• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 101 items
 1. Administrative Policing Officer

  A képzés célja olyan rendészeti tisztek, illetve bevándorlási szakemberek képzése, akik a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal irányítói, vezetői feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a rendészeti igazgatásban alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához, valamint szolgálati helyeiken gyakorlati tapasztalatok megszerzése után, alkalmasak vezetői, irányítói, valamint hatósági jogalkalmazói feladatok ellátására. Tudás: 1. behatóan ismeri a rendészet (rendvédelem) történetét, tisztában van a rendészet elmélet legfontosabb irányaival; 2. rendelkezik általános vezetés- és szervezéselméleti, gazdálkodási, valamint menedzsment ismeretekkel; 3. ismeri és magabiztosan alkalmazza a szakterületével összefüggő jogi (alkotmányjog, büntetőjog, büntető eljárásjog, közigazgatási jog, rendészeti hatósági eljárásjog, rendészeti civiljog, nemzetközi és EU jog, egyéb a szakirányhoz kapcsolódó jogszabályok) ismereteket; 4. mélyreható kriminalisztikai (technikai, taktikai, metodikai) ismeretekkel rendelkezik; 5. beható kriminológiai ismeretekkel rendelkezik; 6. tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, etikai szociológiai és kommunikációs ismeretekkel; 7. rendelkezik államtudományi, közigazgatási, biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági, közpénzügyi és államháztartástani ismeretekkel; 8. beh ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. biztonságpolitikai (nemzetbiztonsági) elemző

  A szakirányú továbbképzés célja: A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek a biztonságpolitikai/nemzetbiztonsági tevékenység központi elemét képező információk elemzésére-értékelésére, mind a polgári közigazgatásban, mind a politikai, gazdasági, társadalmi, biztonsági, katonai döntéshozatalban résztvevő intézményeknél, szervezeteknél. A szakirányú továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális – hazai és nemzetközi – társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai folyamatok nemzetbiztonságot érintő összefüggéseinek, hatásainak értékelésére, azok kifejtésére, megjelenítésére.   A szakirányú továbbképzésen végzettek birtokában vannak: -     az alapvető nemzeti és nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismereteknek; -     a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet alakulása ismeretének; -     a nemzetbiztonság, a nemzeti értékek és érdekek megfelelő értelmezésének; -     a nemzetbiztonságot érintő stratégiák, koncepciók, elméletek alkalmazási készségének; -     a nemzeti stratégiák, értékek, érdekek és célok ismeretének; -     a társadalom, állam döntéshozatali rendszere ismeretének; -     az információ döntéshozatali rendszerben betöltött jelentősége ismeretének; -     az információ elemzés-értékelés, tájékoztatás rendszere ismeretének; -     a nemzetbiztonsági tevékenység specialitásai ismeretének.   A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak: -     a nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek birtokába ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Biztonságszervező

  A képesítéssel rendelkező képes: elkészíteni a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi tervet elkészíteni a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot elkészíteni a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait kialakítani a védelmi koncepciót felkészülni és végrehajtani a biztosítási feladatokat intézkedni rendkívüli eseményeknél elkészíteni az objektum tűzriadó tervét tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervezni és végrehajtani ellátni jogkörében a munkavédelmi feladatokat ellátni jogkörében a környezetvédelmi feladatokat elkészíteni szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat ellátni a munkakörébe utalt egyéb feladatokat ellátni gazdasági, vezetési feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Border Policing Officer

  A képzés célja olyan rendészeti tisztek, illetve bevándorlási szakemberek képzése, akik a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal irányítói, vezetői feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a rendészeti igazgatásban alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához, valamint szolgálati helyeiken gyakorlati tapasztalatok megszerzése után, alkalmasak vezetői, irányítói, valamint hatósági jogalkalmazói feladatok ellátására. Tudás: 1. behatóan ismeri a rendészet (rendvédelem) történetét, tisztában van a rendészet elmélet legfontosabb irányaival; 2. rendelkezik általános vezetés- és szervezéselméleti, gazdálkodási, valamint menedzsment ismeretekkel; 3. ismeri és magabiztosan alkalmazza a szakterületével összefüggő jogi (alkotmányjog, büntetőjog, büntető eljárásjog, közigazgatási jog, rendészeti hatósági eljárásjog, rendészeti civiljog, nemzetközi és EU jog, egyéb a szakirányhoz kapcsolódó jogszabályok) ismereteket; 4. mélyreható kriminalisztikai (technikai, taktikai, metodikai) ismeretekkel rendelkezik; 5. beható kriminológiai ismeretekkel rendelkezik; 6. tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, etikai szociológiai és kommunikációs ismeretekkel; 7. rendelkezik államtudományi, közigazgatási, biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági, közpénzügyi és államháztartástani ismeretekkel; 8. beh ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

  A képesítéssel rendelkező képes: a büntetés-végrehajtási szervezeten belül az egészségügyi ellátásban megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban egészségügyi szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező irányítása és felügyelete alatt közreműködni alapszintű elsősegélynyújtást biztosítani a szükséges intézkedéseket meghozni a beteg alapvető szükségleteit feltárni, ápolási diagnózis felállításában közreműködni betartani az etikai normákat és a betegek és ellátottak jogaira vonatkozó rendelkezéseket betartani a betegbiztonságra vonatkozó előírásokat a beteg és környezetének higiéniáját biztosítani az alapvető szükségletekhez kapcsolódóan ...

  Awarding bodyBüntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Büntetés-végrehajtási felügyelő

  A képesítéssel rendelkező képes: az eligazításon meghatározott feladatokat végrehajtani ellátni a büntetés-végrehajtási szerv őrzését betartatni a büntetés-végrehajtási szerv házirendjét intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak őrzését intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak kísérését végrehajtani a fogvatartottak előállítását megtartani a fogvatartottak számára szükséges eligazítást ellátni az intézeten belüli programok biztosítását látogatás biztosításában részt venni biztonsági ellenőrzést végrehajtani mozgáskorlátozó eszközt alkalmazni végrehajtani a zárkába helyezést közreműködni a fogvatartottak nevelésében, kapcsolatot tartani a nevelővel végrehajtani a fogvatartottak körletről történő kiadását elrendelni és végrehajtatni a díjazás nélküli munkavégzést fegyveres biztosítási feladatokat ellátni fogvatartottakat munkáltatni szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tenni ...

  Awarding bodyBüntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

  A képesítéssel rendelkező képes: az alárendeltségébe tartozó büntetés-végrehajtási felügyelők eligazítását végrehajtani a házi-, illetve a napirendben meghatározott feladatokat végrehajtatni a büntetés-végrehajtási felügyelők napi szolgálati tevékenységét irányítani, ellenőrizni a fogvatartottak személymotozását a meghatározott módon végrehajtatni, a végrehajtást ellenőrizni a napi biztonsági ellenőrzések végrehajtását irányítani, ellenőrizni a biztonsági vizsgálatban, valamint a biztonsági szemlében közreműködni a fogvatartottak elkülönítését irányítani, valamint a végrehajtását ellenőrizni a fogvatartottak elhelyezési körletén rendszeresített okmányok vezetését ellenőrizni az elhelyezési körlet tisztántartásához szükséges anyagokat megigényelni a rendkívüli események bekövetkezésének megelőzésére, megszakítására intézkedni, a szükséges jelentéseket megtenni a nevelői állománnyal együttműködni a fogvatartottak előállításával, szállításával, mozgatásával kapcsolatos feladatok megszervezésében, végrehajtásában közreműködni ...

  Awarding bodyBüntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

  A képesítéssel rendelkező képes: a költségvetési szervekre vonatkozó számviteli szabályokat alkalmazni a selejtezési és leltározási feladatokban részt venni raktárosi feladatokat ellátni az elemi költségvetés és a költségvetési beszámoló összeállításában részt venni a gépjármű ellátás, forgalmazás, elszámolás rendjének kialakításában közreműködni a személyi és a fogvatartotti állomány ellátásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani a fogvatartottak munkáltatását és az ehhez kapcsolódó feladatokat elvégezni a fogvatartottak kártérítési ügyeit kezelni ...

  Awarding bodyBüntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

  A képesítéssel rendelkező képes: a fogvatartottak befogadásához kapcsolódó feladatokat végrehajtani a fogvatartottak élő és archív büntetés-végrehajtási iratanyagát kezelni a szabadság-elvonással járó büntetések kezdő és utolsó napját megállapítani a feladatköréhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat végrehajtani jogszabályban előírt adatrögzítéseket, adatkezelést végrehajtani a fogvatartottak büntetés-végrehajtási ügyeinek intézésében közreműködni a fogvatartottak előállítását, szállítását szervezni a fogvatartottak ideiglenes eltávozásával kapcsolatos feladatokat ügyintézni a fogvatartottak szabadítási eljárásában közreműködni ...

  Awarding bodyBüntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. bűnmegelőzési menedzser

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi – EU jogi – legfontosabb jogi alapjait; * a bűnmegelőzés két területének - jogi és társadalmi – összefüggéseit, kialakulásuk történetét, főbb európai irányait;* az elkövető személyiségét és reá vonatkozó legfontosabb irányzatokat, nézeteket;* a bűnmegelőzési menedzsment körében a lokális érdekeknek megfelelő prevenciós technikákat, a célirányos költségfelhasználás módszerét;* a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok hazai és európai normáinak megfelelő ellátását;* az áldozat és a restoratív jogfejlődés fogalmát; képesek:* a tanulmányaik során elsajátított ismeretek birtokában a társadalmi bűnmegelőzés minden szintjén a bűnmegelőzési tevékenység szervezésének, irányításának és ellenőrzésének önálló ellátására, így különösen> az önkormányzatoknál;> katonai, rendvédelmi szerveknél és az úgynevezett magánrendőrség területén;> munkahelyek humánpolitikai tevékenységi körében;> óvodák, általános- és középiskoláknál;> szociális-, család- és gyermekvédelmi intézményeknél;> diákotthonokban és középiskolai kollégiumokban;> pedagógiai- szakmai és szakszolgáltatást nyújtó intézeteknél;> civil szervezeteknél;* szociális kiscsoportok részére szervezett propaganda előadások megtartása; alkalmasak:* a bűnmegelőzés körébe tartozó problémák szakszerű megoldására;* bűnmegelőző tevékenység koordinálására, az ezzel foglalkozó szervezetek és intézmények közötti kapcsolat megteremtésére;* a prevenciót segítő bűnözési statisz ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages