• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 207 items
 1. Academic bachelor's degree in electrical engineering (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) use mathematical, scientific and computing knowledge to resolve engineering problems, integrate technical knowledge and modern engineering tools in the addressing of engineering problems, demonstrate mastery of various skills, techniques, experimental methods and methods of verification, give public presentations of technical solutions in written and oral form, perform professional work autonomously, analyse, show critical judgement, and take responsibility for proposed solutions and work in professionally and/or ethnically mixed groups. (subject-specific competences) demonstrate understanding of the basic laws in the field of electrical engineering and mastery of modern technological solutions in the narrower fields of automation and robotics, electronics and power systems engineering, plan electrical engineering components and devices that will meet required technical specifications in practice, while taking into account broader socio-economic consequences and restrictions, co-create and use information technology in various fields (planning, systems management, communication), demonstrate understanding of the historical development of the field, integrate knowledge from various electrical engineering disciplines in new technological solutions, products and services and for further study in compatible master's programmes. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Academic bachelor's degree in power engineering (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) professionally analyse, synthesise and anticipate solutions and consequences in energy systems, processes and functions, make judgements for the adoption of decisions in energy systems and processes, independently apply acquired theoretical knowledge to solve problems in energy systems in practice, demonstrate mastery of state-of-the-art technological methods, procedures and processes in energy systems and processes, rationally and realistically address specific work problems in the field of energy systems technology and processes, integrate knowledge from various fields and synthesise it in energy systems, build knowledge into concrete applications in organisations, use information and communication technologies and information management systems intensively and constantly in energy systems in their own specific technical working field, etc., demonstrate complete autonomy in professional work, develop communication skills, demonstrate a capacity for ethical reflection and a deep commitment to professional ethics, show cooperativeness and the capacity to work in a group, undertake training for further studies. (subject-specific competences) demonstrate mastery of basic knowledge in energy systems, demonstrate familiarity with modern technological processes, operations, methodologies and organisation of work in energy systems, develop skills in the application of knowledge in their specific technical area of work in energy systems, demonstrate mastery of supply and ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. alkalmazott lézertechnológiai szakember

  Elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzés elvégzése során a hallgatók képesek lesznek * a műszaki-technológiai problémák és feladatok azonosítására, megfogalmazására,  a kapcsolódó természettudományos kérdések felvetésére; * a rendelkezésre álló lézertechnológiai megoldások elemzésére, a problémának és  a kapcsolódó feladatoknak leginkább megfelelő megoldás kiválasztására; * a lézertechnológiai gépek, berendezések telepítésére, beüzemelésére, kalibrálására; * a lézertechnológiai gépek, berendezések üzemeltetésére, a működés monitorozására és elemzésére, az ehhez szükséges matematikai módszerek gyakorlati alkalmazására; * a felmerülő üzemeltetési problémák okainak meghatározására és a problémák kezelésére, egyszerűbb villamossági és gépészeti javítások elvégzésére; * a karbantartási feladatok meghatározására, tervezésére és végrehajtására; * az üzemeltetés gazdasági, szervezési, környezet- és munkavédelmi szempontjainak figyelembe vételére, ezek alapján a működés optimalizálására; * kockázatok elemzésére és kezelésére; * minőségfejlesztési intézkedések megfogalmazására, kidolgozására és bevezetésére; * műszaki tartalmú projektek előkészítésére, megtervezésére, megvalósítására, monitorozására, dokumentálására és megfelelő lezárására; * az üzemeltetéssel kapcsolatok ismeretek átadására.         Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * lézer sugárforrások; * lézersugár fizika; * lézersugár-vezetés; * ipari gázok; * lézersugaras technológiák; * robottechnika; * gépészeti automatizálás; * ipari lézer alapi ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. alkalmazott lézertechnológiai szakmérnök

   Elsajátítandó kompetenciák:  A szakirányú továbbképzés elvégzése során a hallgatók képesek lesznek  a műszaki-technológiai problémák és feladatok azonosítására, megfogalmazására, a kapcsolódó természettudományos kérdések felvetésére; a rendelkezésre álló lézertechnológiai megoldások elemzésére, a problémának és a kapcsolódó feladatoknak leginkább megfelelő megoldás kiválasztására; a lézertechnológiai gépek, berendezések telepítésére, beüzemelésére, kalibrálására; a lézertechnológiai gépek, berendezések üzemeltetésére, a működés monitorozására és elemzésére, az ehhez szükséges matematikai módszerek gyakorlati alkalmazására; a felmerülő üzemeltetési problémák okainak meghatározására és a problémák kezelésére, egyszerűbb villamossági és gépészeti javítások elvégzésére; a karbantartási feladatok meghatározására, tervezésére és végrehajtására; az üzemeltetés gazdasági, szervezési, környezet- és munkavédelmi szempontjainak figyelembe vételére, ezek alapján a működés optimalizálására; kockázatok elemzésére és kezelésére; minőségfejlesztési intézkedések megfogalmazására, kidolgozására és bevezetésére; műszaki tartalmú projektek előkészítésére, megtervezésére, megvalósítására, monitorozására, dokumentálására és megfelelő lezárására; az üzemeltetéssel kapcsolatok ismeretek átadására.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  lézer sugárforrások; lézersugár fizika; lézersugár-vezetés; ipari gázok; lézersugaras technológiák; robottechnika; gépészeti automatizálás; ipari lézer alapism ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. alternatív energetikai szakember

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   Az alternatív energetikai szakember képessé válik:   korszerű alternatív energia-feldolgozó technológiák alkalmazására; környezetkímélő és megújuló alternatív energia-technológiák alkalmazására; üzemek, gazdaságok alternatív energia alapú ökológiai rendszerének kezelésére; megújuló energia-előállításon alapuló fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; az alternatív energiabázisú energetikai rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   általános energetikai és környezeti, illetve környezet-gazdaságtani alapismeretek; különféle megújuló energia-hasznosítási technológiák; globális környezeti problémák.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtan, a napenergia hasznosítása, globális környezeti problémák, biomassza-előállítási technológiák; szakma-specifikus tudáselemek: biomassza-hasznosítási módok, napenergia hasznosítási technológiák, a szélenergia felhasználása, a geotermikus energia, a vízenergia hasznosítása, környezeti jog és igazgatás, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativit ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. alternatív energetikai szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: - E szakképzettség birtokában az alternatív energetikai szakmérnök képes korszerű alternatív energia-feldolgozó technológiák alkalmazására; - Képessé válik környezetkímélő és megújuló alternatív energia-technológiák alkalmazására; - Képes lesz üzemek, gazdaságok alternatív energia alapú ökológiai rendszerének kezelésére; - Képes lesz megújuló energia-előállításon alapuló fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; - Képessé válik az alternatív energiabázisú energetikai rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: - általános energetikai és környezeti, illetve környezet-gazdaságtani alapismeretek; - különféle megújuló energia-hasznosítási technológiák; - globális környezeti problémák.   A képzés során megszerezhető ismeretek: - Alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtan, a napenergia hasznosítása, globális környezeti problémák, biomassza-előállítási technológiák; - Szakma-specifikus tudáselemek: Biomassza-hasznosítási módok, napenergia hasznosítási technológiák, a szélenergia felhasználása, a geotermikus energia, a vízenergia hasznosítása, környezeti jog és igazgatás, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias fe ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó

  Az alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:   – az energianövények termesztésére vonatkozó legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteket,   – az energianövény-termesztés műszaki hátterét,   – a biomassza energetikai felhasználásának előkészítési-, feldolgozási folyamatait,   – a nap-, a szél- és egyéb megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségeit és módszereit,   – az energiatakarékos építészet alapjait,   – a megújuló energiaforrások előállításának és felhasználásának hazai és nemzetközi gyakorlatát,   – a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket,   – a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki- technológiai fejlesztésének alapelveit. Az alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:   – energianövény-termesztési projektek koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,   – a tárgykörben korszerű termesztéstechnológiai és kutatási ismeretek adaptálására,   – a szakterület problémáinak felismerésére,    – megújuló-energia termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására, beruházások szervezésére és üzemeltetésére,   – pályázati tevékenység menedzselésére,   – térségi és régiós szak- és közigazgatási feladatok ellátására a szakterületen,   – minőségi termék előállítás biztonságát, ezáltal a piaci viszonyok harmóniáját fenntartó gazdasági társaságok, gazdaságok vezetésére. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes ad ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó

  Az Alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:   – az energianövények termesztésére vonatkozó legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteket,   – az energianövény-termesztés természettudományos alapjait,   – az energianövény-termesztés műszaki hátterét,   – a biomassza energetikai felhasználásának előkészítési-, feldolgozási folyamatait,   – a nap-, a szél- és egyéb megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségeit és módszereit,   – az energiatakarékos építészet alapjait,   – a megújuló energiaforrások előállításának és felhasználásának hazai és nemzetközi gyakorlatát,   – a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket. Az Alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:   – energianövény-termesztési projektek koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,   – a tárgykörben korszerű termesztéstechnológiai és kutatási ismeretek adaptálására,   – megújuló-energia termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására, beruházások szervezésére és üzemeltetésére,   – pályázati tevékenység menedzselésére,   – térségi és régiós szak- és közigazgatási feladatok ellátására a szakterületen,   – minőségi termék előállítás biztonságát, ezáltal a piaci viszonyok harmóniáját fenntartó gazdasági társaságok, gazdaságok vezetésére. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   – minőségi termékek létrehozása iránti elköt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas, LTKS IV

  Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo kvalifikacija reikalinga atsinaujinančios energetikos montuotojo profesijai. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo veiklos objektas - įvairių atsinaujinančios energetikos įrenginių montavimas. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo veiklos uždaviniai: atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo darbo vietos paruošimas, įrankių, įrengimų ir medžiagų parinkimas, įrengimų konstrukcinių elementų ir elektros instaliacijos tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų pagal projektuose nurodytus matmenis ir techninius reikalavimus, jų sujungimas ir prijungimas prie pastato inžinerinių sistemų. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas veiklas atlieka savarankiškai, seka procedūrų ir rezultatų kokybę. Jis pasirenka tvirtinimo ir sujungimo būdus, medžiagas, įrankius, priemones ir įvertina darbų kokybę, pritaiko optimaliausius sprendimus. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas vertina atliekamų darbų eiliškumą, vadovaujasi technine dokumentacija, bendradarbiauja su aukštesnės kvalifikacijos asmenimis. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atidumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, naudojimasis informacinėmis technologijomis. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas turi gebėti atlikti smulkius montavimo darbus ir jėgų reikalaujantį mechaninį surinkimą įvairiomis sąlygomis, t. y. aukštyje, lauke, požeminiuose statiniuose. Bendraujant su kitų sričių specialistais derinti savo ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Bachelor Degree in Electrical Engineering of Technological Education.

  Upon completion of their studies, graduates acquire the necessary scientific and technological knowledge, abilities and skills in the fields of Power Distribution and Transmission, Technologies of High Voltage, Electrical Machinery, Home Installations, Renewable Energy, Cruise, Electronics and Telecommunications Control and in Computer Sciences.In particular, graduates may operate as independent professionals or business and organizations executives in areas such as:• Drawing up feasibility studies and application studies for electrical, electronic systems, automation systems and electrical power production and distribution systems.• Technical support of electricity installations, electrical and electronic installations and automation and information systems facilities.• Organization of power plants, management and power transmission units and electric control units.• Implementation of standards and regulations in the study and design of electrical installations, systems and products.• Management and implementation of environmental and legal obligations and regulations for the safety of electrical installations and work in production units.• Ability to implement quality control and quality assurance.• In applied research, innovation and development programs relating to techniques, production, integration and application in the areas mentioned above.• Acquisition of knowledge that could lead to postgraduate studies related to the subject of the TE Department of Electrical Engineering. More information: http://ww ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages