• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 44 items
 1. Master brewer

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Stelt de receptuur op (co 01226) - Volgt de bestaande receptuur op of stelt een nieuwe receptuur samen - Maakt het brouwschema en volgt het op - Kiest de grondstoffen uit in functie van de receptuur - Gaat na of de grondstoffen voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen - Berekent de juiste hoeveelheid van elke grondstof en respecteert de verhoudingen - Interpreteert het analyseverslag van de grondstoffen - Bepaalt het toedieningstijdstip per grondstof - Zorgt voor de juiste voorraad - Plant de nodige brouwsels in ● Behandelt de grondstoffen voor (co 01227) - Weegt de grondstoffen af - Bedient de molen - Schroot* de mout - Stort de grondstoffen - Bereidt de juiste temperatuur voor in functie van de grondstof - Bepaalt de mout-water verhoudingen - Meet de pH-waarde met de gepaste meettoestellen en past aan indien nodig * *Schroten : malen of pletten van mout ● Maïscht* het brouwsel (co 01228) - Verstijfselt* het ruwe graan - Voert het brouwschema uit - Meet de pH en past deze eventueel aan - Bouwt de temperatuurtrappen op door de juiste temperatuur in te stellen - Bewaakt het temperatuurschema - Meet de versuikering - Volgt het proces nauwgezet op - Stopt het maïschen tijdig op de aangewezen temperatuur * *MaÏsche: vrij dikke brij van gemalen mout (eventueel andere ongemoute granen en water). De grondstoffen worden samengevoegd in de beslagkuip om dan de 1ste stap in het brouwproces te ondergaan; maïschen *Verstijfselen: oplos ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in de industriële wetenschappen kunststofverwerking

  Familieleerresultaten van toepassing op alle masteropleidingen industrieel ingenieur:http://www.vluhr.be/media/docs/Learning%20Outcomes/DLR_families_Ingenieu... 1. Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme). 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden en vanuit het perspectief van de toepassingsmogelijkheden. 6. Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, aanpassen of desgevallend on ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master's Degree (M.Sc) in "Food Science and Technology: Option 1: Food Processing, Preservation & Innovation Option 2: Food Quality Management". Department of Food Technology. Faculty of Food Technology and Nutrition. Technological Educational Institute o

  The graduate of the Postgraduate Programme of the Department of Food Technology of Athens Technological Educational Institute acquires the following: KNOWLEDGE: Specialised and advanced knowledge related to the food science and technology, which are required for the development of products and processes and the production of high quality, safe foods. SKILLS: The graduate of the Postgraduate Programme shall have the necessary and high-level general and specific scientific technical knowledge, skills, and capacities, in order to be able, on his/her own, to design, program, organise, coordinate, manage, evaluate, control, and develop innovative operations related to the processing, storage, distribution and control of foods, by making use of, developing and pushing forward the relevant research and knowhow. COMPETENCES: The graduate of the Postgraduate Programme shall be capable of applying, in a documented way, with safety, responsibility, and effectiveness, the modern and advanced methods and techniques taught both at theoretical and practical level for the production of safe food, while also managing - running food production units and collaborating with educational, research institutions, and food businesses in Greece and abroad. LEARNING OUTCOMES: Following the completion of the postgraduate course of studies, the graduate of the Postgraduate Programme of the Food Technology Department is expected to: - Have a wide understanding of the science and technology of food, and a thorough knowledge of the speciali ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Master's Degree (M.Sc) in "Wine and Beer Science". Department of Oenology and Beverage Technology. Faculty of Food Technology and Nutrition. Technological Educational Institute of Athens.

  The subject of the Programme is the Science of Wine and Beer, with two directions: Wine and Beer. The purpose of the Postgraduate Programme is for the holders of the Postgraduate Diploma to have the necessary modern, suitable, and high-level general and special scientific and technical - financial knowledge, skills, and competences. As a result, they shall be capable, by working autonomously and efficiently, of designing, programming, organizing, coordinating, directing, evaluating, controlling, and developing innovative wine and beer operations, by making use of, developing and pushing forward the relevant research and know-how. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Master's degree in "Quality Management and Production Organization Systems for the Food Industry". Department of Food Technology. Faculty of Agricultural Technology and Food Technology and Nutrition. Alexander Technological Educational Institute of Thessa

  Knowledge: Upon the successful completion of the Postgraduate Studies Programme (PSP), the graduate must be thoroughly knowledgeable about subjects that refer to advanced methods of Statistics and Statistical Control of processing and developing of new foods, to Systems of Quality Management, food safety and environmental management, to subjects related to the organization of production systems, design of business resources, food law and proper laboratory practice, advanced examination techniques and instrumental food analysis.Skills: Upon the successful completion of studies in the PSP, the graduate must be able to operate analytical devices of cutting-edge technology for food inspection, process laboratory data and use them for safety and quality control, apply advanced techniques for the statistical processing of data, prepare quality and safety manuals, manuals for proper laboratory practice and environmental management, apply and use production and business resources planning software, while being able to follow up on and apply the latest instructions in the European food legislation. Competences: Upon the successful completion of the PSP, the graduate is expected to undertake from positions of responsibility the development, management, and coordination of sectors referring to the Systems of Quality, Food Safety and Planning of Production, update these systems, evaluate the effectiveness of their application for the proper operation of the company. Inspire trust and reliability to his/her associates with ...

  Awarding bodyAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Master's Degree in "Sience and technology of food and human consumption". Department of Food Science and Human Nutrition. Faculty of Food, Biotechnology and Development. Agricultural University of Athens.

  Knows, understands, and can apply the principles, methods and techniques in one of the following cognitive fields: Systems for Quality Management and Food Safety - Nutrition, Public Health and Policies - Food Processing and Preservation - Food bioprocesses & Biorefineries. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Master's Degree in "Viticulture-Oenology". Department of Food Science and Human Nutrition. Faculty of Food, Biotechnology and Development. Agricultural University of Athens.

  Scientific training and specialisation of scientists in Viticulture and Oenology, for the production of viticulture products, vinification, and the production of distillates of vine origin. Purpose: a) The advancement of scientific knowledge on Viticulture and Oenology, b) the advancement of research in Viticulture and Oenology. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Master's Degree in "Integrated Management of Milk Production and Milk Products". Department of Food Science and Human Nutrition. Faculty of Food, Biotechnology and Development. Agricultural University of Athens.

  Knows, understands, and can apply the principles, methods and techniques in the following fields: science, technology, quality control, safety, milk and dairy products legislation, rearing, nutrition, physiology, health of dairy animals. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Master's Degree in "Oil & Gas Technology". Department of Petroleum and Natural Gas Engineering of Technological Education. Faculty of Technological Applications. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia & Thrace.

  Knowledge and Understanding Upon successful completion of the program students will be able to:• Demonstrate broad knowledge in the field of Hydrocarbons Engineering;• Become familiar with the content and philosophy of the legal framework of the industry of hydrocarbons, and understand the processes and factors that lead to its development;• Understand the modern global, regional and local issues of Hydrocarbons Engineering;• Acquire the skills and experience necessary for engineers who will lead in the areas of hydrocarbons extraction, processing, storage and exploitation, in efficient and clean energy technologies and rational use of energy;• Develop a balanced perspective on safety and environmental concerns surrounding the industry of Hydrocarbons, offering students a wide range of understanding that will help in making managerial decisions;• Possess the necessary knowledge and insight to be able to engage in decision-making roles in the industry of hydrocarbons;• Have the ability to use cutting-edge software tools for technologies in the fields of Hydrocarbons and Petroleum Engineering;• Are familiar with the procedures followed in the creation of energy, environmental and sustainable policies;• Possess the knowledge base necessary so that they can be approved in professional chambers and associations;• Have the ability to use research results in education, in their professional environment and society. Skills• recognize all stages and classify processes in oil value chain. • estimate reserves based on PRM ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Mining and Geotechnical Engineer

  A képzés célja bánya és geotechnikai mérnökök képzése, akik korszerű természettudományos, műszaki, közgazdasági, menedzsment és jogi (bányajog) ismeretekkel rendelkeznek és képesek az ásványi nyersanyag kitermelése és feldolgozása során jelentkező műszaki és gazdasági feladatok megoldására. Célja továbbá ezen műveletekből következő természeti veszélyek és környezeti problémák felismerése, kezelése. A szakon végzettek alkalmasak a bányászati tevékenység, speciális felszín közeli földmunkák, valamint bányászati jellegű földalatti térségek létesítése és alagútépítés során jelentkező geotechnikai feladatok ellátására. Szakmai gyakorlat után jogosultságot szerezhetnek a szilárdásvány bányákban és ásvány- előkészítő üzemekben felelős műszaki vezetői, vezető helyettesi feladatkör, továbbá hites bányamérői feladatok ellátására, a robbantástechnikai tanulmányokra alapozva és a jogszabályban előírt továbbképzést sikeresen elvégezve robbantómesteri, illetve robbantás vezetői feladatok ellátására, bányászati létesítmények tervezésére, valamint a létesítményekkel és a műveletekkel kapcsolatos eljárásokban való részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A bánya- és geotechnikai mérnök a) tudása - Ismeri a bányászat természetes közegét, a földkéregben lévő ásványi nyersanyag lelőhelyek főbb típusait és jellemzőit. - Készségszinten ismeri a bányászatban előforduló természeti eredetű elemi bányaveszélyeket és az ellenük való védekezés módjait. - Is ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages