• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 9 items
 1. Aplinkotvarkos darbuotojas/2

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai dirba, atlieka pagrindinius žemės dirbimo darbus, atlieka augalų apsaugos ir priežiūros darbus, įrengia ir prižiūri gėlynus, apželdina sienas ir pavėsines, parenka ir pasodinti medžius bei krūmus, įrengia ir prižiūri vejas, atlieka mechanizuotus želdinių priežiūros darbus, atlieka sklypo planavimo darbus, parengia teritorijos dalių planus, planuoja ir organizuoti veiklą, parengia verslo planą. ...

  Awarding bodyViešoji įstaiga Amatų mokykla "Sodžiaus meistrai"

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojas/2

  Asmuo, įgijęs dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo kvalifikaciją, gebės pagaminti nesudėtingus dailiuosius keramikos dirbinius ir suvenyrus, su minimalia pagalba pasiruošti medžiagas, jas parinkti konkrečiam gaminiui, bus susipažinęs su keraminių dirbinių formavimo įranga. Asmuo galės padėti atlikti tam tikrus darbus kolektyve, įvairiose dailiųjų keramikos dirbinių gaminimo firmose, įmonėse. Norintiems įgyti dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo kvalifikaciją reikia turėti pradinį išsilavinimą. Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo mokymo programą. ...

  Awarding bodyAlytaus dailiųjų amatų mokykla

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas/2

  Dailiųjų tekstilės dirbiniųgamintojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailiųjų tekstilės dirbinių gamintoju. Asmuo, įgijęs dailiųjų tekstilės dirbiniųgamintojo kvalifikaciją, turi: - gebėti kurti drabužių bei tekstilės dirbinių modelius, sukirpti drabužius, išmieruotidrabužį, parinkti ir pritaikyti gaminiui pagrindines bei pagalbines medžiagas ir žaliavas, dirbti su universaliomis bei specialiomis siuvimo mašinomis ir įvairia audimo įranga, naudoti drėgminio-šiluminio apdorojimo įrenginius, siūti ir siuvinėti rankomis bei mašina drabužių detales ir drabužius, meniškai apipavidalinti drabužių detales, drabužius bei kelių kostiumų ansamblį, austi juostas ir gobelenus, taikyti pynimo technikas, naudoti batikos bei pinikų rišimo techniką, apskaičiuoti darbų ir gaminių kainas bei kaštus, naudotis informacinėmis technologijomis - žinoti rišimo bei pynimo technikas, žaliavas bei dirbinių gamybos būdus, tapybos bei kompozicijos pagrindus, darbo ir sveikatos saugos reikalavimus - mokėti kruopščiai, atidžiai ir savarankiškai dirbti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo mokymo programą. Norintiems siekti dailiųjų tekstilės dirbiniųgamintojo kvalifikacijos galima turėti nebaigtą pagrindinį išsilavinimą. Įgiję dailiųjų tekstilės dirbiniųgamintojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailiosios tekstilės dirbinių gamintoj ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, dirba duonos ir pyrago gaminių gamybos ceche, parenka maisto produktus ir žaliavas, gamina duonos ir pyrago gaminius. ...

  Awarding bodyKauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Elektrinių pynių atšakų surinkimo operatorius/2

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: skaito ir naudoja techninę technologinę dokumentaciją, parenka konstrukcines medžiagas, montuoja antgalius į jungties korpusus, atlieka įvairias operacijas su apvalkalinėmis medžiagomis, užkaitina susitraukiančius vamzdelius, apiformina pagamintą produkciją, saugiai dirba bei vadovaujasi kokybės standartais darbe. ...

  Awarding bodyViešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Floristas/2

  Floristo kvalifikacija reikalinga norint dirbti floristu gėlių parduotuvėse, gėlių salonuose. Asmuo, įgijęs floristo kvalifikaciją turi: - gebėti komponuoti skintas, džiovintas gėles, siužetines ir vegetatyvines kompozicijas, meniškai puošti stalus šventėms, atlikti interjerines kompozicijas ant stalų, stovų ir grindų, pinti girliandas, puošti arkas ir kolonas, parinkti augalus pagal interjero paskirtį, sukurti kambarinių augalų fito kompozicijas, išrašyti PVM sąskaitas - faktūra, naudotis elektroniniu kasos aparatu. - žinoti floristikoje naudojamus įrankius ir priemones. dovanojimo meną., renginių puošimą gėlėmis, žiemos, pavasario, vasaros ir rudens laikotarpio šventes, jų tradicijas. - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais. Floristo kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal floristo mokymo programą. Norintiems siekti floristo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti floristu pripažįstami išlaikius kvalifikacijos egzaminą eksterno būdu. Floristas, turintis profesinę kvalifikaciją gali dirbti gėlių parduotuvėse, gėlių salonuose, kultūrinių renginių apipavidalintoju, taip pat išsipirkti verslo liudijimą ir plėtoti savo verslą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Kambarių tvarkytojas, LTKS II

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: tvarko kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje. ...

  Awarding bodyKauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Virėjas, LTKS II

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, dirba virtuvėje, parenka maisto produktus ir žaliavas, gamina nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Želdinių tvarkytojas/2

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: paruošia teritoriją apželdinimui, saugiai dirba su želdinių priežiūros mašinomis ir apsaugos nuo kenkėjų priemonėmis, atpažįsta, parenka, paruošia ir prižiūri dirvožemį, atlieka mažosios architektūros elementų kūrimo darbus, atskiria augalų ligas ir kenkėjus, parenka ekologiškas apsaugos nuo ligų ir kenkėjų priemones, sodina, augina, daugina ir prižiūri gėles, krūmus ir medžius, įvertina verslo aplinką, naudojasi informacinėmis technologijomis. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania