• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 14147 items
 1. Kvalificerad Signaltekniker

  Signaltekniker 200 YhpSignaltekniker ser till att det finns fungerande signalsystem inom järnvägen. Arbetsuppgifterna handlar om underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av signalsystem. Mycket av arbetet sker via digital informationsteknik. Dokumentation av kontroller och felrapporter ingår i en signalteknikers arbetsuppgifter.Stor efterfråganBehoven av signaltekniker är mycket stora, bland annat på grund av de många planerade satsningar på utbyggnationer och förbättringar av infrastrukturen som ska göras de kommande åren. Trafikverket behöver utbilda 200 Signaltekniker under en 5-års period då 800 ställverk ska bytas ut fram till 2035 -- detta är den största satsningen i modern tid.Även Arbetsförmedlingen, samt branschföreträdare för Sveriges Järnvägsentreprenörer, bedömer hög efterfrågan på denna yrkeskategori. LIALIA Under utbildningens LIA-period (14 veckor) jobbar du i skarpt läge på olika arbetsplatser. Under LIA-perioderna utvecklar du dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb. ...

  Provider NameFolkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Kvalificerad Fordonstekniker el/hybrid

  Kvalificerad Fordonstekniker El/Elhybrid Som fordonstekniker el/elhybrid har du spetskunskap om alternativa drivmedel och jobbar med att reparera och underhålla el- och elhybridfordon. Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ett av de första fossilfria länderna i världen. För att lyckas med det måste utsläppen från transportsektorn minska.De flesta kommuner byter idag ut sin fordonspark till miljövänliga alternativ som fordonsgas eller el/elhybrid. I takt med nya typer av fordon med ny teknik och större komplexitet krävs mer specialiserad och djupare utbildning för fordonstekniker. Med högspänningar i el- och hybridfordon krävs även kunskap om risker och säkert arbete. Jobbmöjligheter Företagen i branschen uttrycker en enorm brist av denna yrkesroll. Det finns många olika arbetsplatser och arbeten att välja mellan när man är fordonstekniker inom motorbranschen. Alla nya bilar är idag högteknologiska med styrdatorer och avancerad mekanik som samverkar, så kraven på vad en fordonstekniker och mekaniker ska kunna är betydligt mer avancerade jämfört med för bara fem år sedan. ...

  Provider NameYrkesAkademin YH AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Introductory Semester: Intelligent Systems and Engineering

  Uppkopplad teknik finns överallt. Artificiell intelligens och Internet of Things har förändrat vår värld. Nya innovationer inom hälsa, energi, framtidens hem och städer, självkörande fordon och vardagsteknik kräver alla en smart kärna av elektronik. Vill du lära dig att bemästra framtidens intelligenta elektroniksystem? Då är Högskolan i Halmstads nya civilingenjörsutbildning ett smart val. ...

  Provider NameHalmstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Introduction Semester- Mechatronic Engineer

  - ...

  Provider NameHalmstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Nautical Science

  Sjökaptensutbildningen kombinerar fartygets handhavande och navigering med teknik och ledarskap. Utbildningen leder fram till att du blir behörig att framföra alla typer av fartyg över hela världen. Utbildningen är i första hand inriktad mot befälsyrket på handelsfartyg. I den befattningen ansvarar du för fartygets framförande, dess last och passagerare samt besättningen. I utbildningen ingår bland annat nautisk engelska, matematik och marin miljö. Väljer du att jobba som sjöbefäl kan man enkelt säga att du arbetar till sjöss halva året och är ledig andra halvan och har hela världen som arbetsfält. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Marine Engineering

  Studierna är i första hand inriktade mot utbildning till maskinbefäl på handelsfartyg. Som sjöingenjör är din arbetsmarknad global. Då du går till sjöss får du som nyutexaminerad med genomförd praktik börja som 2:e fartygsingenjör ombord. Nästa steg är 1:e fartygsingenjör/ förste maskinist. Efter ytterligare sjötid har du möjlighet att bli teknisk chef. Skulle du vilja gå iland finns det möjligheter till ansvarsfulla jobb som driftingenjör inom till exempel kraft-, tillverknings-, eller processindustrin. Du kan även arbeta inom transport-, hamn-, och rederiverksamhet. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Technical Preparatory Semester

  Technical Preparatory Semester ...

  Provider NameKTH Royal Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Technical Preparatory Semester

  Technical Preparatory Semester ...

  Provider NameKTH Royal Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Electrical Engineering

  I denna utbildning varvas teoretiska moment med praktiska övningar i form av laborationer och projektarbeten. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Shipping and Logistics

  Sjöfart och logistik är en utbildning för dig som vill arbeta med sjöfarten från land. Du får kunskap om sjöfartens förutsättningar, både tekniska och ekonomiska. Kurser i navigation, stabilitet och lasthantering varvas med shippingorienterade kurser i företagsekonomi, juridik och logistik.Specialkunskaper inom fartygstransporter och logistik är en eftertraktad tillgång inom all exportindustri, sjöfart och logistikprogrammet ger dig omfattande kunskap inom denna vetenskap. Efter utbildningen kan du till exempel bli skeppsmäklare, arbeta på ett rederi eller inom ett logistikföretag som sjöfartsexpert. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages