, matematinis raštingumas, iniciatyvumas ir verslumas, komandinis darbas, profesinės etikos ir estetikos suvokimas. Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, diskretiškumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas. Reikalavimai: mokymuisi ir darbui konditeriu reikalingas sveikatos pažymėjimas. Konditerio kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal konditerio mokymo programą. Konditerio programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą. Baigus šią programą ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Laivų sistemų ir įrengimų montuotojas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: atlieka šaltkalvystės darbus, atlieka elektrolankinio suvirinimo darbus, paruošia laivų sistemų vamzdžius, renka vamzdynų mazgus, montuoja, išmontuoja ir remontuoja laivų sistemų vamzdynus ir įrenginius. Pasirenkamosios kompetencijos: 1. suvirinti vamzdžius dujinio suvirinimo būdu; 2. suvirinti vamzdžius nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje (TIG); 3. izoliuoti laivų sistemų vamzdynus; 4. gaminti ir montuoti ventiliacijos ortakius. ...

  Awarding bodyViešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Lengvųjų automobilių kėbulų dažytojas/4

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, parenka konstrukcines ir eksploatacines medžiagas, atlieka bendrosios šaltkalvystės darbus, naudojasi prietaisais ir įrengimais, naudojasi techniniais žinynais, gamintojo rekomendacijomis, organizuoja darbo vietą ir priima užsakymą paslaugai atlikti, ardo automobilius prieš dažymą, surenka automobilius po dažymo, vizualiai įvertina kėbulo būklę pagal išorinius požymius, žino automobilio kėbulo matavimo priemones, poliruoja kėbulą, padengia kėbulo dugną ir uždaras ertmes antikorozine danga, atlieka kėbulo paruošimo dažymui darbus, atlieka kėbulo dažymo darbus. ...

  Awarding bodyVilniaus automechanikos ir verslo mokykla

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Lingvistikos magistras

  Lingvistikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti lingvistinį mokslo tiriamąjį darbą. Lietuvių kalbotyros magistro studijų programos absolventas turi gebėti analizuoti kalbotyros raidos procesus, lyginti ir kritiškai vertinti įvairių lingvistinių mokyklų idėjas, savarankiškai taikyti įvarius humanitarinių mokslų tyrimo metodus, formuluoti hipotezes ir dirbti savarankišką mokslo tiriamąjį darbą. Lietuvių kalbotyros absolventas taip pat turėtų plėtoti aktyvų lietuvių kalbotyros mokslo diskursą, jį susieti su kalbos tyrimais pasaulyje; savarankiškai veikti tarpdalykinėje kalbos ir sociumo sąveikos plotmėje, kurti naujus kalbos funkcionavimo ir kalbėjimo poveikio visuomenei modelius; kvalifikuotai kurti viešojo diskurso ir akademinius tekstus. Lietuvių kalbotyros magistro studijų programos absolventas geba apibrėžti sąvokas, identifikuoti problemas, formuluoti hipotezes, atlikti empirinius tyrimus, interpretuoti tyrimų duomenis; išmanyti lietuvių kalbos tyrinėjimų mokslinę problematiką, kalbos tyrimų metodologijas; Programos absolventas taip pat turėtų gebėti atsakingai organizuoti savo darbą, dirbti savarankiškai ir komandoje, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, generuoti kūrybines idėjas; suvokti ir vertinti mokymosi ir kūrybiškumo ugdymo visą gyvenimą svarbą. Lingvistikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių ar kitos kalbotyros magistro studijų programą. Norintiems siekti lin ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages