• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. Dietistas

  Dietisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti dietisto darbą. Asmuo, įgijęs dietisto kvalifikaciją, turi: " gebėti nustatyti paciento ar kliento maistinių medžiagų poreikius, parengti maitinimosi priežiūros, įskaitant dietos koregavimą ir adaptavimą bei mitybos palaikymą, planą ir valgiaraštį, analizuoti ir vertinti dietos koregavimo ir adaptavimo efektyvumą, koreguoti maitinimosi priežiūros planą, ugdyti teisingos gyvensenos ir tinkamo maitinimosi įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos tausojimo mokymą, bendrauti ir bendradarbiauti su klientais/pacientais bei jų šeimos nariais, dirbti komandoje, įvertinti maisto sudėtį ir energinę vertę, įvertinti maisto kokybę pagal juslinius ir laboratorinės kontrolės rodiklius, įvertinti pagrindinius gyvybinių funkcijų sutrikimų požymius, suteikti neatidėliotiną pagalbą gyvybei pavojingų būklių bei traumų atvejais, vykdyti mokslinius taikomuosius tyrinėjimus; " žinoti anatominius, fiziologinius, psichologinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus, bendrąsias ligų priežastis ir eigą, per maistą plintančias infekcines ligas, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, rizikos veiksnių analizės bei svarbių valdymo taškų sistemą, pagrindines vaistų grupes ir vartojimo būdus, įvairias maisto gamybos technologijas, dietų modifikacijas ir klasifikaciją, pagrindinių maisto produktų grupes ir šaltinius, žaliavų ir medžiagų priežiūros reikalavimus, vadybos ir administravimo pagrindus, veiklą reglamentuojančius dokumentus; " mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiška ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Informacinių sistemų inžinerijos magistras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgiję informacinių sistemų inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, informacinių sistemų projektavimo, programavimo, vadovaujamą ir kitą inžinerinį darbą verslo įmonėse, valstybės institucijose bei mokslo įstaigose. Tolesnių studijų galimybės: Baigus Informacinių sistemų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypčių doktorantūros studijų programose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas, LTKS IV

  Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo darbą. Asmuo, įgijęs dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, interjero tekstilės dirbinių gamybos specializaciją, turi: - atlikti namų ir įstaigos interjero dekoravimo tekstile paslaugas; - dirbti savarankiškai individualiose įmonėse ar kolektyve; - išmanyti interjero dizaino pagrindus; - komponuoti ir gaminti namų ir įstaigos interjero aksesuarus; - taikyti įvairias tekstilės gaminių dekoravimo technikas; - priderinti interjero aksesuarus aplinkoje, papuošti kostiumą, priderinti aksesuarus; - eksploatuoti interjero aksesuarų gamybai skirtą įrangą; - parinkti medžiagas interjero dekoravimui; - mokėti dirbti kūrybiškai, atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, koncentruotai, integruotai, turėti gerą regėjimą. Asmuo, įgijęs dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, kostiumo dekoravimo specializaciją, turi: - gebėti teikti paslaugas muziejams, proginių drabužių salonams, aprangos studijoms; - dirbti savarankiškai individualiose įmonėse ar kolektyve; - išmanyti kostiumo kompoziciją; - komponuoti kostiumo puošybą; - taikyti įvairias tekstilės gaminių dekoravimo technikas; - papuošti kostiumą; - priderinti aksesuarus; - eksploatuoti kostiumo puošybai skirtą įrangą; - parinkti medžiagas; - mokėti dirbti kūrybiškai, atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, koncentruotai, integruotai, turėti gerą regėjimą. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profe ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Vadybos magistras

  Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti verslo vadovo darbą. Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, turi: - gebėti naudoti labai specializuotas teorines ir praktines žinias, kurios naudingos kuriant ir įgyvendinant idėjas, pademonstruoti kritišką verslo vadybos srities ir įvairių sričių sandūros taškų žinių problemų suvokimą, nustatyti problemas, remiantis tyrimais ir įtraukiant žinias iš naujų ir tarpdisciplininių sričių, priimti sprendimus, vadovaujantis nepilna ar ribota informacija, esant įvairiems rinkos ir technologijų neapibrėžtumams, įsisavinti naujus įgūdžius pagal iškylančias naujas žinias ir metodikas, imtis vadovavimo ir novatoriškumo darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga ir nenuspėjama ir kuri reikalauja spręsti problemas su daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių, apžvelgti komandų strateginę veiklą, nagrinėti ir apmąstyti socialines normas ir santykius bei veikti taip, kad jie pasikeistų, spręsti problemas, panaudojant sudėtingus žinių šaltinius, kurie kartais yra nepakankami ir tai daryti naujose bei neįprastose aplinkose, pademonstruoti veiklos sąveikos patirtį, susidorojant su pasikeitimais sudėtingoje aplinkoje, reaguoti į socialines, mokslines ir etines problemas; - žinoti vadybos teoriją ir istoriją, naujoves šioje srityje, tyrimų metodologiją ir taikymo sritis, problemų sprendimo būdus bei strategijas, projektavimo pagrindus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organi ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Floristas, LTKS IV

  Floristo kvalifikacija reikalinga norint dirbti floristu. Asmuo, įgijęs floristo kvalifikaciją, turi: - gebėti sodinti, dauginti ir auginti augalus, atsižvelgiant į jų įvairovę bei priežiūros ypatumus, saugoti augalus nuo ligų ir kenkėjų, naudojant apsaugos nuo jų priemones, skinti bei džiovinti augalus, dirbti floristiniais darbo įrankiais, komponuoti visų stilių ir formų puokštes bei kompozicijas pagal pasirinktą techniką, kurti fito kompozicijas interjere ir eksterjere, rinkti gamtines medžiagas, jas konservuoti, dažyti, sandėliuoti, įpakuoti dovanas, apipavidalinti vitrinas, dekoruoti teminį interjerą, serviruoti stalą, teikti floristo paslaugas pagal klientų užsakymus ir pageidavimus, nustatyti paslaugų kainas, išrašyti sąskaitas, naudotis informacinėmis technologijomis - žinoti gėlių rūšis, jų auginimo ypatumus, pagrindines augalų ligas ir priemones joms gydyti, puokščių komponavimo pagrindus, verslo pagrindus, bendravimo psichologijos pagrindus, darbo saugos reikalavimus - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais Floristo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal floristo mokymo programą. Norintiems siekti floristo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję floristo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti įvairiose gėlių parduotuvėse ir salonuose: komponuoti puokštes pagal užsakymus ir pageidavimus, patarti, kokie augalai ir kompozicija geriausiai tiktų viena ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Filosofijos bakalauras

  Filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikacija reikalinga norint dirbti filosofo darbą. Asmuo, įgijęs filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją, turi: - gebėti nuosekliai logiškai ir kritiškai mąstyti, tiksliai išreikšti nuomonę formuluojant ir gvildenant filosofijai rūpimas problemas, interpretuoti tekstus, savarankiškai gilinti žinias, filosofiniais aspektais analizuoti ir vertinti mokslo, kultūros ir socialinius reiškinius, tarpdalykiškai mąstyti, viešai dėstyti mintis bei argumentuoti, analizuoti ir interpretuoti įvairialypę informaciją, dalyvauti pilietinės visuomenės ir jos pasaulėžiūros formavimo procesuose, filosofiškai analizuoti ir vertinti žinojimo visuomenės ir globalizacijos iššūkius, greitai ir kvalifikuotai priimti strateginio pobūdžio sprendimus; - žinoti humanitarinių, socialinių mokslų pagrindines disciplinas, etiką, politinę filosofiją; - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis. Filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filosofijos studijų programą. Norintiems siekti filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filosofu nėra pripažįstami. Įgiję filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją asmenys gali dirbti aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dėstytojais, vidurinių mokyklų mokytojais, žurnalistais, vertėjais, įvairių valstybės įstaigų darbuot ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Apdailininkas (statybininkas), LTKS IV

  Apdailininko (statybininko) kvalifikacija reikalinga apdailininko (statybininko) profesijai. Apdailininko (statybininko) veiklos uždaviniai: parengti ir paruošti dažų mišinius ir kitas reikalingas medžiagas, paruošti, lyginti, glaistyti paviršius, dažyti pastato sienas, lubas, duris, langus, lygius ir reljefinius paviršius, inžinerinių statinių konstrukcijas, dekoruoti patalpų sienas, lubas ir kitus elementus tapetais, naudoti rankinius įrankius ir mechanizuotą įrangą, nustatyti dekoruoto paviršiaus defektus, jų atsiradimo priežastis, remontuoti dažytą, dekoruotą tapetais paviršių; parinkti ir paruošti skiedinius iš atskirų komponentų, sausųjų mišinių ir kitas reikalingas medžiagas, patikrinti, nužymėti ir paruošti tinkuojamus paviršius, tinkuoti pastato sienas, lubas, stulpus, angokraščius, arkas, skliautus ir kitus pastato elementus paprastais, dekoratyviais ir specialiaisiais skiediniais rankiniu ir mechanizuotu būdu, nustatyti tinko defektus, jų atsiradimo priežastis, remontuoti tinką; apdailinti plytelėmis sienas, grindis, laiptus, baseinus ir kitas pastato konstrukcijas, gyvenamosios, visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatų viduje ir išorėje, parinkti tinkamas medžiagas konkrečiam atvejui, užtikrinti darbų kokybę, paruošti pagrindą, atlikti plytelėmis apdailintų paviršių remontą, šiltinti pastato sienas termoizoliacinėmis plokštėmis. Apdailininkui ( statybininkui) svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Asmenys, įgiję apdailininko (s ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Technikos priežiūros verslo darbuotojas, LTKS IV

  Asmuo, įgijęs technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, turi: gebėti organizuoti darbo vietą, priimti užsakymą paslaugai atlikti, parinkti žemės ūkio mašinoms eksploatacines medžiagas, medžiagas ir jas apdirbti, atlikti žemės ūkio mašinų, jų agregatų techninės priežiūros operacijas, nustatyti jų gedimus naudojantis techninio serviso įranga ir juos šalinti, remontuoti detales šaltkalvio, kalvio, suvirinimo ir mechaninio apdirbimo būdais, paruošti žemės ūkio mašinas laikymui, vairuoti (B,C1 kategorijų automobilius ir TR1, TR2, SZ kategorijų traktorius) transporto priemones, skaityti darbo brėžinius; žinoti automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto technologijas, darbo organizavimo, raštvedybos, darbo apskaitos pagrindus, aplinkosaugos ir darbų saugos reikalavimus; mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, mandagiai bendrauti su aplinkiniais, domėtis technika, būti pastabiu, kruopščiu, tvarkingu ir sąžiningu. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Teisės profesinis bakalauras

  Teisininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisininku. Asmuo, įgijęs teisininko kvalifikaciją, turi: - gebėti atskirti teisinio reguliavimo sritį nuo kitais socialiniais reguliatoriais tvarkomų sričių, parengti ir koreguoti konkrečios organizacijos leidžiamus teisės aktus bei kitą juridinę dokumentaciją, teikti konkrečias juridines konsultacijas organizacijai bei piliečiams nustatytos kompetencijos ribose, atstovauti organizacijos ar piliečių interesus teisėsaugos ir valstybinėse institucijose bei vykdymo proceso metu; - žinoti įstatyminę nagrinėjamo klausimo bazę, valstybės mokesčių sistemą, mokesčių apskaičiavimo ir administravimo tvarką, ikiteisminio ginčų sureguliavimo privalumus, prevencinių teisinių priemonių įgyvendinimo kontrolės mechanizmą, teisininko etikos pagrindus ir atstovavimo etikos reikalavimus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, derinti priešingus interesus, būti tolerantišku ir nekonfliktišku. Teisininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal teisės studijų programą. Norintiems siekti teisininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami. Įgiję teisininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti teisininkais įvairiose teisėsaugos institucijose ir organizacijose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Automobilių elektros įrengimų remontininkas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: atlieka metalo technologinius darbus, prižiūri ir taisyti automobilių variklių elektros įrenginius, prižiūri ir taiso OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginius, prižiūri ir taiso dyzelinių variklių maitinimo sistemų elektros įrenginius, prižiūri ir taiso automobilių transmisijos elektros įrenginius, prižiūri ir taiso automobilių važiuoklės elektros įrenginius, prižiūri ir taiso automobilių elektros įrangą, prižiūri ir taiso automobilių apsaugos, komforto ir pasyvaus saugumo sistemų elektros įrenginius. Pasirenkamosios kompetencijos: 1. Vairuoti automobilį; 2. Atlikti automobilio elektroninių valdymo blokų programavimą; 3. Atlikti automobilio kompiuterinių tinklų diagnostiką ir taisymą;. 4. Montuoti papildomą elektros įrangą; 5. Atlikti kėbulo techninį aptarnavimą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages